Uwaga!

  • Wpisy otwarte (np. diagnoza, zdarzenia niepożądane, powody zakończenia udziału w badaniu, komentarze Badacza) są niezwykle trudne do analizy.

Rekomendacje:

  • O ile to możliwe należy korzystać z terminologii kontrolowanej (słowników) - MedDRA, WHO Drug Dictionary.
  • Źródłem informacji na temat dostępnych kontrolowanych terminologii w standardach CDASH/SDTM jest strona https://www.cancer.gov/research/resources/terminology/cdisc#2
  • Przykłady pól, dla których istnieje kontrolowana terminologia:
    • Częstość przyjmowania leku;
    • Droga podania leku;
    • Powody zakończenia uczestnictwa w badaniu.
Ograniczenie liczby pól tekstowych