eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

More than
Statistics

O nas

Biostat to innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się firma integrująca kompetencje agencji badawczej, CRO i Software House. Od 12 lat dostarczamy kluczowym koncernom farmaceutycznym profesjonalnych rozwiązań w obszarach: badań, IT, statystyki medycznej i konsultingu.

13 lat
doświadczenia
30
ekspertów
40
firm z farmacji
68
pracowników
1000
badań

BioStat to zespół złożony z doświadczonych ekspertów, statystyków, informatyków i analityków, zajmujących się zagadnieniami praktycznego zastosowania metod badawczych w biznesie. Specjalizujemy się w kompleksowych badaniach rynku medycznego. Wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz naukowe, podparte zdobytym wykształceniem z zakresu statystyki, matematyki, IT oraz business english, pozwala nam skutecznie implementować metody analizy danych w projektach komercyjnych i badawczo-rozwojowych. Nasze analizy opieramy na sprawdzonych metodach i algorytmach. Na życzenie Klienta budujemy również modele niestandardowe.

Nasz zespół - liderzy

Rafał Piszczek
Prezes Zarządu

Absolwent kierunku Informatyka (specjalność Statystyka) Uniwersytetu w Katowicach, ukończył równolegle Filologię Angielską. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowo-badawczych i referatów z zakresu zastosowania data mining/metod ilościowych w analizach ekonomicznych, marketingowych oraz branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych.

Doświadczenie naukowe zdobywał m.in. jako pracownik Katedry Ekonometrii (2002-2012) realizując w tym czasie kilkaset projektów naukowych, badawczych i biznesowych.

Od kilkunastu lat współpracuje z kluczowymi światowymi koncernami farmaceutycznymi (m.in. Amgen, Novartis, Pfizer, Mabion) w zakresie zarządzania polskimi i międzynarodowymi programami badawczymi, market research dla celów wprowadzenia nowych produktów na rynek oraz wdrażania rozwiązań IT. Pomysłodawca i twórca innowacyjnych aplikacji służących do zarządzania badaniami oraz prowadzenia rejestrów medycznych (m.in. eCrf.biz.pl™, cati-system.pl™, Medfile.pl™). W roku 2012 został uhonorowany tytułem Człowieka Roku w kategorii Biznes w Rybniku. W spółkach BioStat oraz DMSoft odpowiada za długofalową strategię rozwoju spółki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

DR INŻ. EWA TKOCZ-PISZCZEK
V-ce Prezes Zarządu

Dr inż. matematyki AGH w Krakowie (Wydział Matematyki Stosowanej), ponadto absolwentka Filologii Angielskiej. W latach 2003-2012 pracownik naukowy Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu matemstyki stosowanej ,uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Od ponad dekady zdobywa doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi z zakresu badań rynku i opinii, badań marketingowych, ewaluacji. Kierownik lub członek zespołu badawczego w ponad 200 projektach.

W BioStat odpowiada za zarządzanie i koordynowanie projektów oraz wspomaga działania rozwoju spółki. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze innowacji z sektora nauki do biznesu.

Prywatnie wielka propagatorka wszelkich form rozwoju osobistego. Od ponad dziesięciu lat praktykuje jogę, która jest dla niej wszechstronną formą treningu nie tylko fizycznego, ale również intelektualnego.

DR MONIKA KURPANIK
Dyrektor ds. Badań

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych i współautorem publikacji książkowych. Jej zainteresowania badawcze związane są z percepcją szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego, co chętnie przekłada na badania związane z postrzeganiem wizerunku/środowiska/produktu.

W BioStacie odpowiedzialna jest za kierowanie badaniami z zakresu analiz ekonomicznych oraz ewaluacji programów unijnych. Specjalizuje się w badaniach rynku, z naciskiem na analizy dotyczące marki, strategii marketingowych, wprowadzania nowych produktów na rynek, poziomu satysfakcji klientów. Koordynowała liczne projekty badawcze związane z tematyką gospodarczą, zajmując się całościową realizacją projektu, tj. opracowaniem koncepcji badań, analizą zebranego materiału i tworzeniem raportów.

Monika jest także doświadczonym moderatorem badań jakościowych. W dotychczasowej pracy nabyła umiejętność zarządzania projektami badawczymi o zróżnicowanej tematyce, skierowanych zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i biznesowych.

DZIAŁ ADMINISTRACJI
MONIKA CHOJNOWSKA
Asystentka Zarządu

Magister socjologii komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University w Krakowie z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. Licencjonowany doradca zawodowy, trener umiejętności interpersonalnych, specjalista ds. zamówień publicznych.

Monika posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów unijnych, m.in. „Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną” – PSOUU, „Penitencjarny doradca zawodowy” – CZSW, „Aktywizacja zawodowa – krok w przyszłość” – Horyzont Projekt. Charakteryzuje się zdolnością organizacji i administrowania. Znakomicie radzi sobie z koordynowaniem pracy całego zespołu.

W BioStat zajmuje się kompleksowym zarządzaniem administracją firmy i prawidłowym przepływem informacji wśród pracowników. Projektuje i realizuje zamówienia, odpowiada za przygotowywanie ofert w postępowaniach przetargowych.

STATYSTYKA
DR MARIAN PŁASZCZYCA
Senior Project Manager

Absolwent kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin.

W BioStacie od kilku lat jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania badawczego eCRF.biz.pl™ oraz CATI-SYSTEM™. Współautor wielu raportów i opracowań z badań obserwacyjnych dla wiodących ośrodków akademickich oraz rynku firm farmaceutycznych i technologii medycznej.

Na co dzień odpowiada za obsługę badań obserwacyjnych i klinicznych prowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania eCRF.biz.pl™ oraz badań komercyjnych wykonywanych na platformie CATI-SYSTEM™. Specjalizuje się również w metodyce badań żywności z wykorzystaniem techniki opisowej analizy jakościowej.

W obszar zainteresowań zawodowych Mariana wchodzą: optymalizacja informatycznego wsparcia badań, automatyzacja zadań, wdrażanie technologii open-source stosowanych w świecie naukowym oraz w codziennej praktyce biznesowej. Pasjonat poszukiwania innowacyjnych rozwiązań informatycznych w statystyce.

IT
SZYMON BŁĄKAŁA
Project Manager / Senior Developer

Absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku Informatyka. Autor niezliczonych aplikacji internetowych w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał realizując projekty ponadprzeciętne, wymagające stosowania nowatorskich technologii, nie spotykanych wcześniej, szczególnie na polskim rynku.

Technologie w jakich się specjalizuje, to przede wszystkim PHP, różnorodne systemy bazodanowe, HTML5/Javascript oraz nodejs. W BioStat posiada status partnera w zakresie realizacji projektów eCRF.biz.pl™, CATI-SYSTEM™ oraz MedFile.pl™

ANALIZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
BARTOSZ OLCHA
Senior Project Manager

Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w ponad 150 projektach badawczych. Bartek pracuje w BioStacie od 2011 r., specjalizując się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź, Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, korporacją Shell, Vivus Finance, a także z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy.

MARKET RESEARCH
JAKUB GALEJA
Senior Project Manager

Absolwent socjologii na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Doświadczony badacz, socjolog i koordynator projektów. Specjalista w zakresie wykorzystywania jakościowych metod badawczych.

Kuba jest związany z BioStatem od ponad 4 lat. Zajmuje się koordynacją i realizacją projektów dedykowanych sektorowi naukowemu oraz komercyjnemu. Zrealizował szereg badań wspomagających tworzenie strategii marketingowych oraz personalnych dla przedsiębiorstw z całego kraju. Prowadzi również badania eksploracyjne w zakresie ocen prototypów i konceptów produktów oraz projekty market research skupione na wprowadzaniu nowych produktów na rynek Polski i CEE.

Współpracował między innymi z wiodącymi podmiotami sektora farmaceutycznego, medycznego oraz FMCG, a także z Uniwersytetem Warszawskim, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Szkołą Główną Handlową, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

W wolnych chwilach – miłośnik nowych technologii. Czynnie udziela się jako wolontariusz na rzecz bezdomnych zwierząt.

PHARMA DIVISION
EDYTA KLEMBA
Senior Project Manager

Absolwentka biologii na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność biotechnologia drobnoustrojów). Edukację uzupełniła o studia podyplomowe z zakresu Public Relations. Swoją karierę zawodową związała z marketingiem farmaceutycznym, którym zajmuje się już od ponad 4 lat. Praktyczne doświadczenia zdobywała pracując jako samodzielny manager oraz szef działu Client Service. Realizowała kampanie wielokanałowe, projekty badawcze, edukacyjne, obserwacyjne i badania rynku na rzecz największych firm farmaceutycznych w Polsce.

Edyta jest Certyfikowanym Koordynatorem Badań Klinicznych – ukończyła szkolenie akredytowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych.

W BioStacie odpowiada za planowanie strategii marketingowej w obszarze sektora farmaceutycznego i relacje biznesowe z decydentami firm tego sektora. Na co dzień jest zaangażowana w koordynację projektów dedykowanych branży farmaceutycznej, w szczególności badania obserwacyjne, kliniczne, PMS, edukacyjne i rejestry medyczne.

Propagatorka zdrowego podejścia do świata i życia, profesjonalistka w każdym calu.

PHARMA DIVISION - DZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU
ANNA PIETRASZEK-SAWICKA
Senior Sales Manager

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Kulturoznawstwo. Pracę magisterską pisała we Włoszech na Universita degli Studi di Milano, gdzie badała wpływ kultury na rozwój przemysłu kreatywnego. Od pięciu lat związana z branżą farmaceutyczną począwszy od realizacji projektów marketingowych i badawczych, po definiowanie potrzeb i rozwiązywanie konkretnych wyzwań Klientów tego sektora. Poprzez sprzedaż doradczą i konsultingową pomaga wprowadzać nowoczesne rozwiązania dedykowane wysoko wyspecjalizowanym grupom docelowym. Klienci doceniają jej profesjonalizm, zaangażowanie, wiedzę merytoryczną, autentyczną pasję związaną ze sprzedażą. Pracowała w agencjach badawczych i omnichannelowych wspierając największe światowe koncerny farmaceutyczne (Novartis, Amgen, Pfizer, Sanofi, Teva, Novo Nordisk, Baxter, Astra Zeneca).

Prywatnie weganka i pasjonatka stylu skandynawskiego we wnętrzach. Ma na swoim koncie start w Maratonie Warszawskim i wielu innych, charytatywnych imprezach biegowych. Prezes Fundacji Pierwiastek Trzeciego Stopnia, która realizuje aktywności edukacyjne i kulturalne dla dzieci i osób starszych. Nieustannie zachwycona wszystkim co włoskie, zwłaszcza kawą i architekturą. 

Pharma Division
Agnieszka Pietraszek
Account Manager

Agnieszka Pietraszek – Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku pedagogika. Specjalistka ds. komunikacji z Klientem. Posiada 4 – letnie doświadczenie w dziedzinie marketingu farmaceutycznego (Rx, OTC). Dzięki znajomości narzędzi z zakresu zarządzania zespołami projektowymi z sukcesem realizuje kampanie 360º dla największych firm farmaceutycznych w Polsce.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na wielokanałowych projektach edukacyjnych skierowanych do lekarzy i pacjentów, przy czym relacja „lekarz – pacjent” jest jej szczególnie bliska.

W Biostat odpowiedzialna za komunikację i strategię marketingową dla sektora farmaceutycznego.

Prywatnie od lat związana ze sportem i literaturą. Fanka dobrej treści. 

Wiadomości

Trialscape już dostępny!
data 2017-08-30

Trialscape.com - to przełomowy innowacyjny produkt wspierający badania kliniczne. eCRF, eTMF oraz CTMS w jednym narzędziu. Od dziś przenosimy papierową dokumentację badań klinicznych do świata wirtualnego!

Czytaj więcej
Biostat® Partnerem Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
data 2017-08-25

Badania oceny zmęczenia w populacji pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ).

 

Czytaj więcej
BioStat® wraz z województwem pomorskim dba o zdrowie Polaków!
data 2017-06-06

Przeprowadzimy badanie stanowiące wsparcie merytoryczne dla Regionalnego Programu Zdrowotnego pod tytułem „Diagnoza potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego i opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego moduł Rehabilitacja Kardiologiczna, ułatwiająca powroty do pracy”.

Czytaj więcej
Zadzwoń do nas Napisz