Rekomendują nas

Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

Szybka, profesjonalna i terminowa pomoc w analizie statystycznej materiału do pracy statutowej, realizowanej w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Nie bez znaczenia było również przejrzyste i zrozumiałe dla każdego opracowanie wyników. Z pełnym przekonaniem mogę polecić firmę.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Wykonana analiza statystyczna dotycząca wielokrotnego opiniowania sądowo-psychiatryczno-psychologicznego została przeprowadzona zgodnie z umową i bez zastrzeżeń.

Katedra i Klinika Ortopedii  Traumatologii Akademii Medycznej w Lublinie

„Zespół BioStat wykazał się biegłą znajomością problematyki medycznej. Współuczestniczył w projektowaniu metodyki badań statystycznych, prowadził obliczenia oraz weryfikował obliczenia innych badaczy.”

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Wykonawca konsultował elementy swojej bazy elektronicznej na potrzeby serwera zamawiającego, co umożliwiło nam kontynuację badania w kolejnych latach. Obsługa elektronicznego programu monitoringowego została wykonana sumiennie i profesjonalnie. 

Mabion

Od ponad 2 lat współpracujemy z firmą BioStat w zakresie realizowania badań klinicznych. Stworzyła na potrzeby naszego badania elektroniczny CRF – zajmujący się utrzymaniem i administracją systemu. Firma wywiązuje się ze swoich zadań rzetelnie i terminowo.

Centrum Onkologii

Wykonawca wykonał usługę, jaką było wykonanie badań ilościowych opinii społecznej stanu świadomości zdrowotnej i zachowań zdrowotnych grup docelowych. Projekt 45+ w zakresie chorób układu moczowo-płciowego. Usługę wykonano bez zastrzeżeń i zgodnie z zawartą umową.

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Firma terminowo wykonała badanie ankietowe oraz analizę statystyczną przeprowadzanego projektu badawczego dotyczącego oceny ryzyka podczas obsługi przenośnego sprzętu komputerowego. Wykonanie uzyskało naszą pozytywną opinię.

Instytut Medycyny Pracy 

Firma wykonała ogólnopolskie badanie kwestionariuszowe. Stwierdzamy wykonanie badania w sposób rzetelny i terminowy oraz zgodny z umową, przy czym nie wnosimy zastrzeżeń co do zaprezentowanych materiałów.

ISN Pharma

„Od dłuższego czasu korzystamy z usług firmy BioStat w zakresie przygotowania kwestionariusza eCRF do badań klinicznych, jego obsługi, założeń, dokumentacji oraz merytoryki badania. Stworzony system jest przejrzysty i łatwy w obsłudze.”

Centrum Zdrowia Dziecka

"Bardzo wysoko oceniam wiedzę, podstawy merytoryczne, a przede wszystkim dyspozycyjność zespołu BioStat. Zawsze można było liczyć na wytłumaczenie niezrozumiałej wiedzy statystycznej, proste przełożenie wyników  testów statystycznych na wiedzę praktyczną i niezbędną do zastosowania w praktyce klinicznej. Doceniona została duża pomoc graficzna."

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

"Firma BioStat była pomocna w opracowaniu danych statystycznych rzadko omawianego w piśmiennictwie nadużywania substancji anabolicznych. Opracowanie to umożliwiło publikację kilku prac w wiodących czasopismach medycznych i przedstawienie problemu na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego."

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

„Jestem wysoce zadowolony z profesjonalnego i terminowego przeprowadzenia analizy danych statystycznych, niezbędnych podczas pisania pracy doktorskiej. Na uznanie zasługuje wysoki poziom merytoryczny, jak również elastyczność i dopasowanie się do indywidualnych potrzeb klienta.”

Pfizer Polska Sp. z o.o.

„We recived an excellent support in the area of statistics, data analysis and the use of advance in medical research projects. The BioStat used a very clear language and a variety of methods to maximize our understanding and to ensure that statistical theory and practice were integrated.”

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

"Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę BioStat są obiecujące, a badań takich na temat zastosowania klinicznego jest niewiele. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na kilku zjazdach polskich i zagranicznych dotyczących hematologii i transplantacji komórek krwiotwórczych. Nasza współpraca układa się znakomicie. Jesteśmy w stałym kontakcie i mamy nadzieję na dalsze owocne i w pełni profesjonalne współdziałanie."

Warszawski Uniwersytet Medyczny

"W czasie trwania współpracy, firma wykonywała swoje obowiązki profesjonalnie i rzetelnie, a także wywiązywała się terminowo z powierzonych zadań. Pracownicy firmy są odbierani przez nas jako solidni fachowcy, którzy są w pełni zaangażowani w wykonywaną pracę. W trakcie naszej współpracy wykazali się zrozumieniem i cierpliwością na wprowadzane w projekcie zmiany."

Novartis Poland Sp. z o.o.

“The cooperation with BioStat was smooth. The company always prepares all elements of the agreements on time, with no delays. The contacts with BioStat were always very professional and the quality of their work was very high.”

Mundipharma Polska Sp z o.o.

"Firma BioStat wywiązała się ze swoich zobowiązań profesjonalnie i terminowo. Zaproponowane rozwiązania techniczne i logistyczne spełniają nasze oczekiwania merytoryczne oraz są intuicyjne dla użytkownika systemu. Wątpliwości oraz pytania są rozwiązywane na bieżąco, bez zbędnego oczekiwania."

Celon Pharma

"We have used services of Rafal Piszczek (from BioStat company) since 2006 in scope of medical statistics. During our cooperation Rafal Piszczek has performed his services in professional way. We are indeed thankful for his reliability and recommend him as a professional statistician."

Helimed

"Niniejszym oświadczam, że współpracowaliśmy z firmą BioStat sp. z o. o. w zakresie badania jakości obsługi i opinii pacjenta w naszych placówkach. Potwierdzam, że usługa została wykonana należycie i zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy. Firma BioStat wywiązała się z zadania w sposób rzetelny i terminowy (…)."

Johnson & Johnson Poland

"W roku 2015 firma BioStat przygotowała analizę statystyczną dla prowadzonego przez Johnson & Johnson (LifeScan) projektu badawczego. Współpracę oceniamy pozytywnie. Zadania realizowane były rzetelnie i terminowo. Potwierdzam profesjonalną obsługę oraz terminowość firmy badawczej."

Domański Zakrzewski Palinka

"W ramach powierzonego zlecenia prosiliśmy Państwa o analizę poziomu ceny za produkt leczniczy w odniesieniu do ceny konkurencji. Zadanie zostało wykonane starannie, sumiennie, w sposób kompleksowy."

Lek Polska Sp z o.o.

"During our cooperation BioStat company perform their service in professional way, upright and keeping deadlines as well quality of service was on very high level. BioStat company approach to our order in special individual way and execution of project meet our expectations. While the contact and cooperate with BioStat, we meet with kind, on time and flexible treatment."

MSD

"Osiąganie ambitnych celów jest możliwe dzięki profesjonalnemu wsparciu ze strony naszych partnerów. Do grona tego zaliczamy między innymi firmę BioStat. W latach 2007-2008 BioStat zrealizował dla MSD Polska trzy projekty oparte o technikę indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Projekty zostały wykonane prawidłowo, w terminie i z pełnym zaangażowaniem zespołu realizatorów."

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

"Analiza statystyczna danych oraz opracowanie modelu ekonometrycznego w ramach realizacji projektu badawczego pt. Paradygmat rozwoju, a efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE została wykonana bardzo rzetelnie. Jakość i terminowość realizacji tego zadania świadczy o niezwykle wysokich kompetencjach i profesjonalizmie zespołu firmy BioStat."

Thea Polska Sp. z o.o.

"Z firmą BioStat współpracujemy od lipca 2017 roku. Dotychczasowa współpraca układa się pomyślnie i bez zarzutu. Firma służy fachowym doradztwem i pełnym profesjonalizmem w świadczeniu usług badawczych. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że firma BioStat jest bardzo elastyczna w planowaniu i proponowaniu rozwiązań co w obecnych czasach jest mocno cenione. Uważam firmę BioStat za godnego zaufania i polecenia dostawcę usług, z którym warto wejść w współpracę."

Chiesi

"Niezależnie od trwającego badania, BioStat wykonał dla naszej firmy jak do tej pory kilkanaście analiz statystycznych, z danych dostarczonych przez nas, z naszych innych badań. Wszystkie zlecone analizy wykonane zostały szybko i solidnie. Obecnie BioStat jest naszym preferowanym dostawcą usług statystycznych. Firma BioStat jest zdecydowanie godna polecenia."

Medtronic

"Rzeczą niezwykle cenną w obecnych warunkach rynkowych jest znalezienie odpowiednich firm, z którymi chcemy pracować, które będą znały nasze potrzeby, a czasami nawet będą potrafiły korzystając ze swojego doświadczenia i fachowości doradzać nam w kwestiach, na których nie do końca się znamy. Z ogromną przyjemnością możemy polecić usługi świadczone przez BioStat szczególnie tym, którzy poszukują solidnego partnera do współpracy. Jesteśmy przekonani, że możecie Państwo polegać na tej firmie. Polecamy firmę BioStat jako profesjonalistów z dużym doświadczeniem, zapewniających stałą współpracę i rozwój swoich partnerów."

Novascon Pharmaceuticals Sp z o.o.

"Po raz kolejny firma BioStat wykazała się bardzo dużą responsywnością na potrzeby klienta, pracą ponad standardowe godziny jeśli wymagała tego sytuacja oraz elastyczności w kwestii prezentacji wyników, które na daną chwilę były potrzebne. Zaangażowanie firmy w nienaganne kontakty z klientami oraz prezentowany przez firmę zakres wiedzy, daje klientowi poczucie, że jest w dobrych rękach."

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

"Firma BioStat pod koniec 2011 roku zrealizowała badanie dotyczące postaw wobec informacji genetycznej i biobankowania na zamówienie Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach grantu naukowego przyznanego przez MNiSW dr. Jakubowi Pawlikowskiemu. Potwierdzam, że firma wywiązała się ze zlecenia rzetelnie i terminowo wykazując się dużym profesjonalizmem, oddając kompletny raport wynikowy oraz analizę statystyczną."

Uniwersytet Łódzki

"Potwierdzam, że firma BioStat zrealizowała badania w ramach projektu: „Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania Rad Pracowników w polskim systemie stosunków pracy”. Usługa została przeprowadzona zgodnie z harmonogramem określonym w umowie oraz należytą starannością, profesjonalizmem i zaangażowaniem. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z firmą BioStat należy stwierdzić, iż firma jest godna polecenia."

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

"Firma BioStat wywiązała się z zlecenia rzetelnie i terminowo, wykazując się dużym profesjonalizmem, oddając kompletny raport wynikowy oraz analizę statystyczną. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z programem oraz z należytą starannością. Raport z badania był przygotowany w sposób czytelny i przejrzysty, zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego."

Wojskowy Instytut Medyczny 

"W imieniu Zakładu Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego, niniejszym mam przyjemność udzielić referencji firmie BioStat Sp. z o.o., która w profesjonalny sposób podjęła się opracowania zaawansowanego narzędzia wykorzystującego zasady statystyki bayesowskiej (…). Projekt został wykonany terminowo, a współpraca przebiegała harmonijnie i bez zakłóceń."

Milton Essex

"Jakość rozwiązań informatycznych dostarczonych przez BioStat przewyższa pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa większość alternatywnych systemów eCRF. Wyrażam uznanie za terminową i profesjonalną realizację wszystkich zdań. Polecamy skorzystanie z usług firmy BioStat Sp z o.o. wszystkim podmiotom działającym w sektorze R&D."

Akademia Medyczna w Lublinie

"I have know and collaborated with Rafal Piszczek, member of our research team, since January 2005. I am absolutely convinced, Rafal Piszczek is a very good candidate for any responsible work in the area of statisties."

EGIS

"Firma BioStat służy fachowym doradztwem i jest profesjonalna w świadczeniu usług. Pracownicy firmy BioStat mają niezbędną wiedzę i kompetencje jak również wykazują się otwartością i gotowością do rozwiązywania problemów i wątpliwości."

Amgen

"The cooperation has concerned survey organization, consulting and statistical analysis of quantitative research. We are indeed thankful to Rafal Piszczek for his reliability and professionalism in ding his duties as well as for his creative contribution on the projects being conducted by Amgen."

Military Medical

"I confirm that I have dealt with Mr Rafal Piszczek since 2006, during which time he has provided us with excellent support in the area of medical data analysis and the use of advanced statistical tools. I can confidently recommend Mr Rafal Piszczek as a solid and reliable expert in this field."

Zadzwoń do nas Napisz