Wszelkie braki danych należy zadeklarować implicite.
  • Wszelkie braki danych należy zadeklarować implicite.
  • Badacz powinien zaznaczyć niedostępność danej informacji (opcjonalnie podać powód).