Medsupply

Dystrybucja leków w programach lekowych.

Prawidłowe wywiązanie się z porozumienia pomiędzy Sponsorem a Ministerstwem Zdrowia.
Monitoring stanu darmowych leków 24/7.

Zobacz demo
Nasze pozostałe produkty
eCRF.biz
eCRF.biz
eCRF.biz
eCRF.biz
eCRF.biz

Funkcje aplikacji

Wprowadzanie i zarządzanie programami lekowymi.
Dodawanie leków do programów.
Dodawanie i administrowanie Klinikami.
Dodawanie Użytkowników i nadawanie uprawnień.
Kodowanie danych pacjentów – anonimizacja danych osobowych.
Kontrola stanów magazynowych.
Eksport danych.
Generowanie raportów.
Medsupply

Model działania

Medsupply
Krok 1
Zdefiniowanie programów lekowych i udostępnienie ich Klinikom. Kliniki definiuje się w panelu aplikacji.
Medsupply
Krok 2
Raportowanie wydawania leków zgodnie z założeniami programu lekowego. Pacjent – Data – Limit darmowych opakowań.
Medsupply
Krok 3
24/7 monitoring ilości wydanych leków i stanu zapotrzebowania.
Medsupply Zobacz szczegółowy model

Korzyści

  • Prawidłowe wywiązanie się z porozumienia pomiędzy Sponsorem a MZ.
  • Jeden system – dane ze wszystkich Klinik.
  • Optymalizacja komunikacji pomiędzy Klinikami a Sponsorem.
  • Generowanie raportów i monitoring stanu darmowych leków 24/7.
  • Transparentność procesu dystrybucji leków.
  • Ograniczenie ilości dokumentacji na rzecz generowanych raportów.
  • Oszczędność czasu związanego z przygotowywaniem podsumowań i rozliczeń.
  • Podgląd stanów magazynowych kliniki.
  • Realizacja zapotrzebowania zgodnie z bazą zamówień.
  • Tryb dostarczania leków – emergency.
Copyright © 2019 BioStat
Polityka prywatności | Cookies