eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Zogniskowane wywiady grupowe - badania FGI

Zogniskowane wywiady grupowe (badania FGI - Focus Group Interview) to dyskusja prowadzona przez moderatora w grupie celowo dobranych osób (najlepsze efekty daje badanie w grupie min. 6, maks. 12 osób). Dyskusja jest skoncentrowana wokół określonego tematu bądź kilku tematów.

Podstawowe zastosowania metody badania FGI:

  • Zrozumienie preferencji, opinii i zachowań;
  • Uzyskanie wiedzy na temat percepcji zjawisk, działań;
  • Generowanie nowych pomysłów;
  • Rozwijanie twórczych koncepcji i oceny pomysłów;
  • Uzyskiwanie informacji na temat możliwych reakcji na konkretne działania.

Wywiady grupowe sprawdzają się zarówno w badaniach marketingowych, badaniach rynku, opinii, jak i w badaniach społecznych, czy ewaluacjach.

Biostat oferuje kompleksową obsługę badania tą metodą. Etapy projektu:

  • Przygotowanie materiałów, scenariusza;
  • Rekrutacja uczestników, wynagrodzenie dla uczestników;
  • Przeprowadzenie wywiadu/wywiadów;
  • Transkrypcja, analiza wyników;
  • Opracowanie raportu.

Prowadzimy badania fokusowe na terenie całego kraju. Posiadamy również własną salę fokusową zlokalizowaną na Śląsku. Realizujemy zarówno tradycyjne FGI, jak również badania fokusowe z transmisją on-line do siedziby klienta.

 

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz