eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Nawiązanie współpracy z Polską Akademią Nauk

Współpracę z PAN zespół specjalistów BioStatu w dziedzinie statystyki i baz danych rozpoczął od przeprowadzenia analizy danych w projekcie Instytutu Nauk Ekonomicznych pn. „Efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE w latach 2007-2013”.
W ramach zaawansowanej analizy danych przygotowano modele oceniające poziom innowacyjności oraz poziom rozwoju polskich przedsiębiorstw. Do ich budowy użyto metod analizy korespondencyjnej, analizy czynnikowej oraz klasyfikacji za pomocą algorytmu drzew decyzyjnych.
Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz