Zespół zaangażowany w tworzenie CRF
Proces
Projektowania
CRF

Kontakt z zespołem badawczym:

  • Konieczność ustalenia dokładnej listy i rodzaju zbieranych zmiennych;
  • Potwierdzenie gromadzenia wszystkich niezbędnych danych;
  • Minimalizacja ilości zbieranych informacji.