Proces
Projektowania CRF
UWAGA!
Warto doprecyzować zawartość Protokołu pomiędzy autorami a zespołem DM (często jest zbyt ogólny), aby wyeliminować wszelkie niejasności mogące wpłynąć na precyzyjność danych poddawanych analizie.