Polom na wyniki badań laboratoryjnych, metod diagnostycznych itp. powinny towarzyszyć pola na jednostki.
  • Polom na wyniki badań laboratoryjnych, metod diagnostycznych itp. powinny towarzyszyć pola na jednostki.
  • Warto wyróżnić jednostkę domyślną, bądź podać zamkniętą listę możliwych jednostek, dodając pole na inną jednostkę.