GRU
02

BioStat wspomaga rozwój kompetencji polskich studentów

BioStat wspomaga rozwój kompetencji polskich studentów

Po raz kolejny Centrum Badawczo – Rozwojowe BioStat® będzie wspomagać rozwój zawodowy studentów w Polsce. Tym razem naszym kompetencjom zaufał Uniwersytet Szczeciński, dla którego opracowaliśmy autorskie narzędzie informatyczne do przeprowadzenia bilansu kompetencji studentów, biorących udział w projekcie Uniwersytet 2.0 – Strefa Kariery. Co istotne, jest to kolejna uczelnia, która skorzystała z naszej metodologii badawczej, weryfikującej w sposób kompleksowy wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

W ramach kilkuletniej współpracy zdiagnozujemy 1000 studentów, wspomagając ich rozwój zawodowy na rynku pracy. Realizowany program to bogata oferta profesjonalnych szkoleń, warsztatów i zajęć praktycznych z pracodawcami, które przygotowują studentów do zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

Bilans kompetencji to proces, który służy identyfikowaniu i analizowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, na rożnych etapach realizowanego projektu. Wykorzystywany jest do analizy potencjału zawodowego, oceny motywacji i przygotowania merytorycznego, a także do planowania ścieżki kariery.

Realizacja tego typu projektów przyczynia się do lepszego startu młodych ludzi, a przedsiębiorstwom na pozyskanie kompetentnych kandydatów do pracy. Zastosowanie naszej autorskiej metodologii pozwoli ocenić studentów w aż 46 modułach kompetencyjnych, podzielonych na 5 obszarów, których właściwe opanowanie pozwala zyskać przewagę na rynku pracy. Ponadto, określa ona ich predyspozycje, zainteresowania oraz mocne i słabe strony, zarówno przed jak i po udzieleniu wsparcia przez kadrę dydaktyczną uczelni.

Cieszymy się, że kolejny raz Centrum Badawczo – Rozwojowe BioStat przyczyni się do rozwoju polskiej nauki i rynku pracy.

Poznaj więcej informacji o realizowanym bilansie kompetencji.