eCRF.biz
powinien prowadzić badacza
"za rękę"
  • Często badacze zapoznają się z protokołem i broszurą badacza jednorazowo - CRF działa jak “przypominajka”.
  • CRF powinien odzwierciedlać kolejność planowanych procedur i ułatwiać postępowanie zgodnie z protokołem - unikanie odchyleń od protokołu.
  • Część pytań w CRF umieszczana w celu kontroli kompletności i  poprawności wprowadzanych danych:
    • Czy wszystkie kryteria włączenia/wyłączenia zostały spełnione?
    • Czy badanie zostało przeprowadzone?
    • Czy u pacjenta, od czasu poprzedniej wizyty, wystąpiły zdarzenia niepożądane?