ocena ocena ocena ocena ocena 4.8/5 ocen: 748

Analizy statystyczne.

Najwyższa jakość zgodna z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej oraz FDA.

Zakres usług.

Prace naukowe
Prace naukowe
doktoraty, habilitacje
Publikacje
Publikacje
polsko/anglojęzyczne, książki, opracowania konferencyjne
Opracowania biznesowe
Opracowania biznesowe
raporty, badania kliniczne, materiały marketingowe
Nasze analizy objęte są 12 miesięczną gwarancją. Wspomagamy Państwa na dalszych etapach prac nad artykułami i w procedurze recenzji.
Projektowanie badania:
check
Tworzenie Planów Analizy Statystycznej
check
Dobór próby badawczej
check
Randomizacja
check
Przygotowanie kwestionariusza ankiety,
check
opracowanie eCRF
check
Dobór metod analizy statystycznej
check
Dobór metod gromadzenia danych
rozwiń
Gromadzenie danych
check
Konsultacja struktury bazy danych
check

Przygotowanie danych do analizy statystycznej

check

Digitalizacja i wprowadzania danych z ankiet

check

Badania online (CATI, CAWI i inne), eCRF

rozwiń
Analiza statystyczna:
check
Opracowanie graficzne wyników: ryciny, boxplot, wykresy
check

Analizy: korelacji, regresji, przeżycia, skuteczności, czynnikowe, skupień i inne

check
Modelowanie strukturalne (SEM)
check

Testy międzygrupowe i analizy post‑hoc

check

Opracowanie raportu badawczego

check

Opracowania wyników zgodnie ze standardami czasopism listy filadelfijskiej

rozwiń

Najczęściej stosowane Metody statystyczne.

Najczęściej stosowane metody statystyczne Statystyka opisowa i matematyczna Modele równań strukturalnych (SEM) Modele regresji Test t-studenta dla 1 populacji Testy parametryczne Korelacja rho-Spearmana Regresja Logistyczna Test normalności Shapiro-Wilka Testy: parametryczne, nieparametryczne Regresja statystyczna (regresja liniowa, nieliniowa) Testy statystyczne Analiza conjoint Miary zmienności Estymacja Bayesowska Big Data Test równości wariancji dla 2 populacji Test równości wielu wariancji Analiza koszykowa (asocjacji) Kowariancja i korelacja r-Pearsona Test kolejności par Wilcoxona Test ANOVA Kruskala-Wallisa 2-czynnikowa ANOVA Analiza skupień Metoda k-średnich Analiza harmoniczna Test U Manna-Whitneya

To nas wyróżnia.

check
Zaangażowanie ekspertów BioStat z akademickim
stopniem doktora.
check
Praca w oparciu o technologię Cloud Computing.
check
Korzystanie z zaawansowanych pakietów
statystycznych, takie jak R i SPSS oraz język
programowania Python.
check
Analizy zgodne z wymogami czasopism
listy filadelfijskiej (Master Journal List)
check

Możliwość wykonania analizy i opracowania
raportu w języku angielskim

check
12 miesięczna gwarancja (np. pomoc przy recenzji)
Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi statystyczne w zakresie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych oraz badań obserwacyjnych prowadzonych na zlecenie podmiotów z branży farmaceutycznej, medycznej, biotechnologicznej oraz instytucji badawczych.

Realizujemy projekty badawcze w ramach różnorodnych obszarów terapeutycznych. W codziennej pracy korzystamy z następujących programów: pakiet R, SPSS, język programistyczny Python oraz z narzędzi bioinformatycznych (Blast, Phred/Phrap, Bioconductor).

Zespół Biostat budują specjaliści z zakresu biostatystyki, matematyki, bioinformatyki i data management, których analizy publikowane są w czasopismach z Master Journal List (lista filadelfijska).
Opinie
Dr N. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Onkolog
Wsparcie Biostat w przygotowaniu opracowań statystycznych wyników badań jest niezwykle cenne. Dotychczas korzystałam kilkakrotnie z pomocy Biostat analizując dane. Pracownicy firmy Biostat wyróżniają się wysoką wiedzą i kompetencjami, wykazują się otwartością i gotowością do rozwiązywania problemów i wątpliwości.
Anna Szymańska
Trener przygot. motorycznego, reprezentantka Polski w Rugby 7.
Bardzo urzekła mnie pomoc, możliwość konsultacji telefonicznych oraz przejrzyste wytłumaczenie zastosowanych narzędzi do mojej pracy doktorskiej. Miło jest współpracować z ludźmi zaangażowanymi w 200% i z pasją do swojej pracy.

Zakres wsparcia statystycznego w badaniach klinicznych

check
Weryfikacja hipotez statystycznych
check
Opracowanie części statystycznej protokołu badania
check
Wyliczenie wielkości próby, symulacje mocy, uzasadnienia statystyczne
check
Dobór zmiennych oraz skal pomiarowych
check
Wybór metod i testów statystycznych
check
Modelowanie statystyczne
check
Opracowanie listy randomizacyjnej, elektroniczny system randomizacji
(ang. Interactive Web Response System, IWRS)
check
Przygotowanie planu analizy statystycznej (ang. Statistical Analysis Plan),
opracowanie szkieletów tabel, listingów i wykresów
Analizy statystyczne:
check
Porównanie skuteczności dla dychotomicznych i ciągłych punktów końcowych
check
Porównanie skuteczności dla dychotomicznych i ciągłych w przypadku
występowania czynników zakłócających (ANCOVA, regr. logistyczna, Poissona)
check
Analizy przeżywalności
check
Analizy badań podłużnych (ang. longitudinal studies), modele mieszane,
analizy hierarchiczne
check
Analizy bezpieczeństwa i kodowanie zdarzeń niepożądanych z wykorzystaniem
słownika MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities).
check
Analizy Big Data
check
Opracowanie raportu statystycznego, asysta w przygotowaniu raportu z badania
klinicznego (ang. Clinical Study Report, CSR)
check
Wsparcie w przygotowaniu publikacji

Raport statystyczny. Realizacja analiz.

Każdą analizę statystyczną przestawiamy w postaci raportu odpowiadającego na przedstawione przez klienta pytania badawcze. Opracowany przez nas raport zawiera zawsze:

check
Sekcję metod badawczych
check
Tabele z wynikami liczbowymi
check
Wizualizację wyników w postaci wysokiej jakości wykresów
Realizujemy zarówno proste analizy jak i bardziej złożone projekty badawcze. Raporty dostosowujemy do potrzeb klienta i stworzonych wspólnie z nimi planów analiz statystycznych. Dla testów statystycznych zawsze raportujemy łatwe w interpretacji p-value.
Realizacja analiz
Skuteczność leku w podgrupach

Raporty statystyczne:

check
Raporty z szczegółową interpretacją statystyczną
check
Raporty w języku angielskim
check
Raporty dwujęzyczne

Nie kupuj kota w worku! Przykładowe raporty:

Raport: skuteczności leczenia nowotworu płuc download
Raport: społeczno-ekonomiczny download

Wycena w 3 krokach!

1
Wiadomość
Prześlij do nas mail opisujący Twój problem badawczy. Najlepiej jeśli znajdą się w nim takie załączniki jak: baza danych, zestaw hipotez czy artykuł insipracji
Wiadomość
2
Uszczegółowienie wymagań
Jeżeli Twoja pierwsza wiadomość nie będzie w naszej opinii dostarczała wystarczających informacji do przygotowania przez nas wyceny, dopytamy Cię o szczegóły.
Uszczegółowienie wymagań Uszczegółowienie wymagań
3
Plan analizy i kosztorys
Pamiętaj, że jest to nasza propozycja której nie musisz akceptować. Jeżeli koszt przekracza Twoje możliwości finansowe zawsze możemy ograniczyć zakres analiz – wystarczy z nami porozmawiać
Plan analizy

Najczęściej zadawane pytania.

Czy wykonują Państwo analizy statystyczne do prac naukowych?

W ciągu kilkunastu lat zrealizowaliśmy wiele projektów naukowych, w tym również tych w ramach grantu. Wspieramy naukowców od etapu opracowania metodologii badania, przez umożliwienie dotarcia do zróżnicowanych grup respondentów, kończąc na opracowaniu analizy danych oraz raportu badawczego. Podczas przygotowywania analiz ściśle przestrzegamy norm uwzględnionych w ramach czasopism z listy filadelfijskiej. Dysponujemy również zapleczem informatycznym, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko błędów w obliczeniach statystycznych.

Czy udzielają Państwo gwarancji na wykonane analizy?

Tak, jako jedni z nielicznych na rynku udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na wykonane analizy. Rozumiemy, jak ważne dla Państwa są realizowane projekty, dlatego staramy się wspierać klienta w interpretacji zebranych danych. Wspieramy również naukowców na dalszych etapach prac nad artykułami i w procedurze recenzji. W razie takiej konieczności oferujemy również szkolenia i konsulting.

Ile będę czekać na wyniki analizy?

Analiza niektórych zebranych danych może zająć nawet kilka dni. Jest to w głównej mierze zależne od stopnia skomplikowania projektu. W naszej ofercie posiadamy również możliwość ekspresowych analiz statystycznych, które mogą być przeprowadzone nawet w 12 godzin!

Jakie dane powinienem przygotować do analizy statystycznej?

W pierwszym kroku zdefiniuj pytania badawcze oraz określ sposób przechowywania danych (np. arkusz Excel, wiele baz danych). Po drugie ustal, jak chciałbyś przekształcić swoje dane (np. gdy chcesz dane zgrupować w inny sposób). W kolejnym kroku sprawdź, w jaki sposób możesz zweryfikować wyniki, czyli skontroluj sens zebranych danych oraz czy nie popełniłeś żadnego błędu podczas realizacji badania. Gdy już zbierzesz wyniki oraz przygotujesz bazę danych, skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że w razie takie potrzeby nasz zespół może również pomóc Ci w realizacji całego badania.

Co wchodzi w skład analizy statystycznej?

Zakres realizacji jest zawsze indywidualnie ustalany z klientem i jest on zależny od złożoności projektu badawczego. Naszą usługę opieramy o analizę statystyczną zgodną z protokołem badania, raport z analizami przejściowymi, opracowanie graficzne wyników badania oraz raport końcowy z badania.

Jaki jest możliwy zakres analizy danych?

Oferujemy szeroki zakres analizy danych: począwszy od analizy ryzyka odejścia klienta za pomocą modeli Churn, modeli lojalności klienta, prognozowanie sprzedaży, analizy za pomocą modeli scoringowych, czy modeli ryzyka niewypłacalności. Współpracujemy zarówno z podmiotami medycznymi, finansowymi, jak i przedsiębiorstwami chcącym oprzeć swój rozwój o solidne dane.

W jakim zakresie wykorzystuje się statystykę w badaniach klinicznych?

Wykonujemy pełny zakres dokumentacji oraz opracowań na potrzeby badań klinicznych. Począwszy od projektowania badania, niezbędnej dokumentacji typu SAP, analizy przejściowe oraz raport końcowy z badania klinicznego.

Czy wykonujecie analizy w języku angielskim?

Tak. Możemy przygotować raport zarówno w języku polskim jak i języku angielskim.

Czy do raportu dołączane są metody?

Tak, każdy raport zawiera sekcję metod badawczych.

Rekomendacje

1 26

Wybrane publikacje z udziałem naszego zespołu
statystyków w cenionych czasopismach

1 10

Analizy statystyczne
Opracowania statystyczne | Statystyka medyczna | Analizy danych

Dr Marian Płaszczyca
Dr Marian Płaszczyca
Head of Statistics, ekspert w BioStat
tel.: (+48) 666 069 834, statystyka@biostat.com.pl
Check our platform in english
English version English version
Szkolenia Online NEW!
8 lekcji
1h nagrań
Wprowadzający
online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
17 lekcji
4h nagrań
Podstawowy
online NEW!
Testy statystyczne
Szkolenie online
Testy statystyczne
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
9 lekcji
3h nagrań
Podstawowy
więcej
Online courses in English
online NEW!
Statistical Tests
Online course
Statistical Tests
5 lessons
3h records
Basic
online NEW!
Statistics in clinical trials part 1
10 lessons
1h records
Basic
online NEW!
Statistics in clinical trials part 2
7 lessons
1h records
Medium
more
Szkolenia Statystyka online
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
Czas trwania 12 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 6 lekcji
Statystyka w badaniach klinicznych cz.2
Statystyka w badaniach klinicznych cz.2
Kurs wprowadzający w bardziej zaawansowane zagadnienia statystyki
Czas trwania 12 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
średni
Lekcje 6 lekcji
Statystyka w badaniach klinicznych cz.3
Statystyka w badaniach klinicznych cz.3
Kurs wprowadzający w zaawansowane zagadnienia statystyki
Czas trwania 12 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
zaawansowany
Lekcje 7 lekcji
więcej
Przeprowadź analizy statystyczne z Biostat
Zobacz English version
12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
Kontakt
Tel.: (+48) 32 42 21 707
Tel.: (+48) 534-601-208

E-mail: biuro@biostat.com.pl
Zadzwoń do nas Napisz