eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Pomoc statystyczna

do prac naukowych

Gwarancja jakości i rzetelności

Zachęcamy wszystkich doktorantów oraz naukowców do zapoznania się z naszą ofertą pomocy statystycznej. Dzięki wsparciu ekspertów Biostat obrona pracy dyplomowej będzie jedynie formalnością, a publikacja naukowa przyniesie spektakularny sukces. Prowadzimy analizy danych statystycznych już 14 lat, dlatego jesteśmy w stanie zagwarantować, że uzyskane wnioski będą całkowicie wolne od błędów.

Pomoc statystyczna na każdym etapie

 • Projektowanie badań – pomagamy przygotować pytania badawcze, hipotezy, a także dobrać cele, narzędzia oraz wielkość próby do badania statystycznego;
 • Wsparcie metodologiczne – uwzględniamy wszelkie zgłoszone przed promotora wskazówki, tak aby współpraca z nim przebiegała w niezakłócony sposób;
 • Data management – proces bezbłędnego kodowania oraz walidacji danych zapewnia nam autorska platforma elektroniczna eCRF.biz. Pozwala ona także dokonywać stałej kontroli poprawności przetwarzanych danych, a także usuwać wartości wyraźnie odstające;
 • Analizy statystyczne – przeprowadzamy m.in. analizy opisowe, prognostyczne oraz porównawcze, testy korelacji oraz istotności statystycznej, a także analizy wariancji i regresji;
 • Opracowanie wyników – po przeprowadzeniu wszystkich obliczeń przygotowujemy raport w formie wniosków, wykresów oraz tabel.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

 • 15 lat doświadczenia
 • Wysoko wykwalifikowany zespół ekspertów
 • Tysiące przeprowadzonych badań statystycznych
 • Doświadczenie biznesowe oraz akademickie - pomoc statystyczna zarówno dla naukowców jak i analiz biznesowych
 • Ciągłe dążenie do rozwoju
 • Autorskie oprogramowanie analityczne eCRF.biz
 • Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej
Zadzwoń do nas Napisz