Definicja ecrf
Definicja
eCRF

CRF – karta obserwacji klinicznej (case report form) - dokument w wersji papierowej lub elektronicznej, służący do zapisu, wymaganych przez protokół badania klinicznego, informacji dotyczących uczestnika badania w celu ich raportowania Sponsorowi.