eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

O nas
Poznaj Zespół BioStat® | Centrum B+R | 15 lat!
Nasi klienci
Biostat - Nasi klienci - Poznaj nasze referencje
Wydarzenia
Biostat - aktualności - wydarzenia - bądź na bieżąco!
News
News
BioStat Medical
Biostatystyka | Badania kliniczne i obserwacyjne | Analizy, rejestry dla branży medycznej i farmaceutycznej
Badania rynku farmaceutycznego
Badania rynku farmaceutycznego - Biostat® - Statystyka dla medycyny i farmacji -
Rodzaje badań statystycznych
Rodzaje badań statystycznych
Medfile | Program dla gabinetu lekarskiego i fizjoterapeutycznego
Medfile | Program dla gabinetu lekarskiego i fizjoterapeutycznego
eCRF.biz™ - wielofunkcyjny system badawczy | Zgodny z FDA
Program eCRF.biz.pl Badania kliniczne, Obserwacyjne, Rejestry medyczne
Cyfryzacja procesu gromadzenia danych.
Cyfryzacja procesu gromadzenia danych | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Automatycznie generowane w systemie eCRF raporty statystyczne
Automatycznie generowane w systemie eCRF raporty statystyczne | Zgodny z FDA
Notyfikacje i powiadomienia w systemie eCRF.
Notyfikacje i powiadomienia w systemie eCRF | system zgodny z FDA
Mechanizm zapytań do wpisów w eCRF - data queries.
Mechanizm zapytań do wpisów w eCRF - data queries.
Słownik MedDRA w systemie eCRF | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Słownik MedDRA w systemie eCRF | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Moduł śledzenia zmian w eCRF - audit trail | Zgodny z FDA
Moduł śledzenia zmian w eCRF - audit trail | Zgodny z FDA
Automatyzacja raportowania odchyleń od protokołu w eCRF
Automatyzacja raportowania odchyleń od protokołu w eCRF
eCRF, statystyka, data management w badaniach klinicznych
eCRF, statystyka, data management w badaniach klinicznych
Oferta - Badania kliniczne
Oferta - Badania kliniczne
eCRF, statystyka, data management w badaniach klinicznych produktów leczniczych
eCRF, statystyka, data management w badaniach klinicznych produktów leczniczych
Badania obserwacyjne
Badania obserwacyjne
Randomizacja i zarządzanie lekami
Randomizacja i zarządzanie lekami
Umowy online, rozliczenia online
Umowy online, rozliczenia online
Funkcja komentarze | eCRF zgodny z FDA
Funkcja komentarze | eCRF zgodny z FDA
eCRF - Funkcje
Elektroniczny eCRF: Clinical trial software. Badania kliniczne | Obserwacyjne | Biostatystyka
Badania substytucji recept w aptekach
Badania substytucji recept w aptekach - Biostat
CRO - profesjonalne usługi
Profesjonalne CRO - Monitorowanie badań klinicznych BioStat
Oferta - Badania kliniczne
Oferta - Badania kliniczne
Rejestry Medyczne | eCRF | Statystyka | CRO
Rejestry medyczne oraz kliniczne | eCRF | Statystyka | CRO
Projektowanie eCRF | Skuteczne monitorowanie | CRO | Statystyka
Projektowanie eCRF | Skuteczne monitorowanie | CRO | Statystyka
eCRF, statystyka, data management w badaniach klinicznych wyrobów medycznych
eCRF, statystyka, data management w badaniach klinicznych wyrobów medycznych
Zarządzanie danymi w badaniach klinicznych i obserwacyjnych.
Zarządzanie danymi w badaniach klinicznych i obserwacyjnych.
Oferta - Badania kliniczne
Oferta - Badania kliniczne
Niekomercyjne badania kliniczne | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Niekomercyjne badania kliniczne | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Badania rynku i opinii
Badania Rynku i Opinii - Sprawdź ofertę BioStat®
Omnibus
Badania Omnibus CATI | Biostat®
Badania marketingowe
Kompleksowe Badania Marketingowe BioStat (+48) 22 12 28 025
Badania Marketingowe cennik
Badania marketingowe cennik
Badania znajomości marki
Badania znajomości marki
Badania społeczne
Badania Społeczne najwyższej jakości w Polsce
Schemat realizacji badań
Biostat - schemat realizacji badań
Realizacja badania
Realizacja badań
Metodologia badania i dobór technik badawczych
Metodologia badania i dobór technik badawczych
Ustalenie celów i obszarów badania
Ustalenie celów i obszarów badania
Tworzenie i weryfikacja bazy danych
Tworzenie i weryfikacja bazy danych
Raport końcowy i rekomendacje
Raport końcowy i rekomendacje
Badania ankietowe opinii pacjentów
Badania satysfakcji pacjentów
Kalkulator wielkości próby
Kalkulator wielkości próby
Badania rynku
Badania rynku Biostat® | Agencja badawcza | Badania | Analizy rynku | Market Research
Badania struktury rynku
Badania struktury rynku
Badania opinii i satysfakcji klientów
Badania opinii Klientów. Badania satysfakcji klientów
Badanie pozycji rynkowej
Badanie pozycji rynkowej
Badania Retail Audit
Badania retali audit - BioStat
Badania potencjału rynku
Badania potencjału rynku
Testy konsumenckie
Badania konsumenckie, Testy konsumenckie
Badania segmentacji rynku
Badania segmentacji rynku
Badania strategii marketingowej
Badania strategii marketingowej
Badania świadomości marki
Badania świadomości marki | Znajomość marki | Analizy
Badania kapitału marki
Badania kapitału marki | wpływ marki na zyski
Badania szumu medialnego
Badania szumu medialnego
Badania reklamy
Badania reklamy
Określanie grupy docelowej
Określanie grupy docelowej
Badania preferencji zakupowych
Badania preferencji zakupowych
Analiza sensoryczna
Analiza sensoryczna - ilościowa analiza opisowa
Analizy konkurencji
Analizy rynku konkurencyjnego
Badania poziomu jakości usług administracji publicznej
Badanie poziomu jakości usług, sprawdzone narzedzia badawcze- Biostat
Badania klastrów
Badania klastrów
Metody i techniki badawcze
Biostat - metody i techniki badawcze
Analiza SWOT
BioStat - analiza SWOT
Analiza danych zastanych (Desk Research)
Analiza danych zastanych (desk research)
Badania ilościowe
Badania ilościowe. Kompleksowa oferta badań ankietowych, SMS i telefonicznych
Studio CATI
Badania telefoniczne. Studio CATI
Badania ankietowe. Profesjonalne usługi
Badania ankietowe - Agencja badawcza
Badania internetowe (CAWI). Badania ankietowe online.
Badania internetowe (CAWI) | Badania ankietowe online. Ekspresowo 24h
Sondaże - Badania opinii. Profesjonalna oferta badawcza
Sondaże | Badania opinii - rynku | Ekspresowo: 24/48h
Badania internetowe
Badania internetowe BioStat
Badania ankietowe wspomagane komputerowo (CAPI)
Badania ankietowe wspomagane komputerowo (CAPI)
CATI cennik
Badania ankietowe CATI - cennik
Badania jakościowe
Badania jakościowe. FGI, IDI. Kompleksowa oferta.
Badania fokusowe. Zogniskowane wywiady grupowe - badania FGI
Badania fokusowe FGI | Zogniskowane wywiady grupowe | Agencja Badawcza
Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
Sala fokusowa
Sala fokusowa
Tajemniczy Klient
Tajemniczy Klient - Badanie Mystery Shopping nr1 w Polsce
Aplikacja Tajemniczy Klient
Tajemniczy klient (mystery shopping)
Tajemniczy Klient - Cennik
Tajemniczy klient cennik | Biostat - 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Apteki
Tajemniczy Klient w aptece | Biostat - 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Banki
Tajemniczy Klient w Banku | 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Hotele
Tajemniczy Klient w Hotelu | 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Obuwie
Tajemniczy Klient Buty | 15lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Ośrodki zdrowia
Tajemniczy klient Ośrodki zdrowia | 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Restauracje
Tajemniczy Klient w restauracji - przykłady, rozwiązania | 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Salony odzieżowe
Tajemniczy Klient w slepie odzieżowym | 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Zadanie specjalne
Tajemniczy Klient - analiza konkurencji
Oferta pracy TK – placówki odchudzania
Tajemniczy Klient w placówkach odchudzania | 15 lat doświadczenia
Pozostała tematyka badawcza
BioStat - pozostała tematyka badawcza
Badania opinii
Badania Opinii - BioStat
Badania rynku - cennik
Kompleksowe Badania Rynku - cennik. IDI, FGI, Badania Fokusowe, CATI, PAPI, Cawi, Desk.
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Skuteczność kampanii społecznych
Badania skuteczności kampanii społecznych
Panel Internetowy New!
Internetowy Panel Badawczy - ponad 100 tys respondentów | Biostat
Badania UX
Badania UX
Badania akademickie
Badania akademickie - Biostat®
Cennik: badania ankietowe. PAPI, CATI, CAWI, CAPI. Od 2 zł
Badania ankietowe od 2zł. Cennik: PAPI, CATI, CAWI, CAPI.
Badania rynku turystycznego
Badania rynku turystycznego - BioStat
Panel Internetowy program partnerski
Panel Internetowy program partnerski
Kontakt
Biostat® Centrum B+R | Badania | Analizy | Aplikacje
Statystyka i Analizy Danych - centrum Analiz BioStat®
Statystyka i Analizy Danych - centrum Analiz BioStat®. Profesjonalne analizy statystyczne z Gwarancją.
Szkolenia - Statystyka, analizy danych, analizy statystyczne
Szkolenia i konsulting: Statystyka | Analizy danych | Data Management | Analizy statystyczne
Tworzenie baz danych dla potrzeb data mining
Tworzenie baz danych dla potrzeb data mining
Prognozowanie sprzedaży
Prognozowanie sprzedaży - Biostat
Modelowanie danych
Modelowanie danych - Biostat
Projekty naukowe i badawcze | Centrum Badawczo-Rozwojowe
Badania i analizy | projekty naukowe - Biostat B+R
Oprogramowanie analityczne
Indywidualne oprogramowania analityczne - Biostat
Kalkulator wielkości próby
Kalkulator Wielkości Próby dla Populacji - Za darmo!
Case studies
Case studies - Biostat
Statystyka medyczna
Statystyka medyczna
Pomoc statystyczna
Pomoc statystyczna
Statystyka do doktoratu
Statystyka do doktoratu
Opracowania statystyczne
Opracowania statystyczne
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile
Badania opinii pracowników
Badania Opinii Pracowników rzetelenie i terminowo - Biostat®
Badania 360 stopni
Badania satysfakcji pracowników - badania 360 stopni - Biostat
E-badania pracowników
Badania opinii i satysfakcji pracowników online
Okresowa ocena pracowników
Okresowa ocena pracowników - Biostat skorzystaj
Badania motywacji pracowników
Badania motywacji pracowników - Biostat
Badania kompetencji
Program do testów kompetencji - usprawnij rekrutację i badania
Badanie potrzeb szkoleniowych
Badanie potrzeb szkoleniowych - Biostat
Badania pracowników
Badania pracowników
Aplikacja do badań kompetencji
Aplikacja badania kompetencji - technologia wsparciem rekrutacji
Test kompetencji
Program do testów kompetencji
Cennik Test Kompetencji
Cennik | Program do testów kompetencji
Program test kompetencji
Program wsparciem rekrutacji - test kompetencji | BioStat
Statistics Biostat® | Clinical Research | eCRF | Biostatistics
Biostatistics: Biostat® | Clinical Trials | Medical Statistics | eCRF | 15 Years
MedDRA dictionary in eCRF.
MedDRA dictionary in eCRF.
Notifications.
Notifications.
Reports in eCRF.
Reports in eCRF.
Audit trail.
Audit trail.
Data queries.
Data queries.
Automatization protocol deviation reporting
Automatization protocol deviation reporting
Data Management
Data Management
Comments function in eCRF system
Comments function in eCRF system
E-contracts / e-Payments
E-contracts / e-Payments
Randomization and drug management
Randomization and drug management
Clinical Trials
Clinical Trials
Biostatistics, medical statistics and data management.
Biostatistics, medical statistics and data management.
Observational Studies
Observational Studies
eCRF design
eCRF design
Digital Data Collection
Digital Data Collection
Data analysis
Data analysis
Offer
Offer
Clinical Trials Offer
Clinical Trials Offer
CRO. Non-commercial clinical trials
CRO. Non-commercial clinical trials
Pharmaceutical market research.
Pharmaceutical market research. Statistics | Data analysis | Data Management | Statistical analysis
Medical Registers
Medical registers. Statistics | Data analysis | Data Management | Statistical analysis
Data management i biostatystyka
Data Management. Statystyka Medyczna - Biostatystyka - Biostat
Market Research
Market Research - Biostat
Statistical consulting
Data Analysis | Statistics | Clinical Research for Academic and Business
Trainings and consulting
Trainings and consulting. Statistics | Data analysis | Data Management | Statistical analysis
Contact
Biostat Market Research - Contact
Marketing Analyses
Market research - Biostat
Badania rynku medycznego
Badania rynku medycznego
Data Management
Data Management
Data Management - Definicja eCRF
Data Management - Definicja eCRF
Data Management - Proces projektowania eCRF - Uwaga!
Data Management - Proces projektowania eCRF - Uwaga!
Data Management - Kontakt z zespołem badawczym
Data Management - Kontakt z zespołem badawczym
Data Management - Harmonogram procedur
Data Management - Harmonogram procedur
Data Management - Harmonogram procedur - tabela
Data Management - Harmonogram procedur - tabela
Data Management - Projektowanie bazy danych
Data Management - Projektowanie bazy danych
Data Management - Sposób reprezentacji informacji
Data Management - Sposób reprezentacji informacji
Data Management - Data Definitions
Data Management - Data Definitions
Data Management - Proces projektowania eCRF
Data Management - Proces projektowania eCRF
Data Management - Proces projektowania eCRF - schemat
Data Management - Proces projektowania eCRF - schemat
Data Management - Zespół zaangażowany w tworzenie eCRF
Data Management - Zespół zaangażowany w tworzenie eCRF
Data Management - Standaryzacja prezentacji
Data Management - Standaryzacja prezentacji
Data Management - eCRF
Data Management - eCRF
Data Management - Jednostki
Data Management - Jednostki
Data Management - eCRF - Jednostki
Data Management - eCRF - Jednostki
Data Management - Braki danych
Data Management - Braki danych
Data Management - Braki danych
Data Management - Braki danych
Data Management - Ograniczenie liczby pól tekstowych
Data Management - Ograniczenie liczby pól tekstowych
Data Management - Wpisy otwarte
Data Management - Wpisy otwarte
Data Management - Wzkazówki
Data Management - Wzkazówki
Data Management - Standaryzacja często wykorzystywanych formularzy
Data Management - Standaryzacja często wykorzystywanych formularzy
Data Management - Korzystanie z interaktywności medium
Data Management - Korzystanie z interaktywności medium
Data Management - Przydatne materiały
Data Management - Przydatne materiały
Data Management - Przydatne materiały - linki
Data Management - Przydatne materiały - linki
Data Management - Zadanie
Data Management - Zadanie
Data Management - Zadanie - treść
Data Management - Zadanie - treść
Data Management - Rozwiązanie nr 1 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 1 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 1 - tabela
Data Management - Rozwiązanie nr 1 - tabela
Data Management - Rozwiązanie nr 2 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 2 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 2 - tabela
Data Management - Rozwiązanie nr 2 - tabela
Data Management - Rozwiązanie nr 3 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 3 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 3
Data Management - Rozwiązanie nr 3
Badania i analizy rynku pracy
Biostat® | Badania rynku pracy
Obszary badawcze
Biostat - obszary badawcze
Cele i obszary badawcze
Cele i obszary badawcze
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Badania message recall, recall test
Badania message recall, recall test
Strona główna
Biostat® | Statystyka | Agencja B+R | CRO | Badania rynku | Analizy
Homepage
Biostat® Statistics | Research | eCRF | Clinical Software | Market Research
Kariera
Kariera - Biostat ® | B+R
Ankieter telefoniczny - praca
Ankieter telefoniczny - praca
Oferta współpracy dla ekspertów
Oferta współpracy dla ekspertów - BioStat
Program płatnych praktyk 2019
Program praktyk dla studentów i doktorantów
Statystyk - praktyki płatne
Statystyk - praktyki płatne
Redaktor - praktyki płatne
Redaktor - praktyki płatne
Analityk - praktyki płatne
Analityk - praktyki płatne
Socjolog - praktyki płatne
Socjolog - praktyki płatne
Grafik - praktyki płatne
Grafik - praktyki płatne
Ekonomista - praktyki płatne
Ekonomista - praktyki płatne
Programista - praktyki płatne
Programista - praktyki płatne
Bioinformatyk - praca
Bioinformatyk - praca
Ewaluacje
Badania Ewaluacyjne - Ewaluacje Oferta - BioStat
Badania ewaluacyjne
Badania Ewaluacyjne - Biostat®
Ewaluacje przeprowadzane przez firmę Biostat
Ewaluacje przeprowadzone w ramach poddziałania 6.1.3
Ewaluacje projektów systemowych PUP w poddziałaniu 6.1.3 PO KL
Ewaluacje projektów systemowych PUP w poddziałaniu 6.1.3 PO KL
Działanie 1.2, ewaluacja pilotażu „Gminnego standardu wychodzenia z bezdomności”
Działanie 1.2, ewaluacja pilotażu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”
Program do Gabinetu Lekarskiego | Medfile
Program do Gabinetu Lekarskiego | Medfile | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Rekomendacje Opinii Klientów
Poznaj historie naszych klientów. Od ponad 15 lat realizujemy badania opinii klientów | Biostat®
Rekomendacje Badań Marketingowych
Poznaj historie naszych klientów. Od ponad 15 lat realizujemy badania marketingowe i znajomości marki | Biostat®
Employee Opinion Survey
Employee Opinion Survey
Survgo - Customer Opinion Surveys
Survgo - Customer Opinion Surveys
Brand Awareness Research
Brand Awareness Research | Verify the level of brand awareness by the target group.
Market research
Market research
Badania marketingowe i analizy rynku - farmacja
Badania marketingowe dla farmacji - Biostat®
Aplikacje dedykowane
Aplikacje analityczne, raportujące, bazodanowe - BioStat
Omnibus
Omnibus Survey - Poland
Badania marketingowe - Biostat®
Badania marketingowe Biostat® - FMCG - zobacz Cennik
Badania elastyczności cenowej
Badania elastyczności cenowej.
Analiza danych - cennik. Profesjonalne analizy do prac naukowych.
Analiza danych cennik - Sprawdź. Analizy Statystyczne, Statystyka do prac naukowych.
Market Research Poland
Market research Poland
Komunikacja marki – oczekiwania konsumenta
Komunikacja marki – oczekiwania konsumenta
Badania trackingowe
Badania trackingowe
Medical market research
Biostat® | 15 Years experience in medical research
Pharmaceutical Market Research
Pharmaceutical Market Research
Recommendations
Recommendations
Get to know the stories of our clients. We have been conducting customer surveys for over 15 years | Biostat®
Get to know the stories of our clients. We have been conducting customer surveys for over 15 years | Biostat®
Badania Opinii i Satysfakcji Klientów
Czy warto prowadzić badania Opinii i satysfakcji klientów?
Uszczegółowienie metodologii badania satysfakcji klienta
Badania satysfakcji klientów - metodologia | Podnieś poziom satysfakcji klientów za pomocą wskaźnika NPS!
Badania satysfakcji i lojalności klientów
Badania satysfakcji i lojalności klientów. Wskaźniki.
NPS. Badanie lojalności klientów. Sprawdź jak zwiększyć sprzedaż przy użyciu wskaźnika NPS.
NPS. Badanie lojalności klientów. Sprawdź jak zwiększyć sprzedaż przy użyciu wskaźnika NPS.
News
News
Badania eyetracking i clicktracking
Dowiedz się jak przeprowadzić badanie Click Tracking | Badania materiałów wizualnych, opakowań produktów i reklam
Badania użyteczności aplikacji i stron WWW
Badania użyteczności aplikacji i stron WWW
tajemniczy klient praca
Tajemniczy klient - praca
eCRF research system
eCRF Clinical Trial Software - BioStat®
Raporty rynkowe
Raporty rynkowe | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Zestawienie badań Polak u lekarza
Zestawienie badań Polak u lekarza
Źródła informacji o zdrowiu z podziałem na wiek
Źródła informacji o zdrowiu z podziałem na wiek
Źródła czerpania informacji na temat zdrowia
Źródła czerpania informacji na temat zdrowia
Internetowe Konto Pacjenta
Internetowe Konto Pacjenta
Badania wizerunku farmaceutów dla Naczelnej Izby Aptekarskiej i Fundacji Aflofarm
Badania wizerunku farmaceutów dla Naczelnej Izby Aptekarskiej i Fundacji Aflofarm
Badanie Click Tracking programu Medfile®
Badanie Click Tracking programu Medfile
Najbardziej przyciągający uwagę element grafiki
Click Tracking Medfile - najbardziej przyciągający uwagę element grafiki
Elementy zbędne
Medfile - elementy zbędne
Określenia przyciągające uwagę
Click Tracking Medfile - określenia przyciągające uwagę
Producent programu
Click Tracking Medfile - producent programu
IV Badanie Zjawiska Spamu w Polsce
IV Badanie Zjawiska Spamu w Polsce
Email marketing w Polsce przeżywa swój renesans
Email marketing w Polsce przeżywa swój renesans
Polki lubią się malować – czyli o upodobaniach i zwyczajach kosmetycznych Polek
Polki lubią się malować – czyli o upodobaniach i zwyczajach kosmetycznych Polek
Telemedycyna w oczach Polaków
Telemedycyna w oczach Polaków - raport rynkowy
Wiedza z zakresu telemedycyny
Telemedycyna w oczach Polaków - raport rynkowy
Korzystanie z usług telemedycznych
Telemedycyna w oczach Polaków - raport rynkowy
Potencjał rynku telemedycyny
Telemedycyna w oczach Polaków - raport rynkowy
Alergie wśród Polaków
Alergie wśród Polaków
Opakowania leków w zmieniającym się społeczeństwie
Opakowania leków w zmieniającym się społeczeństwie
Substytucja leków wydawanych na receptę
Substytucja leków wydawanych na receptę
Probiotyczne suplementy diety - znajomość i stosowanie
Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie - raport rynkowy
Przebieg suplementacji
Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie - raport rynkowy
Powody stosowania i źródła wiedzy
Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie - raport rynkowy
Spontaniczna i wspomagana znajomość probiotyków
Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie - raport rynkowy
Determinanty wyboru konkretnego probiotyku
Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie - raport rynkowy
Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety
Wiedza polaków na temat leków i suplementów diety - raport rynkowy
Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety
Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety
Znajomość marek leków RX/OTC oraz suplementów diety
Znajomość marek leków RX/OTC oraz suplementów diety
Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła
Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła
Stosowanie suplementów diety
Stosowanie suplementów diety
II badanie Polak u lekarza
II badanie Polak u lekarza
Preferowane sposoby rejestracji do lekarza specjalisty
Preferowane sposoby rejestracji do lekarza specjalisty
Sposób otrzymania przypomnienia o wizycie
Sposób otrzymania przypomnienia o wizycie
Przebieg wizyty u lekarza specjalisty
Przebieg wizyty u lekarza specjalisty
Sposób otrzymania recepty
Sposób otrzymania recepty
Sposób wystawienia zwolnienia w przypadku stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy
Sposób wystawienia zwolnienia w przypadku stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy
Które dokumenty/ułatwienia elektroniczne są dla Ciebie ważne?
Które dokumenty/ułatwienia elektroniczne są dla Ciebie ważne?
Pełna wersja raportu II badanie Polak u lekarza
Pełna wersja raportu II badanie Polak u lekarza
Polak u lekarza
Polak u lekarza
Polak u fizjoterapeuty
Polak u fizjoterapeuty
Z jakiego rodzaju pomocy fizjoterapeuty korzystałeś?
Z jakiego rodzaju pomocy fizjoterapeuty korzystałeś?
Jak oceniasz skuteczność zabiegów fizjoterapeuty podczas Twojej ostatniej wizyty?
Jak oceniasz skuteczność zabiegów fizjoterapeuty podczas Twojej ostatniej wizyty?
W związku z jakim schorzeniem byłeś ostatnio u fizjoterapeuty?
W związku z jakim schorzeniem byłeś ostatnio u fizjoterapeuty?
W jaki sposób znalazłeś fizjoterapeutę, do którego się umówiłeś?
W jaki sposób znalazłeś fizjoterapeutę, do którego się umówiłeś?
Co zrobiłeś w związku z opinią fizjoterapeuty o stosowaniu dodatkowych leków?
Co zrobiłeś w związku z opinią fizjoterapeuty o stosowaniu dodatkowych leków?
W jaki sposób zarejestrowałeś się do fizjoterapeuty na ostatnią wizytę?
W jaki sposób zarejestrowałeś się do fizjoterapeuty na ostatnią wizytę?
Czy otrzymałeś przypomnienie o wizycie / zabiegu?
Czy otrzymałeś przypomnienie o wizycie / zabiegu?
Czy fizjoterapeuta sporządził dokumentację medyczną podczas wizyty?
Czy fizjoterapeuta sporządził dokumentację medyczną podczas wizyty?
Mężczyzna u lekarza
Badanie mężczyzna u lekarza
Sposób rejestracji do lekarza
Sposób rejestracji do lekarza | Badanie mężczyzna u lekarza
W jaki sposób dbasz o zdrowie?
W jaki sposób dbasz o zdrowie | Badanie mężczyzna u lekarza
Najczęściej odczuwane problemy zdrowotne
Problemy zdrowotne, które mężczyźni miewają najczęściej | Badanie mężczyzna u lekarza
II badanie Telemedycyna w oczach Polaków
II badanie Telemedycyna w oczach Polaków
Czy dotychczas spotkał się Pan z pojęciem telemedycyna?
Czy dotychczas spotkał się Pan z pojęciem telemedycyna? | Telemedycyna drugie badanie
Czy korzystał Pan już z usług opieki medycznej za pośrednictwem telemedycyny?
Czy korzystał Pan już z usług opieki medycznej za pośrednictwem telemedycyny? | Telemedycyna drugie badanie
Z jakiego powodu nie korzystałeś dotąd z usług telemedycyny?
Z jakiego powodu nie korzystałeś dotąd z usług telemedycyny? | Telemedycyna drugie badanie
Czynniki skłaniające do korzystania z usług telemedycznych
Czynniki skłaniające do korzystania z usług telemedycznych | Telemedycyna drugie badanie
Formy telemedycyny, z których korzystano
Formy telemedycyny, z których korzystano | Telemedycyna drugie badanie
Specjaliści, u których badani korzystali z telemedycyny
Specjaliści, u których badani korzystali z telemedycyny | Telemedycyna drugie badanie
Ocena dotychczasowej pomocy medycznej pozyskanej przez usługę telemedycyny
Ocena dotychczasowej pomocy medycznej pozyskanej przez usługę telemedycyny | Telemedycyna drugie badanie
Forma opłacania kosztów usług telemedycznych
Forma opłacania kosztów usług telemedycznych | Telemedycyna drugie badanie
Kto pokrywa koszty za usługi telemedyczne?
Kto pokrywa koszty za usługi telemedyczne? | Telemedycyna drugie badanie
Najistotniejsze zalety telemedycyny
Najistotniejsze zalety telemedycyny | Telemedycyna drugie badanie
Najistotniejsze wady telemedycyny
Najistotniejsze wady telemedycyny | Telemedycyna drugie badanie
Zainteresowanie dalszym korzystaniem z telemedycyny
Zainteresowanie dalszym korzystaniem z telemedycyny | Telemedycyna drugie badanie
Badanie Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami
Badanie Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami
Lekarze i opieka zdrowotna w opinii pacjentów 2019
Badanie ocena opieki zdrowotnej w Polsce 2019
W SOR źle, a specjalista niedostępny
Organizacja opieki zdrowotnej
Funkcjonowanie szpitali
Funkcjonowanie szpitali
Dostęp do lekarzy POZ
Dostęp do lekarzy POZ
Nocna opieka lekarska
Nocna opieka lekarska
Lekarz powinien mieć więcej czasu na badanie
Lekarz powinien mieć więcej czasu na badanie
Poradnik Marketingowca - rynek farmaceutyczny
Poradnik marketingowy - rynek farmaceutyczny
Jak ustalić najważniejsze dla klienta cechy produktu?
Jak ustalić najważniejsze dla klienta cechy produktu?
Jak zwiększyć sprzedaż leków za pomocą opakowania?
Jak zwiększyć sprzedaż leków za pomocą opakowania?
Jak ustalić cenę, aby zwiększyć sprzedaż leków?
Jak ustalić cenę produktu, aby zwiększyć sprzedaż?
Jak sprawdzić znajomość marki wśród docelowych klientów?
Jak sprawdzić znajomość marki? Ile badania marki kosztują? Sprawdź ofertę BioStat
Jak powinna przebiegać współpraca z agencją badawczą? | Agencja Badawcza BioStat®
Jak powinna przebiegać współpraca z agencją badawczą? | Agencja Badawcza BioStat®
Dlaczego każda firma chcąca utrzymać konkurencyjność powinna zdecydować się na badania rynku?
Dlaczego każda firma chcąca utrzymać konkurencyjność powinna zdecydować się na badania rynku?
Analizy rynku medycznego
Analizy rynku medycznego
Medsupply
Dystrybucja leków w programach lekowych.
Analizy rynku
Analizy rynku
E-umowy
Zawieranie umów online
Aplikacja do badania satysfakcji klientów
SurvGo – aplikacja do badania satysfakcji klientów. Podnieść wskaźnik NPS swoich klientów!
Analiza konkurencji
Analiza konkurencji
Badania opinii klienta
Badania opinii klienta | Ankiety online | Ankiety SMS
CAWI
CAWI - badania online - ankietyzacja online. Badania Ankietowe.
Oferta
Biostat® | Agencja badawcza | Badania rynku | Pharma Consulting | Software House | Analizy | Oprogramowanie badawcze
Oferta statystyka
Oferta statystyczna
Metody badań satysfakcji
Metody badań satysfakcji
Oferta badania rynkowe
Oferta badania rynkowe - Biostat
Oferta - badania satysfakcji
Oferta - badania satysfakcji - Biostat
Analizy statystyczne
Analizy statystyczne - Profesjonalne Opracowania z Gwarancją.
Platformy medyczne, strony www, aplikacje
Platformy medyczne, strony www, aplikacje
Market Research
Market research
Multichannel w farmacji
Multichannel w farmacji
Badania kliniczne i obserwacyjne
Badania obserwacyjne i kliniczne | CRO | Data Management | eCRF
Client Satisfaction Index
Client Satisfaction Index | Badanie satysfakcji Klienta
Customer Effort Score
Customer Effort Score
European Performance Satisfaction Index
European Performance Satisfaction Index
NPS - Net Promotion Score | Badania lojalności Klienta
NPS - Net Promotion Score | Badania lojalności Klienta
Metoda Servqual
Metoda Servqual
Badania naukowe
Badania naukowe | Analizy | Statystyka do projektów badawczych i grantów.
Rekomendacje
Rekomendacje dla BioStat | Referencje naszych Klientów | Analizy | Statystyka
Medsign
Medsign - gromadź dane osobowe w bezpieczny sposób.
Labsites
Platforma LabSites
Badania rynkowe
Badania ankietowe pacjentów
Case study
Case study
Komunikacja marki – oczekiwania konsumenta
Komunikacja marki – Oczekiwania konsumenta
Badanie zawartości opakowania
Badanie zawartości opakowania
Badanie strategii marketingowej
Badanie strategii marketingowej
Badanie Wizerunku Marki
Badanie Wizerunku Marki
Badanie rynku piwa w Polsce
Badanie Rynku piwa w Polsce | Biostat® Profesjonalna realizacja badań rynku
Badania skuteczności reklamy
Badania skuteczności reklamy
Badanie prototypu
Badanie prototypu
Dwustopniowa analiza - lek OTC dla dzieci na infekcje
Dwustopniowa analiza - lek OTC dla dzieci na infekcje
Klienci Zagraniczni
Klienci Zagraniczni
Modele prognozy zużycia globalnego
Modele prognozy zużycia globalnego
Message recall - Apteki
Message recall - Apteki
Badanie rynku psychiatrycznego
Badanie rynku psychiatrycznego
Badanie Click Tracking, czyli jak konsumenci postrzegają reklamy
Badanie Click Tracking - zobacz jak konsumenci postrzegają reklamę | BioStat®
Analiza danych
Analiza danych | Big Data | Profesjonalne rozwiązania
Tourism Market Research
Tourism Market Research | We provide a full picture of tourist traffic and analysis of the results
Price Flexibility Research
Price Flexibility Research | Conduct a research that will bring you measurable business benefitstitle
User Experience Research
User Experience Research | Get information about projects and functioning products
BioStat Research Panel
BioStat Research Panel - over 50 thousand panelists
Marketing Research
Marketing Research | Biostat® - FMCG - See price list
Analysis of existing data (Desk Research)
Analysis of existing data (Desk Research)
Public Opinion Survey
Public Opinion Survey | Check out the BioStat® offer
Zadzwoń do nas Napisz