eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Praktyki płatne - grafik komputerowy

Oferta skierowana do studentów grafiki komputerowej i kierunków pokrewnych.
 
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
 
  • Znajomość podstaw SQL, PHP, CSS;
  • Biegła znajomość programów graficznych (m.in. Corel, PhotoShop);
  • Kreatywność, samodzielność oraz komunikatywność.
Praktyka w biurze w Rybniku.
 
 
Oferujemy:
 
  • Współpracę w realizacji atrakcyjnych i nietypowych projektów;
  • Dostęp do nowoczesnych technologii;
  • Możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i doświadczenia w branży analitycznej;
  • Najlepszym studentom po odbyciu praktyk oferujemy pracę na stanowiskach Grafik/Webdeweloper.
 
Programy praktyk 2019:
 
  • Praktyki miesięczne (bezpłatne);
  • Praktyki dwumiesięczne (zwrot kosztów dojazdu);
  • Praktyki trzymiesięczne (zwrot kosztów dojazdu, premia projektowa).

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie swojego CV na adres praca@biostat.com.pl wpisując w tytule wiadomości GRAFIK KOMPUTEROWY-PRAKTYKA.

 

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku  przy ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, KRS 0000351860, NIP: 6423125404.
2.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  elektronicznie przy użyciu adresu e-mail: iodo@biostat.com.pl bądź tradycyjną pocztą na adres: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w przypadku zawarcia umowy przez okres wymagany prawem lub przez okres realizacji celu biznesowego administratora.
5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu:
elektronicznie: iodo@biostat.com.pl
bądź tradycyjną pocztą na adres: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Zadzwoń do nas Napisz