eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

BioStat w klastrze MedSilesia!

MedSilesia powstał w wyniku projektu "Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie śląskim", realizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w latach 2005-2008.
Dzięki temu projektowi nawiązana została współpraca 17 firm i instytucji badawczo-rozwojowych oraz instytucji związanych z branżą wyrobów medycznych z terenu województwa śląskiego.
Klaster (sieć współpracy) pod nazwą MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych został stworzony w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, których zakres wykracza poza indywidualne możliwości jego członków.
Obecnie w skład klastra wchodzi 70 podmiotów z czterech grup: rehabilitacja, narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne, urządzenia diagnostyczne, oprogramowanie.
 
Dzięki uczestnictwu w sieci będziemy mogli jeszcze ściślej współpracować ze śląską branżą medyczną. Do klastra wniesiemy ogromne doświadczenie i potencjał rozwoju w zakresie IT, statystyki medycznej, badań medycznych, a także market research.
Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz