Sponsor planuje przeprowadzenie badania „IKS”, którego celem jest zbadanie skuteczności terapii lekiem „Y” w ramach programu lekowego. Jednym z podstawowych elementów kwestionariusza obserwacji są parametry życiowe pacjenta.

W oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie należy zaprojektować stronę eCRF poświęconą zbieraniu danych dotyczących tych parametrów (Vital signs), pamiętając o  uwzględnieniu walidacji poszczególnych pól.

Data Management - zadanie