Zespół zaangażowany w tworzenie CRF
Proces
Projektowania
CRF

Zespół zaangażowany w tworzenie CRF:

  • Autor protokołu (zespół badawczy);
  • Statystyk;
  • Data Manager (ew. zespół IT);
  • Przedstawiciel Działu Safety Sponsora;
  • Monitor.