Analizy statystyczne.

Najwyższa jakość zgodna z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej oraz FDA.

Najczęściej stosowane Metody statystyczne.

chmura_tagów_analizy_statystyczne Najczęściej stosowane metody statystyczne Statystyka opisowa i matematyczna Modele równań strukturalnych (SEM) Miary asymetrii Modele regresji Modele Markowa 1-czynnikowa ANOVA Test t-studenta dla 1 populacji Testy nieparametryczne Testy parametryczne Korelacja rho-Spearmana Miara Położenia w statystyce Regresja Logistyczna Test normalności Shapiro-Wilka Testy: parametryczne, nieparametryczne Miary spłaszczenia Regresja statystyczna (regresja liniowa, nieliniowa) Testy statystyczne Analiza conjoint Miary zmienności Estymacja Bayesowska Big Data Analiza CHAID Test równości wariancji dla 2 populacji Test dla zmiennych niepowiązanych Test równości wielu wariancji Analiza koszykowa (asocjacji) Kowariancja i korelacja r-Pearsona Test kolejności par Wilcoxona Test ANOVA Kruskala-Wallisa 2-czynnikowa ANOVA Metoda CART Test niezależności χ2 Analiza skupień Metoda k-średnich Analiza harmoniczna Test U Manna-Whitneya Test dla dwóch wskaźników struktury Test równości wielu wskaźników struktury
Oferta analiz statystycznych BioStat

Najczęściej zadawane pytania.

Czy wykonują Państwo analizy statystyczne do prac naukowych?

W ciągu kilkunastu lat zrealizowaliśmy wiele projektów naukowych, w tym również tych w ramach grantu. Wspieramy naukowców od etapu opracowania metodologii badania, przez umożliwienie dotarcia do zróżnicowanych grup respondentów, kończąc na opracowaniu analizy danych oraz raportu badawczego. Podczas przygotowywania analiz ściśle przestrzegamy norm uwzględnionych w ramach czasopism z listy filadelfijskiej. Dysponujemy również zapleczem informatycznym, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko błędów w obliczeniach statystycznych.

Czy udzielają Państwo gwarancji na wykonane analizy?

Tak, jako jedni z nielicznych na rynku udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na wykonane analizy. Rozumiemy, jak ważne dla Państwa są realizowane projekty, dlatego staramy się wspierać klienta w interpretacji zebranych danych. Wspieramy również naukowców na dalszych etapach prac nad artykułami i w procedurze recenzji. W razie takiej konieczności oferujemy również szkolenia i konsulting.

Ile będę czekać na wyniki analizy?

Analiza niektórych zebranych danych może zająć nawet kilka dni. Jest to w głównej mierze zależne od stopnia skomplikowania projektu. W naszej ofercie posiadamy również możliwość ekspresowych analiz statystycznych, które mogą być przeprowadzone nawet w 12 godzin!

Jakie dane powinienem przygotować do analizy statystycznej?

W pierwszym kroku zdefiniuj pytania badawcze oraz określ sposób przechowywania danych (np. arkusz Excel, wiele baz danych). Po drugie ustal, jak chciałbyś przekształcić swoje dane (np. gdy chcesz dane zgrupować w inny sposób). W kolejnym kroku sprawdź, w jaki sposób możesz zweryfikować wyniki, czyli skontroluj sens zebranych danych oraz czy nie popełniłeś żadnego błędu podczas realizacji badania. Gdy już zbierzesz wyniki oraz przygotujesz bazę danych, skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że w razie takie potrzeby nasz zespół może również pomóc Ci w realizacji całego badania.

Co wchodzi w skład analizy statystycznej?

Zakres realizacji jest zawsze indywidualnie ustalany z klientem i jest on zależny od złożoności projektu badawczego. Naszą usługę opieramy o analizę statystyczną zgodną z protokołem badania, raport z analizami przejściowymi, opracowanie graficzne wyników badania oraz raport końcowy z badania.

Jaki jest możliwy zakres analizy danych?

Oferujemy szeroki zakres analizy danych: począwszy od analizy ryzyka odejścia klienta za pomocą modeli Churn, modeli lojalności klienta, prognozowanie sprzedaży, analizy za pomocą modeli scoringowych, czy modeli ryzyka niewypłacalności. Współpracujemy zarówno z podmiotami medycznymi, finansowymi, jak i przedsiębiorstwami chcącym oprzeć swój rozwój o solidne dane.

W jakim zakresie wykorzystuje się statystykę w badaniach klinicznych?

Wykonujemy pełny zakres dokumentacji oraz opracowań na potrzeby badań klinicznych. Począwszy od projektowania badania, niezbędnej dokumentacji typu SAP, analizy przejściowe oraz raport końcowy z badania klinicznego.

Rekomendacje

Wybrane publikacje z udziałem naszego zespołu statystyków w cenionych czasopismach

Analizy Statystyczne

Opracowania statystyczne
Statystyka medyczna | Analizy danych

Dr Marian Płaszczyca

dr Marian Płaszczyca

Statystyk
Tel.: (+48) 666069834
statystyka@biostat.com.pl

Szkolenia Statystyka online
Data szkolenia 2022-06-13
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
Czas trwania 12 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
podstawowy
Lekcje 6 lekcji
Data szkolenia 2022-06-27
Statystyka w badaniach klinicznych cz.2
Statystyka w badaniach klinicznych cz.2
Kurs wprowadzający w bardziej zaawansowane zagadnienia statystyki
Czas trwania 12 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
średni
Lekcje 6 lekcji
Data szkolenia 2022-07-11
Statystyka w badaniach klinicznych cz.3
Statystyka w badaniach klinicznych cz.3
Kurs wprowadzający w zaawansowane zagadnienia statystyki
Czas trwania 12 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
zaawansowany
Lekcje 7 lekcji
Data szkolenia 2022-07-25
Podstawy statystyki
Podstawy statystyki
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
Czas trwania 12 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
wprowadzający
Lekcje 6 lekcji
Szkolenia Online NEW!
online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
17 lekcji
6h nagrań
podstawowy
online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz.2
Kurs wprowadzający w bardziej zaawansowane zagadnienia statystyki
5 lekcji
7h nagrań
średni
online NEW!
Testy statystyczne
Szkolenie online
Testy statystyczne
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
3 lekcje
5h nagrań
podstawowy
online NEW!
Podstawy statystyki
Szkolenie online
Podstawy statystyki
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami statystyki opisowej.
3 lekcje
5h nagrań
Wprowadzający
online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz.3
Szkolenie z zakresu statystyki medycznej ma na celu zaznajomienie słuchacza z zagadnieniami statystyki w badaniach klinicznych na poziomie zaawansowanym.
10 lekcji
7h nagrań
Zaawansowany
Badania kliniczne i obserwacyjne Multichannel w farmacji Market research Platformy medyczne Analizy statystyczne
Copyright © 2017 BioStat
12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl
Zadzwoń do nas Napisz