Statystyka i projektowanie badań

Badania 360 stopni

Badanie metodą 180 lub 360 stopni pozwala na ocenę kompetencji pracowników zatrudnionych w firmie lub członków organizacji. Kwestie poruszane w tego typu badaniach związane są z wykorzystaniem zachowań i kompetencji istotnych z punktu widzenia działalności firmy lub organizacji, jak też konkretnych pracowników.
Badanie metodą 180 stopni polega na ocenie każdego pracownika przez jedną osobę ze swojego otoczenia (współpracownik, przełożony). Ponadto w taki sam sposób osoba badana ocenia także siebie.
Badanie metodą 360 stopni ma na celu ocenę całego otoczenia osoby badanej. Z drugiej strony osoba oceniana jest jednocześnie osobą oceniającą swoje otoczenie. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni, przełożeni, a osoba oceniana wypełnia skalę samooceny.

Oceny poszczególnych osób są grupowane i na tej podstawie tworzony jest profil do dalszej analizy i wniosków. Rzetelność tak otrzymanych wyników jest znaczna, gdyż osoba analizowana w rezultacie nie otrzymuje informacji, jak została oceniona przez poszczególnych współpracowników, zna jedynie ogólną opinię otoczenia w podziale na obszary kompetencyjne oraz cechy osobowości.
Wyniki badania wskazują pracownikom, jakie ich cechy można uznać za atuty współpracy, a które z nich negatywnie na nią wpływają. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia perspektywy o oceny klientów, czy współpracowników zewnętrznych, jeżeli współpraca z nimi jest istotnym aspektem funkcjonowania kadry menadżerskiej. W przypadku pracowników wyższego szczebla otrzymane wyniki posłużyć mogą określeniu ich zdolności organizacji pracy i stopnia przywództwa w zespole.
Dodatkową zaletą takich badań jest poznanie przez pracowników celów strategicznych firmy oraz określenie faktycznych relacji personalnych panujących w miejscu pracy. Uzyskane wyniki mogą być podstawą do decyzji w ramach restrukturyzacji całej organizacji lub poszczególnych jej zespołów.

 

Kontakt w sprawie oferty:

bsp@biostat.com.pl

Tel: 32 4221707

Nasi Klienci

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Shell Polska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KGHM Polska Miedź S.A.
Rzecznik Praw Obywatelskich Volkswagen Bank Polska Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Weterynaryjny Służba Celna
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich NSZZ Solidarność Greenpeace Polska
Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) Pirelli Polska Sp. z o.o. DB Schenker Poland
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. Konfederacja Lewiatan Izba Celna w Białymstoku American Heart of Poland
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowy Instytut Medyczny Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka NGK Ceramics Polska Sp z o.o. Wolters Kluwer S.A.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 2KMM Sp. z o. o. A4P sp. z o.o. ETISOFT Sp. z o.o.
Grant Thornton Frąckowiak Mastermind Media Sp. z o.o. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Handlowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Bigram S.A.
Centrum Komputerowe ZETO S.A. Citi Handlowy S.A. Nestle Waters Polska S.A. Sony Music Poland
Politechnika Krakowska Politechnika Łódzka Politechnika Poznańska Politechnika Rzeszowska
Politechnika Śląska Algeco Sp. z o.o. Grupa Deweloperska Geo OKAM Capital Sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. REDSTAR Poland Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Opolski Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski Veolia Energia Polska S.A.
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Handlopex S.A.
Centrum Handlowe Plejada Spółdzielnia Mleczarska Politan Sp. z o.o. SARE S.A.
Design Silesia Instytut Arcana Sp. z o.o. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Agencja Rozwoju Innowacji Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Śląski Związek Gmin i Powiatów Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
Educator L.B. Instytut Studiów Podyplomowych PDN w Tychach ZiZ Centrum Edukacji Poznań - Miasto know how
Urząd Gminy Stargard Szczeciński Urząd Gminy Trzebownisko Urząd Miasta i Gminy Niepołomice Urząd Miasta Częstochowa
Urząd Miasta Gdańska Urząd Miasta Krakowa Urząd Miasta Opola Urząd Miasta Płocka
Urząd Miasta Rybnika Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Tuchowie Starostwo Powiatowe w Koninie
Starostwo Powiatowe w Lublinie Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Fundacja EUROPA + Fundacja Nasza Ziemia
Fundacja Fundacja NWR Karbonia S.A. Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka
Lokalna Grupa Rybacka Związek Stowarzyszeń LGD9