eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Praktyki płatne - statystyk

Płatne praktyki oraz staże dla studentów statystyki, matematyki, analizy danych, modelowania matematycznego, baz danych, ekonometrii.

Oferujemy praktyki w dziale badawczym firmy BioStat. Oferta praktyk adresowana jest do kreatywnych studentów a także doktorantów chcących wzbogacić swoje CV lub znaleźć stałe zatrudnienie w BioStat.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Dobra znajomość zagadnień analiz danych, statystyki, ekonometrii;
 • Kierunek: statystyka, matematyka, analiza danych, modelowanie matematyczne, bazy danych, ekonometria;
 • Podstawowa znajomość SQL, baz danych, języka programowania;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Kreatywność, samodzielność oraz komunikatywność.

Oferujemy:

 • Współpracę w realizacji atrakcyjnych i nietypowych projektów;
 • Dostęp do nowoczesnych technologii data mining;
 • Możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i doświadczenia w branży analitycznej;
 • W zależności od przydziału projektowego i bieżących obciążeń możliwość premii za zrealizowane projekty;
 • Najlepszym studentom oferujemy pracę na stanowiskach statystyk, analityk.

Programy praktyk 2018:

 • Praktyki miesięczne (bezpłatne);
 • Praktyki dwumiesięczne (zwrot kosztów dojazdu);
 • Praktyki trzymiesięczne (zwrot kosztów dojazdu, wynagrodzenie/premia projektowa).

Zainteresowanym stałą współpracą praktykantów i stażystów po okresie praktyk/stażu proponujemy umowę o pracę lub prace kontraktowe.

Na zakończenie praktyk każdy uczestnik otrzymuje indywidualną kartę oceny zawierającą program praktyk, podsumowanie zdobytych umiejętności, tematykę realizowanych projektów oraz list referencyjny.
 
Opiekunowie projektu:
 
 • dr inż Ewa Tkocz-Piszczek
 • dr Marian Płaszczyca
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres praca@biostat.com.pl oznaczajac w tytule STATYSTYK-PRAKTYKA.

Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)".

Zadzwoń do nas Napisz