• Standaryzacja często wykorzystywanych formularzy (zmienne demograficzne, formularze zdarzeń niepożądanych, leków współprzyjmowanych).
  • Korzystanie ze standardu CDASH podczas tworzenia bazy danych z badania.
  • Kolejność formularzy w eCRF powinna odpowiadać kolejności procedur w czasie wizyty.
  • Unikanie powtarzania pytań - źródło sprzeczności.
  • Ścisły kontakt zespołu DM z zespołem badawczym.
  • Jasne instrukcje uzupełniania CRF.