KWI
20

BioStat z kontraktem na obsługę badania klinicznego leczenia raka trzustki

BioStat z kontraktem na obsługę badania klinicznego leczenia raka trzustki

Biostat podpisał umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

Rynek niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce stale się rozwija, co w konsekwencji daje coraz większe możliwości na prowadzenie projektów dotyczących nowatorskich metod leczenia. Niewątpliwie jednym z takich przedsięwzięć jest projekt IREC finansowany przez Agencję Badań Medycznych, w którym podpisaliśmy umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na świadczenie kompleksowych usług CRO. Grono naukowców pod kierownictwem Prof. dr hab. Wojciecha Kielana postanowiło udowodnić, że operacja metodą elektroporacji z podaniem jonów wapnia i bleomycyny po zakończeniu leczenia chemioterapeutycznego, będzie jedyną możliwością dalszego leczenia chorych z wyraźnym przedłużeniem życia pacjentów z nieoperacyjnym rakiem trzustki.

 

Odkryciem ostatniej dekady jest elektroporacja- nowatorska metoda polegająca na destabilizacji błony komórkowej komórki nowotworowej, zwiększeniu jej przepuszczalności dla leków. Proces ten może zachodzić w sposób odwracalny (RE- reversible electroporation) lub nieodwracalny (IRE- irreversible electroporation). Prowadzi do śmierci komórki na drodze apoptozy. Ze względu na zmiany przepuszczalności błony komórkowej do procesu fizycznego zaczęto dodawać chemioterapeutyki lub jony wapnia. Tak powstała nowatorska metoda leczenia guzów litych- elektrochemioterapia (ECT- electrochemotherapy) i elektroporacja wapniowa. W tym badaniu obie metody zostaną zastosowane w źle rokującym raku trzustki. Dla każdego pacjenta, indywidualnie, zostanie wybrany najlepszy "moment terapeutyczny" zabiegu. Leczenie będzie personalizowane dla każdego pacjenta. Do projektu zakwalifikowani będą pacjenci powyżej 18 roku życia z potwierdzonym histopatologiczne, nieresekcyjnym rakiem gruczołowym trzustki w stadium III, w stanie ogólnym wg skali WHO 0-2. Choroba nowotworowa może być rozpoznana "de- novo", przed rozpoczęciem leczenia systemowego, w trakcie chemioterapii lub po resekcji ze wznową miejscową procesu nowotworowego.1

 

Współpraca obejmuje swoim zakresem m.in.: nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem farmakoterapii, monitorowanie badania, dostarczenie systemów eCRF oraz IWRS. Mamy zamiar oddelegować do realizacji najbardziej doświadczony zespół złożony z ekspertów wewnętrznych Biostat – działu zarządzania, statystki, data managementu, a także monitorowania, aby zagwarantować jak najlepsze rezultaty. W ten sposób chcemy przyczynić się do udowodnienia tezy stawianej przez zespół Sponsora. Trzymamy kciuki i dziękujemy za zaufanie!

 

1Źródło: serwis www Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

Biostat swoim serwisem wspiera kolejne uczelnie medyczne w Polsce. Lista aktywnych projektów