eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Telemedycyna w oczach Polaków
Potencjał rynku telemedycyny

Realizacja badania:
2017.06.06

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 1000

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Kurpanik

Dr Monika Kurpanik

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Zainteresowanie telemedycyną

Potencjał rynku telemedycznego jest duży. Ponad połowa badanych (53,7% ogółu) uznała, że chętnie pozyskałoby pomoc lekarską drogą telemedycyny, w tym zaś ponad 13% pytanych określiło swoje zainteresowanie przystąpieniem do przedmiotowych usług jako zdecydowanie wysokie. Niemal co trzeci pytany (32,1%) swoją skłonność do sięgnięcia po rozwiązania telemedyczne określił jako przeciętną.

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zadzwoń do nas Napisz