Statystyka i projektowanie badań

Badania 360 stopni

Badanie metodą 180 lub 360 stopni pozwala na ocenę kompetencji pracowników zatrudnionych w firmie lub członków organizacji. Kwestie poruszane w tego typu badaniach związane są z wykorzystaniem zachowań i kompetencji istotnych z punktu widzenia działalności firmy lub organizacji, jak też konkretnych pracowników.
Badanie metodą 180 stopni polega na ocenie każdego pracownika przez jedną osobę ze swojego otoczenia (współpracownik, przełożony). Ponadto w taki sam sposób osoba badana ocenia także siebie.
Badanie metodą 360 stopni ma na celu ocenę całego otoczenia osoby badanej. Z drugiej strony osoba oceniana jest jednocześnie osobą oceniającą swoje otoczenie. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni, przełożeni, a osoba oceniana wypełnia skalę samooceny.

 Oceny poszczególnych osób są grupowane i na tej podstawie tworzony jest profil do dalszej analizy i wniosków. Rzetelność tak otrzymanych wyników jest znaczna, gdyż osoba analizowana w rezultacie nie otrzymuje informacji, jak została oceniona przez poszczególnych współpracowników, zna jedynie ogólną opinię otoczenia w podziale na obszary kompetencyjne oraz cechy osobowości.
Wyniki badania wskazują pracownikom, jakie ich cechy można uznać za atuty współpracy, a które z nich negatywnie na nią wpływają. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia perspektywy o oceny klientów, czy współpracowników zewnętrznych, jeżeli współpraca z nimi jest istotnym aspektem funkcjonowania kadry menadżerskiej. W przypadku pracowników wyższego szczebla otrzymane wyniki posłużyć mogą określeniu ich zdolności organizacji pracy i stopnia przywództwa w zespole.
Dodatkową zaletą takich badań jest poznanie przez pracowników celów strategicznych firmy oraz określenie faktycznych relacji personalnych panujących w miejscu pracy. Uzyskane wyniki mogą być podstawą do decyzji w ramach restrukturyzacji całej organizacji lub poszczególnych jej zespołów.

Nasi Klienci

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KGHM Polska Miedź S.A. Rzecznik Praw Obywatelskich CRZL
PFRON Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie Shell Greenpeace
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Pirelli Polska Sp. z o.o. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Centralny Instytut Ochrony Pracy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Instytut Arcana Sp. z o.o. 2KMM Sp. z o. o. NGK Ceramics
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice Urząd Miasta Gdańsk Urząd Miasta Rybnik Urząd Miasta Opole
Powiat lubelski Urząd Miasta Częstochowa Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Urząd pracy
DWUP Służba celna WUP Poznań Urząd Marszałkowski Kraków
Politechnika Łódzka Politechnika Śląska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Izba celna w Białymstoku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Śląski Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojskowy Instytut Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Politechnika Poznańska
AWF Kraków Bigram S.A. Mlekpol Redstar
Algeco Sp. z o.o. A4P GEO Grupa Deweloperska Okam
Grant Thornton Frąckowiak Port Gdynia Citi Handlowy SA Centrum Handlowe Plejada
Handlopex ZTM Gdańsk Veolia ZTM Warszawa
Etisoft DB Schenker Piwet Fundacja aktywnej rehabilitacji FAR
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk Mastermind Design Silesia Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. Poznań Miasto Know How Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzęd Marszałkowski Województwa Lubelskiego