eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Wydarzenia

BioStat® obejmuje patronatem biznesowym kierunek studiów ATH w Bielsku-Białej.

News dodany 2017-07-07

Prezes firmy Rafał Piszczek wraz z wiceprezes dr inż. Ewą Tkocz-Piszczek podpisali porozumienie o objęciu patronatem biznesowym kierunku Socjologia i prowadzonych na nim specjalności...

Czytaj całość »

BioStat® wraz z województwem pomorskim dba o zdrowie Polaków!

News dodany 2017-06-06

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz modułu „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej...

Czytaj całość »

BioStat® we współpracy z NFZ

News dodany 2017-05-12

We współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzimy obecnie analizy dotyczące nowych rozwiązań z zakresu opieki zdrowotnej, które planuje się wprowadzić w...

Czytaj całość »

Badanie atrakcyjności inwestycyjnej Polski

News dodany 2017-04-21

Razem z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową przeprowadziliśmy badanie dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej Polski 2017! Wczoraj miała miejsce konferencja,...

Czytaj całość »

BioStat® innowacyjnie - wspieramy medycynę i farmację!

News dodany 2017-04-03

Dnia 3.04.2017 r. oficjalnie ruszyła nowa odsłona portalu www.medfile.pl, który poświęcony jest najnowszym rozwiązaniom IT dla farmacji i medycyny. Dedykowane aplikacje...

Czytaj całość »

Nowa aplikacja - TSO Stat !

News dodany 2017-03-15

System TSO Stat pozwala na analizę danych zbieranych w ramach Testu Sprawności Operacyjnej przeznaczonego do badania zdolności do wykonywania zadań osób pracujących w...

Czytaj całość »

BioStat w klastrze MedSilesia!

News dodany 2016-12-02

MedSilesia powstał w wyniku projektu "Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie śląskim", realizowanego przez Górnośląską...

Czytaj całość »

12. edycja badania oceny rynku polskiego przez inwestorów niemieckich

News dodany 2017-01-30

Na zlecenie AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa) przeprowadzamy 12. edycję Ankiety koniunkturalnej, w której niemieckich inwestorów pytamy...

Czytaj całość »

Ekspresowe badania i sondaże 24h

News dodany 2016-12-28

Dla wymagających klientów opracowaliśmy rozwiązanie dedykowane badaniom z krótkim okresem realizacji. Nasza internetowa platforma pozwala na szybkie zgromadzenie...

Czytaj całość »

Nawiązaliśmy współpracę badawczą z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie

News dodany 2016-11-24

Wraz z pracownikami naukowymi Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przygotowaliśmy i realizujemy projekt badawczy mający na celu ustalenie stopnia stymulowania i wykorzystania...

Czytaj całość »

eBiostat - portal dedykowany rozwiązaniom dla farmacji i medycyny

News dodany 2016-07-29

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu portalu internetowego eBiostat.pl. To miejsce, w którym zgromadziliśmy nasze innowacyjne rozwiązania technologiczne dedykowane...

Czytaj całość »

Nawiązanie współpracy z Polską Akademią Nauk

News dodany 2016-02-23

Współpracę z PAN zespół specjalistów BioStatu w dziedzinie statystyki i baz danych rozpoczął od przeprowadzenia analizy danych w projekcie Instytutu Nauk...

Czytaj całość »

BioStat na VII Poland Pharma Commerce Forum

News dodany 2016-06-15

Poland Pharma Commerce Forum skupia prezesów, członków zarządów i menadżerów polskiej branży farmaceutycznej, polskich i zagranicznych reprezentantów...

Czytaj całość »

Opakowania leków - publikacja naszych ekspertów w Świecie przemysłu farmaceutycznego

News dodany 2016-04-20

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem naszych ekspertów w zakresie badań marketingowych, zatytułowanym "Opakowania leków w zmieniającym się społeczeństwie",...

Czytaj całość »

Współpraca z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową

News dodany 2015-12-08

Biostat nawiązał współpracę z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska). Rozpoczniemy ją od realizacji dwóch projektów: Niemcy w ocenie...

Czytaj całość »

Rynek pracy geodezji w Polsce - raport

News dodany 2016-02-08

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest kształcenie i losy zawodowe geodetów. W związku z tym, w ostatnim...

Czytaj całość »

Badania marketingowe dla Aflofarmu

News dodany 2015-11-12

Nawiązaliśmy współpracę z wiodącą polską firmą farmaceutyczną Aflofarm. Celem projektów jest identyfikacja potrzeb i oczekiwań obecnych i potencjalnych kllientów...

Czytaj całość »

Biostat dostawcą Johnson & Johnson w zakresie analiz statystycznych

News dodany 2015-10-30

W ramach współpracy z Johnson & Johnson przygotowujemy badania i analizy statystyczne dla projektów badawczych inicjatywy Lifescan. Lifescan to inicjatywa...

Czytaj całość »

Kontynuacja współpracy z PARP

News dodany 2015-10-09

W I połowie tego roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne innowacyjnego Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego...

Czytaj całość »

Biofarm w gronie naszych Klientów

News dodany 2015-09-18

Z przyjemnością informujemy, że podjęliśmy współpracę z firmą Biofarm w zakresie realizacji badań marketingowych. Biofarm to jeden z największych polskich...

Czytaj całość »

Medfile.pl - nowe rozwiązania oferowane przez Biostat

News dodany 2015-08-25

Autorska aplikacja Medfile służy tworzeniu oraz bieżącemu prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), opartej o model SaaS (praca w chmurze).      Elektroniczne...

Czytaj całość »

Badanie ewaluacyjne dla Rządowego Centrum Legislacji

News dodany 2015-07-27

Rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne zlecone przez Rządowe Centrum Legislacji. Dotyczy ono projektu "Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy...

Czytaj całość »

Współpraca z Pracodawcami RP

News dodany 2015-07-17

Podjęliśmy współpracę z najstarszą organizacją pracodawców w Polsce - Pracodawcy RP. Naszym zadaniem była ewaluacja projektu dotyczącego utworzenia Centrum...

Czytaj całość »

Kilkuetapowy projekt badawczy dla LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny

News dodany 2015-07-13

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu projektu badawczego realizowanego na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina Św. Anny. Projekt składał się z kilku...

Czytaj całość »

Ocena Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego PARP

News dodany 2015-06-11

W ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne innowacyjnego Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego....

Czytaj całość »

Postrzeganie NFZ

News dodany 2015-06-03

Z przyjemnością informujemy, że w I połowie tego roku zakończyliśmy projekt badawczy zrealizowany dla Akademii NFZ, którego celem było zidentyfikowanie sposobu postrzegania...

Czytaj całość »

Badania marketingowe dla Polfarmexu

News dodany 2015-05-11

Nawiązaliśmy współpracę z firmą Polfarmex w zakresie realizacji badań marketingowych dla produktów OTC. Podczas badań wykorzystujemy autorską metodologię...

Czytaj całość »

Współpraca z PARP

News dodany 2015-05-11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dołączyła do grona zadowolonych klientów Biostatu. W ramach współpracy zorganizowaliśmy panel ekspercki wśród...

Czytaj całość »

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w gronie Klientów BioStatu

News dodany 2015-02-12

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęte w grudniu 2014 r. Sama Komisja Nadzoru...

Czytaj całość »

Badanie społeczne dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

News dodany 2015-03-16

Miło nam poinformować, że na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu realizujemy badanie społeczne pn. „Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50 lat...

Czytaj całość »

Wyniki ewaluacji projektu "Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych"

News dodany 2015-02-24

Zakończyliśmy badanie ewaluacyjne części projektu „Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych”, realizowanego w województwie zachodniopomorskim...

Czytaj całość »

Politechnika XXI wieku - zakończenie badania dla Politechniki Krakowskiej

News dodany 2015-02-06

Informujemy, że zakończyliśmy jedno z najdłuższych badań, jakie mieliśmy przyjemność realizować. Chodzi o dwuetapową ewaluację projektu pn. "Politechnika XXI wieku...

Czytaj całość »

Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny

News dodany 2015-01-29

Od października do grudnia 2014 r. przeprowadzaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące projektu pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny”, prowadzonego...

Czytaj całość »

Ocena realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

News dodany 2015-01-22

Badanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 to kolejny projekt zakończony przez nas w ostatnim kwartale 2014 r. Nasze zadanie polegało na analizie...

Czytaj całość »

Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin z dziećmi w województwie świętokrzyskim

News dodany 2015-01-20

Nasi analitycy pod koniec 2014 roku zaangażowali się w zdiagnozowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin z dziećmi w województwie świętokrzyskim. Badanie wykonywaliśmy...

Czytaj całość »

Kolejna odsłona małopolskich innowacji

News dodany 2015-01-09

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy drugą część badania prowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dotyczącego charakterystyki...

Czytaj całość »

Ocena realizacji programów rozwojowych małopolskich szkół

News dodany 2015-01-07

Z przyjemnością informujemy, że pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy kilka projektów, w tym dwa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pierwszy...

Czytaj całość »

Praca w BioStat - Statystyk

News dodany 2014-12-09

W związku z dynamicznym rozwojem BioStatu oraz realizacją szeregu interdyscyplinarnych projektów badawczych i konsultingowych zapraszamy do współpracy matematyków...

Czytaj całość »

Wzrost poparcia dla budowy elektrowni atomowej w Polsce

News dodany 2014-09-03

W pierwszej połowie tego roku nasza firma realizowała jedną z części projektu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych pn. "Energetyka jądrowa w Polsce: bilans i perspektywy". Przeprowadziliśmy...

Czytaj całość »

Małopolskie innowacje

News dodany 2014-08-05

Zakończyliśmy badanie prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Naszym zadaniem była pomoc w scharakteryzowaniu dziedzin wytyczonych...

Czytaj całość »

BioStat liderem w zakresie opracowania Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

News dodany 2014-07-31

Jedną ze specjalizacji naszej firmy jest przygotowywanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla urzędów pracy. Do grona naszych Klientów korzystających...

Czytaj całość »

Biostat dla Ministerstwa Rolnictwa – Polska Wieś i Rolnictwo 2014

News dodany 2014-07-01

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma przeprowadzi kolejną już edycję projektu "Badanie Polska Wieś i Rolnictwo 2014". Celem badania jest ocena postaw i opinii...

Czytaj całość »

Nowe studio CATI otwarte na mundial:)

News dodany 2014-06-24

Miło nam powiadomić, że w czerwcu uruchomiliśmy nowe studio CATI, dzięki któremu oferujemy Klientom usługi kompleksowego przeprowadzenia badań telefonicznych.   Nasz...

Czytaj całość »

Prezentacja wyników badań społecznych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej

News dodany 2014-05-05

Mieliśmy zaszczyt zaprezentować wyniki diagnozy i badań społecznych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej na spotkaniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów...

Czytaj całość »

Płyniemy na fali wznoszącej - Konferencja klimat inwestycyjny w PL

News dodany 2014-02-03

3 marca 2014 o godzinie 11:00 w Centrum Informacyjnym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pn. „Klimat inwestycyjny...

Czytaj całość »

Skuteczna kampania wyborcza! - nowa usługa

News dodany 2014-02-28

O sukcesie wyborczym decyduje przede wszystkim umiejętność zaprezentowania siebie i swojego programu wyborczego. Profesjonalnie przygotowana kampania wyborcza powinna wykorzystywać...

Czytaj całość »

Gala finałowa Konkursu Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2013

News dodany 2014-02-14

W czwartek, 13 lutego 2014 roku, odbyła się gala finałowa Konkursu Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2013. W tym roku BioStat został jednym ze sponsorów imprezy.   O...

Czytaj całość »

Gospodarka doświadczeń - BioStat dla Uniwersytetu Warszawskiego

News dodany 2014-02-12

W związku z realizacją projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS” dla projektu „Uwarunkowania rozwoju gospodarki doświadczeń w aspekcie wirtualnym...

Czytaj całość »

Społeczna odpowiedzialność biznesu – badanie dla Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

News dodany 2014-01-30

  Przystąpiliśmy do realizacji badania sektora MŚP z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na terenie Polski, realizowanego w ramach projektu „Partnerstwo...

Czytaj całość »

Produkcja oprogramowania dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

News dodany 2013-10-26

BioStat dostawcą systemu bazodanowego do gromadzenia danych kardiochirurgicznych w Katedrze i Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego...

Czytaj całość »

BioStat dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

News dodany 2014-01-22

BioStat dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

Czytaj całość »

Badania dwubiegunowe dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

News dodany 2013-11-20

Na zlecenie Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadziliśmy dwubiegunowe badania mające zdiagnozować...

Czytaj całość »

Program badawczy "Klastry Ochrony Zdrowia"

News dodany 2013-10-26

Z przyjemnością informujemy, że firma BioStat na zlecenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego realizuje badanie pn. „Regionalny klaster...

Czytaj całość »

Nowe funkcje oprogramowania badawczego eCRF.biz firmy BioStat

News dodany 2013-08-09

W ciągłym dążeniu do optymalizacji i wzbogacenia naszego autorskiego systemu do badań eCRF.biz™ opracowaliśmy zaawansowany moduł generowania raportów, umożliwiający...

Czytaj całość »

Biostat dla Ministerstwa Rolnictwa – Polska Wieś i Rolnictwo 2013

News dodany 2013-07-22

Po raz kolejny nasza firma na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma zaszczyt realizować projekt badawczy pn. „Badanie Polska Wieś i Rolnictwo 2013”....

Czytaj całość »

Biostat dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

News dodany 2013-05-29

Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Ogólnopolskie badanie w obszarze reintegracji społeczno–zawodowej” dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich....

Czytaj całość »

NSZZ Solidarność oraz IMP w Łodzi w gronie Klientów BioStat

News dodany 2013-07-09

Przystąpiliśmy do realizacji zamówienia na przygotowanie narzędzi do prowadzenia badań Skalą Ryzyka Psychospołecznego w wersji on – line dla Zakładu...

Czytaj całość »

Wspierając procesy organizacyjne

News dodany 2013-06-07

W związku z powstaniem nowego serwisu poświęconego zagadnieniom szeroko pojętego funkcjonowania organizacji, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na pewne aspekty związane...

Czytaj całość »

Kolejna edycja badań dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

News dodany 2013-05-29

Firma BioStat po raz kolejny przeprowadza badania satysfakcji Klientów w ramach projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach...

Czytaj całość »

BioStat dostawcą oprogramowania eCRF dla Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

News dodany 2013-03-24

Nasz system eCRF.biz™ wspierać będzie programy badawcze Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Oprogramowanie umozliwiać będzie zdalne zbieranie...

Czytaj całość »

Badanie Kadry Menedżerskiej Grupy SARE S.A.

News dodany 2013-03-13

W I kwartale br. nasza firma na zlecenie Grupy SARE S.A. rozpoczęła realizację projektu pn.: „Badanie kompetencji Kadry Menedżerskiej” metodą 360º. Zakończenie...

Czytaj całość »

Poznań Miasto Know How – Efektywność Wdrażania Strategii Marki Poznań

News dodany 2013-02-10

  Pragniemy poinformować, iż sukcesem zakończyła się kolejna tura badań Efektywności Wdrażania Strategii Marki Poznań. Oba badania,...

Czytaj całość »

Rafał Piszczek, Prezes Spółki BioStat Człowiekiem Roku 2012 w Rybniku!

News dodany 2013-02-08

Kapituła Konkursu Człowiek Roku Rybnik.com.pl doceniła nasze osiągnięcia wybierając Rafała Człowiekiem Roku 2012 w kategorii Biznes. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie...

Czytaj całość »

Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

News dodany 2013-02-07

W styczniu 2013 roku firma BioStat zakończyła badanie ewaluacyjne realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Badanie przebiegało dwuetapowo,...

Czytaj całość »

PKPP Lewiatan klientem BioStat

News dodany 2013-01-29

Monitoring innowacyjnego projektu „Diversity Index” w latach 2013 i 2014. Nasza firma została wybrana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan,...

Czytaj całość »

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – nowe wyzwania

News dodany 2013-01-10

We współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich podjęliśmy się analizy dwóch, dotychczas słabo w Polsce rozpoznanych problemów społecznych. W pierwszym...

Czytaj całość »

Biostat dla Newsweeka

News dodany 2012-10-29

Nasi Eksperci uczestniczyli w przygotowaniu materiałów dla Tygodnika Newsweek, którego spora część poświęcona była obecnej sytuacji na rynku pracy. Podstawą...

Czytaj całość »

BioStat dla Fundacji Agory

News dodany 2012-02-21

W roku 2012 firma Biostat rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu badawczego, który miał na celu poprawę funkcjonowania świetlic środowiskowych. Projekt...

Czytaj całość »

BioStat realizatorem bazy innowacji MSODI

News dodany 2013-01-24

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nasza firma zajmie się w 2013 roku  modernizacją, wdrożeniem i aktualizacją portalu wraz z bazą nt....

Czytaj całość »

Wyniki naszych badań zadecydowały o dopłatach do budowy domów energooszczędnych

News dodany 2012-08-24

Sukcesem zakonczyła się współpraca naszej Firmy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak donosi „Rzeczpospolita”, kupujący lub budujący...

Czytaj całość »

Ruch turystyczny na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym – konferencja podsumowująca projekt

News dodany 2013-01-08

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż eksperci naszej firmy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konferencji poświęconej analizie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku...

Czytaj całość »

Badanie przemysłów kreatywnych w Województwie Zachodniopomorskim

News dodany 2013-01-08

  W połowie grudnia 2012 roku dobiegł końca projekt badawczy realizowany na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego, zakładający przeprowadzenie badań pilotażowych...

Czytaj całość »

Badania dla Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

News dodany 2012-12-21

W listopadzie bieżącego roku Nasza firma zakończyła cykl badań dla Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Pierwsze z badań - jakościowe - zrealizowano...

Czytaj całość »

Badania dla PFRON zakończone

News dodany 2012-12-03

Zakończono badanie ewaluacyjne projektu systemowego pn. "4 Kroki - Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II", realizowanego przez Naszą firmę na zlecenie...

Czytaj całość »

Badania dla Ministerstwa Rolnictwa

News dodany 2012-11-26

Dobiegła końca II edycja badania Polska Wieś i Rolnictwo 2012, realizowanego przez Naszą firmę na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...

Czytaj całość »

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia

News dodany 2012-11-09

W listopadzie bieżącego roku na zlecenie Urzędu Miasta Torunia nasza firma rozpoczęła realizację projektu pn. „Badania jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań...

Czytaj całość »

Badania dla PFRON

News dodany 2012-10-19

Na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nasza firma prowadzi badanie ewaluacyjne projektu systemowego pn. „4 Kroki – Wsparcie osób...

Czytaj całość »

Badania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i Województwa Zachodniopomorskiego

News dodany 2012-10-15

Nasza firma w ostatnim kwartale br. rozpoczęła realizację łącznie trzech projektów badawczych związanych z tematyką zatrudnienia, rynku pracy oraz edukacji. Dwa spośród...

Czytaj całość »

Przedłużamy promocję na badania rynku pracy!

News dodany 2012-09-28

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu, jakim cieszy się oferta promocyjna badań rynku pracy realizowanych przez Naszą Firmę, pragniemy poinformować, że przedłużamy...

Czytaj całość »

Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku

News dodany 2012-09-25

Nasza firma rozpoczęła realizację projektu pn. „Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki...

Czytaj całość »

Polska Wieś i Rolnictwo 2012 - I edycja badania

News dodany 2012-09-17

Zakończyła się I edycja badania Polska Wieś i Rolnictwo 2012, realizowanego przez naszą Firmę na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...

Czytaj całość »

Współpraca z Shell Polska Sp. z. o. o.

News dodany 2012-08-24

Firma BioStat nawiązała współpracę z czołowym przedstawicielem sektora energetycznego i petrochemicznego – firmą Shell Polska Sp. z o.o. Dla naszego klienta realizujemy...

Czytaj całość »

Jesteśmy uczestnikiem programu Rzetelna Firma

News dodany 2012-09-03

Od sierpnia br. jesteśmy uczestnikiem programu Rzetelna Firma. Potwierdzeniem naszej wiarygodności dla partnerów jest aktualny Certyfikat Rzetelności ...

Czytaj całość »

Biostat na lokalnym rynku pracy

News dodany 2012-11-27

Nasza firma została zaproszona do udziału w konferencji poświęconej przedsiębiorczości i sytuacji na lokalnym rynku pracy, organizowanej przez Urząd Miasta Rybnika, która...

Czytaj całość »

Piszą o nas na www.rybnik.com.pl

News dodany 2012-09-28

Czasem bywa tak, że najmniej wie o nas najbliższe otoczenie. Tak właśnie jest z nami; marka BioStat w innych regionach Polski jest rozpoznawalna w wyższym stopniu niż lokalnie....

Czytaj całość »

Zakończenie badań dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

News dodany 2012-08-20

Z dumą informujemy o zakończeniu z pełnym sukcesem badań na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Projekt, będący elementem nadrzędnego projektu „Benchmarking...

Czytaj całość »

Oferta współpracy dla ekspertów

News dodany 2012-08-14

W związku z dynamicznym rozwojem BioStatu oraz realizacją szeregu interdyscyplinarnych projektów badawczych i konsultingowych zapraszamy do współpracy doświadczonych...

Czytaj całość »

Nowa siedziba spółki

News dodany 2012-07-27

Pragniemy z dumą poinformować Państwa, że budowa nowej siedziby naszej firmy dobiegła końca. Zgodnie z planem inwestycja zakończyła się w lipcu bieżącego roku. Możemy...

Czytaj całość »

Dopłaty do budowy domów energooszczędnych

News dodany 2012-05-28

W pierwszej połowie maja zakończyliśmy realizację projektu badawczego, którego celem było oszacowanie skali popytu na dopłaty do kredytów bankowych na budowę...

Czytaj całość »

Realizacja etapu Akcji Pilotażowych w ramach projektu Economic Educational Territorial Structure

News dodany 2012-05-21

Zrealizowany został kolejny etap Akcji Pilotażowych w ramach projektu Economic Educational Territorial Structure. W dniach 19-20 kwietnia w Novo Mesto miało miejsce spotkanie...

Czytaj całość »

Współpraca badawcza z SGH

News dodany 2012-05-18

Na zlecenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadziliśmy badania dotyczące klastrów. Ogólnopolskie badanie na próbie koordynatorów...

Czytaj całość »

Oferta pracy Analityk - Statystyk

News dodany 2012-05-08

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko Analityk/Statystyk. Więcej szczegółów pod adresem analityk. ...

Czytaj całość »

Badanie dla Fundacji Nasza Ziemia

News dodany 2012-03-26

W pierwszej połowie marca 2012 roku na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl zrealizowaliśmy badanie świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko. Badaniem...

Czytaj całość »

Badanie dla DB Schenker Rail Polska S.A.

News dodany 2012-03-15

DB Schenker Rail Polska S.A., po owocnej współpracy przy realizacji badań satysfakcji pracowników w roku 2010 i 2011, po raz kolejny powierzyła nam przeprowadzenie...

Czytaj całość »

Badanie dla HANDLOPEX S.A.

News dodany 2012-02-21

Na zlecenie Handlopex S.A. - lidera branży oponiarskiej - realizujemy badanie satysfakcji klientów. Badanie zakończy się na przełomie lutego/marca br. Jest to już drugie badanie,...

Czytaj całość »

Badanie dla UM Bytom

News dodany 2012-02-21

Na zlecenie Urzędu Miasta Bytomia wykonaliśmy badania opinii mieszkańców dotyczących oceny stanu miasta, warunków życia oraz oczekiwań wobec władz miejskich. Projekt badawczy...

Czytaj całość »

Badania komunikacyjne

News dodany 2011-10-29

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach zrealizujemy w listopadzie badania postaw mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego. Nasi...

Czytaj całość »

Praca w dziale Ewaluacji

News dodany 2011-10-24

Poszukujemy do naszego dynamicznie rozwijającego się działu ewaluacji  badaczy/ewaluatorów z doświadczeniem w branży badawczej. Więcej szczegółów pod adresem: Praca-ewaluator...

Czytaj całość »

Modele prognostyczne dla PGNiG SA

News dodany 2011-08-24

Dla lidera rynku gazu w Polsce - spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - opracujemy w tym roku model analityczny algorytmy szacowania i prognozowania ilości gazu....

Czytaj całość »

Nowy biurowiec BioStat

News dodany 2011-07-29

W związku z dynamicznym rozwojem spółki podjęliśmy decyzję o budowie nowoczesnego biurowca w Rybniku. Na ulicy Kowalczyka powstaje nowoczesny budynek biurowy o powierzchni około...

Czytaj całość »

Badania dla Centrum Onkologii

News dodany 2011-06-23

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie zleciło naszej firmie przeprowadzenie analiz wyników badań świadomościowych oraz analizy regionalnej i branżowej...

Czytaj całość »

Ewaluacja międzynarodowej platformy e-learningowej

News dodany 2011-05-27

Rozpoczęliśmy realizację działań ewaluacyjnych  ramach projektu Economic Educational Territorial Structure narzędzi oraz stopnia ich przydatności. Ewaluacja...

Czytaj całość »

Badania żywienia dzieci dla Fundacji NUTRICIA

News dodany 2011-05-27

Zakończyliśmy realizację trwającego ponad rok ogólnopolskiego badania sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy. Badanie realizowano na zlecenie Fundacji Badawczej Nutricia...

Czytaj całość »

Badanie satysfakcji pracowników dla KGHM Polska Miedź S.A.

News dodany 2011-05-16

 Nasza firma wygrała przetarg na realizację badania satysfakcji pracowników w jednej z największych spółek notowanych na GPW - KGHM Polska Miedź S.A.Badaniem objętych zostanie...

Czytaj całość »

Badania Strategii Promocji Marki Poznań

News dodany 2011-05-14

10 maja 2011 rozpoczęliśmy realizację kompleksowych badań dotyczących wdrażania Strategii Promocji Marki Poznań. Badania obejmować będą sprawdzanie efektów realizacji Strategii...

Czytaj całość »

Badanie ewaluacyjne dla Politechniki Krakowskiej

News dodany 2011-04-27

Nasza firma przeprowadzi badanie ewaluacyjne projektu pod nazwą:  Politechnika XXI wielu - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej - najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych...

Czytaj całość »

Badanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie

News dodany 2011-04-27

Nasza firma przeprowadzi badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie powiatu mogileńskiego oraz opracuje strategię w zakresie rynku pracy i bezrobocia oraz strategię oświatową...

Czytaj całość »

Przedłużamy promocję - Badania rynku pracy

News dodany 2011-04-15

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji rynku pracy nasza firma przygotowała specjalną ofertę badania rynku pracy a jej atrakcyjna cena cieszyła się dużym zainteresowaniem....

Czytaj całość »

Badanie dla ASP Katowice

News dodany 2011-03-03

Nasza firma wygrała przetarg na wykonanie badania i opracowanie raportu pn. "Badanie potrzeb przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego...

Czytaj całość »

Badanie Ewaluacyjne dla PUP w Malborku

News dodany 2011-02-28

Nasza firma przeprowadzi ewaluację projektu pt.: "Wczoraj - Dziś -Jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrożenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie...

Czytaj całość »

Badanie marketingowe dla ZTM Gdańsk

News dodany 2011-02-17

Firma BioStat, na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, wykona badanie marketingowe preferencji i zachowań mieszkańców dzielnic Gdańska: Chełmu i Oruni Górnej będącego...

Czytaj całość »

Badanie ewaluacyjne dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

News dodany 2011-02-17

Firma BioStat wykona dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, badanie ewaluacyjne ex-ante projektu POIŚ.05.04.00-00-267/09 pt.: "Złap równowagę, Odkryj Naturę"...

Czytaj całość »

Badanie ewaluacjyjne dla A4e Polska

News dodany 2011-02-17

Firma BioStat wykona dla A4e Polska badanie ewaluacyjne losów uczestników projektu "Centrum Pracy - Integracja poprzez pracę" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej...

Czytaj całość »

Badania atrakcyjności turystycznej w Częstochowie

News dodany 2010-12-30

Firma Biostat wykonała badanie marketingowe dla Urzędu Miasta Częstochowa dotyczące potencjału marki turystycznej. Częścią badania była publikacja umieszczona w wydaniu Gazety...

Czytaj całość »

Design Silesia

News dodany 2010-12-19

Firma Biostat wygrała konkurs na przeprowadzenie badań dotyczących stanu i potrzeb w zakresie „dizajnu” w Województwie Śląski.Badania będą realizowane na zlecenie...

Czytaj całość »

Badanie ewaluacyjne dla Politechniki Poznańskiej

News dodany 2010-12-12

Politechnika Poznańska wybrała naszą firmę do realizacji badania ewaluacyjnego  mid-term "Ocena skuteczności i efektywności realizacji projektu  Era inżyniera....

Czytaj całość »

Badania bezrobocia - Wielkopolska

News dodany 2010-12-07

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy) realizujemy badanie na temat bezrobocia absolwentów szkół zawodowych w województwie...

Czytaj całość »

Ewaluacje POKL

News dodany 2010-09-18

Dział Ewaluacji BioStat realizuje w 2010 roku ponad 90 ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w ramach programu POKL. Więcej informacji znajdą Państwo na...

Czytaj całość »

Szkolenia: Statystyka

News dodany 2010-08-05

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń z zakresu statystyki, biostatystyki i analizy danych. Szczegółowe programy szkoleń dostępne sa na stronie: szkolenia-statystyka...

Czytaj całość »

Media o nas - badania online

News dodany 2010-06-22

Badania online - artykuł w Gazeta Finansowa. Artykuł poświęcony biznesowym rozwiązaniom stosowanym w e-rejestrach, badaniach online a także zastosowaniu elektronicznej rejestracji...

Czytaj całość »

Badania Online

News dodany 2010-04-29

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy dla naszych Klientów innowacyjną platformę badawczą eCRF.biz™. System online został stworzone przez profesjonalistów w celu kompleksowej...

Czytaj całość »

Ewaluacje 6.1.3 POKL

News dodany 2010-04-22

Firma BioStat z myślą o instytucjach rynku pracy przygotowała program badań ewaluacyjnych dla podddziałania 6.1.3. Szczegółową ofertę znajdziecie Państwo pod adresem badania...

Czytaj całość »

Sondaż świńska grypa ciąg dalszy

News dodany 2009-11-04

Wyniki sondażu przeprowadzonego na terenie dla województw graniczących z Ukrainą podkarpackiego oraz lubelskiego z dnia 04.11.2009 świadczą o tym, iż ponad połowa mieszkańców...

Czytaj całość »

Praktyki

News dodany 2009-11-01

Uruchomiliśmy program praktyk dla kreatywnych studentów statystyki, ekonometrii, matematyki oraz marketingu. Szczegóły dostępne na podstronie Praktyki. ...

Czytaj całość »

Badania rynku pracy z BioStat

News dodany 2009-10-16

Nasza firma realizuje obecnie badania lokalnego rynku pracy dla:Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach;  Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli; Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach;...

Czytaj całość »

Badanie opinii dla Greenpeace

News dodany 2009-10-16

Dla naszego Klienta, Fundacji Greenpeace Polska zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie opinii dotyczące oczekiwań społecznych wobec działań poświęconych zmianom Klimatu....

Czytaj całość »

Sala fokusowa

News dodany 2009-08-04

01 sierpnia uruchomiliśmy nową fokusownię na Śląsku. Nowocześnie zaprojektowana i urządzona sala pozwala na swobodną realizację badań FGI z 8 uczestnikami. ...

Czytaj całość »

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz