O nas
Poznaj Zespół BioStat® | Centrum B+R | 15 lat!
Nasi klienci
Biostat - Nasi klienci - Poznaj nasze referencje
Wydarzenia
Biostat - aktualności - wydarzenia - bądź na bieżąco!
Oferta 2022
Oferta BioStat – badania, telemedycyna, IT, statystyka
MedDRA dictionary in eCRF.
MedDRA dictionary in eCRF.
About us
About us - Full Service CRO
Clients
Clients
News
News
Badania rynku i opinii
Badania Rynku i Opinii - Sprawdź ofertę BioStat®
Omnibus
Badania Omnibus CATI | Biostat®
Badania społeczne
Badania Społeczne najwyższej jakości w Polsce
Schemat realizacji badań
Biostat - schemat realizacji badań
Realizacja badania
Realizacja badań
Metodologia badania i dobór technik badawczych
Metodologia badania i dobór technik badawczych
Ustalenie celów i obszarów badania
Ustalenie celów i obszarów badania
Tworzenie i weryfikacja bazy danych
Tworzenie i weryfikacja bazy danych
Raport końcowy i rekomendacje
Raport końcowy i rekomendacje
Kalkulator wielkości próby
Kalkulator wielkości próby
Badania rynku
Badania rynku Biostat® | Agencja badawcza | Badania | Analizy rynku | Market Research
Badania struktury rynku
Badania struktury rynku
Badania opinii i satysfakcji klientów
Badania opinii Klientów. Badania satysfakcji klientów
Badanie pozycji rynkowej
Badanie pozycji rynkowej
Badania Retail Audit
Badania retali audit - BioStat
Badania potencjału rynku
Badania potencjału rynku
Testy konsumenckie
Badania konsumenckie, Testy konsumenckie
Badania segmentacji rynku
Badania segmentacji rynku
Badania kapitału marki
Badania kapitału marki | wpływ marki na zyski
Badania szumu medialnego
Badania szumu medialnego
Badania reklamy
Badania reklamy
Określanie grupy docelowej - badania
Określanie grupy docelowej Badania
Badania preferencji zakupowych
Badania preferencji zakupowych
Analiza sensoryczna
Analiza sensoryczna - ilościowa analiza opisowa
Analizy konkurencji
Analizy rynku konkurencyjnego
Badania poziomu jakości usług administracji publicznej
Badanie poziomu jakości usług, sprawdzone narzedzia badawcze- Biostat
Badania klastrów
Badania klastrów
Metody i techniki badawcze
Biostat - metody i techniki badawcze
Analiza SWOT
BioStat - analiza SWOT
Badania ilościowe
Badania ilościowe. Kompleksowa oferta badań ankietowych, SMS i telefonicznych
Studio CATI
Badania telefoniczne. Studio CATI
Badania ankietowe. Profesjonalne usługi
Badania ankietowe - Agencja badawcza
Badania internetowe (CAWI). Badania ankietowe online.
Badania internetowe (CAWI) | Badania ankietowe online. Ekspresowo 24h
Sondaże - Badania opinii. Profesjonalna oferta badawcza
Sondaże | Badania opinii - rynku | Ekspresowo: 24/48h
Badania internetowe
Badania internetowe BioStat
Badania ankietowe wspomagane komputerowo (CAPI)
Badania ankietowe wspomagane komputerowo (CAPI)
CATI cennik
Badania ankietowe CATI - cennik
Badania jakościowe
Badania jakościowe. FGI, IDI. Kompleksowa oferta.
Badania fokusowe. Zogniskowane wywiady grupowe - badania FGI
Badania fokusowe FGI | Zogniskowane wywiady grupowe | Agencja Badawcza
Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
Sala fokusowa
Sala fokusowa
Tajemniczy Klient
Tajemniczy Klient - Badanie Mystery Shopping nr1 w Polsce
Aplikacja Tajemniczy Klient
Tajemniczy klient (mystery shopping)
Tajemniczy Klient - Cennik
Tajemniczy klient cennik | Biostat - 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Apteki
Tajemniczy Klient w aptece | Biostat - 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Banki
Tajemniczy Klient w Banku | 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Hotele
Tajemniczy Klient w Hotelu | 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Obuwie
Tajemniczy Klient Buty | 15lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Ośrodki zdrowia
Tajemniczy klient Ośrodki zdrowia | 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Restauracje
Tajemniczy Klient w restauracji - przykłady, rozwiązania | 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Salony odzieżowe
Tajemniczy Klient w slepie odzieżowym | 15 lat doświadczenia
Tajemniczy klient - Zadanie specjalne
Tajemniczy Klient - analiza konkurencji
Oferta pracy TK – placówki odchudzania
Tajemniczy Klient w placówkach odchudzania | 15 lat doświadczenia
Pozostała tematyka badawcza
BioStat - pozostała tematyka badawcza
Badania opinii
Badania Opinii - BioStat
Badania rynku - cennik
Kompleksowe Badania Rynku - cennik. IDI, FGI, Badania Fokusowe, CATI, PAPI, Cawi, Desk.
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Skuteczność kampanii społecznych
Badania skuteczności kampanii społecznych
Panel Internetowy New!
Internetowy Panel Badawczy - ponad 200 tys respondentów | Biostat
Badania UX
Badania UX
Ulga B + R
Ulga B + R
Badania akademickie
Badania akademickie - Biostat®
Cennik: badania ankietowe. PAPI, CATI, CAWI, CAPI. Od 2 zł
Badania ankietowe od 2zł. Cennik: PAPI, CATI, CAWI, CAPI.
Badania rynku turystycznego
Badania rynku turystycznego - BioStat
Panel Internetowy program partnerski
Panel Internetowy program partnerski
Bon na innowacje
Bon na innowacje
Kontakt
Biostat® Centrum B+R | Badania | Analizy | Aplikacje
Badania opinii i satysfakcji pracowników
Badania Opinii i satysfakcji pracowników rzetelenie i terminowo - Biostat®
Badania 360 stopni
Badania satysfakcji pracowników - badania 360 stopni - Biostat
E-badania pracowników
Badania opinii i satysfakcji pracowników online
Okresowa ocena pracowników
Okresowa ocena pracowników - Biostat skorzystaj
Badania motywacji pracowników
Badania motywacji pracowników - Biostat
Badania kompetencji
Program do testów kompetencji - usprawnij rekrutację i badania
Badanie potrzeb szkoleniowych
Badanie potrzeb szkoleniowych - Biostat
Badania pracowników
Badania pracowników
Aplikacja do badań kompetencji
Aplikacja badania kompetencji - technologia wsparciem rekrutacji
Test kompetencji
Program do testów kompetencji
Cennik Test Kompetencji
Cennik | Program do testów kompetencji
Program test kompetencji
Program wsparciem rekrutacji - test kompetencji | BioStat
Notifications.
Notifications.
Reports in eCRF.
Reports in eCRF.
Audit trail.
Audit trail.
Data queries.
Data queries.
Automatization protocol deviation reporting
Automatization protocol deviation reporting
Data Management
Data Management
Comments function in eCRF system
Comments function in eCRF system
E-contracts / e-Payments
E-contracts / e-Payments
Data management i biostatystyka
Data Management. Statystyka Medyczna - Biostatystyka - Biostat
Market Research
Market Research - Biostat
Randomization and drug management
Randomization and drug management
HR Research
HR Research
e-research
e-research
Employee satisfaction surveys
Employee satisfaction surveys
Dedicated Applications
Dedicated Applications
Contact
Biostat Market Research - Contact
Statistics & clinical research
Statistics & clinical research
Marketing Analyses
Market research - Biostat
Statistical Methods
Statistical Methods
Clinical Trials
Clinical Trials
Courses
Courses
Badania rynku medycznego
Badania rynku medycznego
AHK - Badanie koniunkturalne
AHK - Badanie koniunkturalne
Focus Group Interview Studio
Focus Group Interview Studio
Data Management
Data Management
Data Management - Definicja eCRF
Data Management - Definicja eCRF
Data Management - Proces projektowania eCRF - Uwaga!
Data Management - Proces projektowania eCRF - Uwaga!
Data Management - Kontakt z zespołem badawczym
Data Management - Kontakt z zespołem badawczym
Data Management - Harmonogram procedur
Data Management - Harmonogram procedur
Data Management - Harmonogram procedur - tabela
Data Management - Harmonogram procedur - tabela
Data Management - Projektowanie bazy danych
Data Management - Projektowanie bazy danych
Data Management - Sposób reprezentacji informacji
Data Management - Sposób reprezentacji informacji
Data Management - Data Definitions
Data Management - Data Definitions
Data Management - Proces projektowania eCRF
Data Management - Proces projektowania eCRF
Data Management - Proces projektowania eCRF - schemat
Data Management - Proces projektowania eCRF - schemat
Data Management - Zespół zaangażowany w tworzenie eCRF
Data Management - Zespół zaangażowany w tworzenie eCRF
Data Management - Standaryzacja prezentacji
Data Management - Standaryzacja prezentacji
Data Management - eCRF
Data Management - eCRF
Data Management - Jednostki
Data Management - Jednostki
Data Management - eCRF - Jednostki
Data Management - eCRF - Jednostki
Data Management - Braki danych
Data Management - Braki danych
Data Management - Braki danych
Data Management - Braki danych
Data Management - Ograniczenie liczby pól tekstowych
Data Management - Ograniczenie liczby pól tekstowych
Data Management - Wpisy otwarte
Data Management - Wpisy otwarte
Data Management - Wzkazówki
Data Management - Wzkazówki
Data Management - Standaryzacja często wykorzystywanych formularzy
Data Management - Standaryzacja często wykorzystywanych formularzy
Data Management - Korzystanie z interaktywności medium
Data Management - Korzystanie z interaktywności medium
Data Management - Przydatne materiały
Data Management - Przydatne materiały
Data Management - Przydatne materiały - linki
Data Management - Przydatne materiały - linki
Data Management - Zadanie
Data Management - Zadanie
Data Management - Zadanie - treść
Data Management - Zadanie - treść
Data Management - Rozwiązanie nr 1 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 1 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 1 - tabela
Data Management - Rozwiązanie nr 1 - tabela
Data Management - Rozwiązanie nr 2 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 2 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 2 - tabela
Data Management - Rozwiązanie nr 2 - tabela
Data Management - Rozwiązanie nr 3 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 3 - przykład
Data Management - Rozwiązanie nr 3
Data Management - Rozwiązanie nr 3
Badania i analizy rynku pracy
Biostat® | Badania rynku pracy
Obszary badawcze
Biostat - obszary badawcze
Cele i obszary badawcze
Cele i obszary badawcze
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Badania message recall, recall test
Badania message recall, recall test
Analiza danych zastanych (Desk Research)
Analiza danych zastanych (desk research)
Survey research
Survey research
Customer satisfaction surveys
Customer satisfaction surveys
Medical databases
Medical databases
Strona główna
Biostat® kompleksowe CRO | Statystyka | Agencja B+R | Badania rynku | Analizy
Homepage
Biostat®: full-service CRO for clinical research: Statistics, data management, eCRF, software.
Kariera
Kariera BioStat Badania Kliniczne, IT, Statystyka, CRO.
Ankieter telefoniczny - praca
Ankieter telefoniczny - praca
Oferta współpracy dla ekspertów
Oferta współpracy dla ekspertów - BioStat
Płatne staże i praktyki
Program praktyk dla studentów i doktorantów
Statystyk - staż | płatne praktyki
Statystyk - praktyki płatne
Copywriter - staż | praktyki płatne | praca
Copywriter - praktyki, praca, staż
Analityk - staż | praktyki płatne
Analityk - praktyki płatne
Socjolog - staż | praktyki płatne
Socjolog - praktyki płatne
Grafik - staż | praktyki płatne
Grafik - praktyki płatne
Ekonomista - staż | praktyki płatne
Ekonomista - praktyki płatne
Specjalista SEO - staż | praktyki płatne
Specjalista SEO - praktyki płatne
Asystent badań klinicznych (CTA) - staż | praktyki płatne
Asystent badań klinicznych (CTA) - staż | praktyki płatne.
Dla kogo praca w badaniach marketingowych?
Dla kogo praca w badaniach marketingowych?
Ewaluacje
Badania Ewaluacyjne - Ewaluacje Oferta - BioStat
Badania ewaluacyjne
Badania Ewaluacyjne - Biostat®
Ewaluacje przeprowadzane przez firmę Biostat
Ewaluacje przeprowadzone w ramach poddziałania 6.1.3
Ewaluacje projektów systemowych PUP w poddziałaniu 6.1.3 PO KL
Ewaluacje projektów systemowych PUP w poddziałaniu 6.1.3 PO KL
Działanie 1.2, ewaluacja pilotażu „Gminnego standardu wychodzenia z bezdomności”
Działanie 1.2, ewaluacja pilotażu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”
Program do Gabinetu Lekarskiego | Medfile
Program do Gabinetu Lekarskiego | Medfile | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Baza lekarzy | Reklamy kontekstowe {star}
Baza lekarzy | Reklamy kontekstowe {star}
Rekomendacje Opinii Klientów
Poznaj historie naszych klientów. Od ponad 15 lat realizujemy badania opinii klientów | Biostat®
Employee Opinion Survey
Employee Opinion Survey
Survgo - Customer Opinion Surveys
Survgo - Customer Opinion Surveys
Brand Awareness Research
Brand Awareness Research | Verify the level of brand awareness by the target group.
Market Research Poland
Market Research Poland
Badaj opinie klientów w miejscu obsługi | Oferta kiosków ankietowych
Badaj opinie klientów w miejscu obsługi | Oferta kiosków ankietowych
Badaj opinie klientów w miejscu obsługi za pomocą kiosków ankietowych
Badaj opinie klientów w miejscu obsługi za pomocą kiosków ankietowych
Clinical trials of medical devices
Clinical trials of medical devices
Clinical trials of medicinal products
Clinical trials of medicinal products
Digitization of the data collection process
Digitization of the data collection process
Aplikacje dedykowane
Aplikacje analityczne, raportujące, bazodanowe - BioStat
Omnibus
Omnibus Survey - Poland
Badania marketingowe
Badania Marketingowe Biostat | kompleksowo i profesjonalnie | 18 lat doświadczenia
Badania elastyczności cenowej
Badania elastyczności cenowej.
Badania marketingowe oferta
Kompleksowe Badania Marketingowe BioStat (+48) 22 12 28 025
Badania Marketingowe cennik
Badania marketingowe cennik. Ile kosztują badania?
Rekomendacje Badań Marketingowych
Poznaj historie naszych klientów. Od ponad 15 lat realizujemy badania marketingowe i znajomości marki | Biostat®
Badania strategii marketingowej
Strategia marketingowa - badania
Badania rynkowe, analiza marketingowa i analiza rynku - farmacja
Analiza marketingowa dla farmacji - Biostat®
Badania marketingowe farmacja - cennik
Badania marketingowe farmacja - cennik
Baza wiedzy
Poradnik marketingowy {storm} | badania marketingowe
Jak ustalić najważniejsze dla klienta cechy produktu?
Jak ustalić najważniejsze dla klienta cechy produktu?
Badania świadomości marki
Badania świadomości marki
Badania znajomości marki
Badania znajomości marki
Jak zwiększyć sprzedaż leków za pomocą opakowania?
Jak zwiększyć sprzedaż leków za pomocą opakowania?
Techniki i narzędzia w badaniach marketingowych
Techniki i narzędzia w badaniach marketingowych
Zrozumienie zachowań konsumentów poprzez badania marketingowe: Studium przypadku
Zrozumienie zachowań konsumentów poprzez badania marketingowe: Studium przypadku
Jak ustalić cenę, aby zwiększyć sprzedaż leków?
Jak ustalić cenę produktu, aby zwiększyć sprzedaż leków?
Studia przypadków i rzeczywiste zastosowania badań
Studia przypadków i rzeczywiste zastosowania badań
Jak sprawdzić znajomość marki wśród docelowych klientów?
Jak sprawdzić znajomość marki? Ile badania marki kosztują? Sprawdź ofertę Biostat
Jak powinna przebiegać współpraca z agencją badawczą? | Agencja Badawcza Biostat®
Jak powinna przebiegać współpraca z agencją badawczą? | Agencja Badawcza BioStat®
Badanie rynku. Dlaczego każda firma chcąca utrzymać konkurencyjność powinna zdecydować się na badania rynku?
Badanie rynku. Dlaczego każda firma chcąca utrzymać konkurencyjność powinna zdecydować się na badania rynku?
Badania marketingowe w akcji: Przegląd segmentacji rynku i pozycjonowania
Badania marketingowe w akcji: Przegląd segmentacji rynku i pozycjonowania
Rodzaje badań marketingowych: dobór odpowiedniej techniki
Rodzaje badań marketingowych: dobór odpowiedniej techniki
Proces badania marketingowego: przegląd
Proces badania marketingowego: przegląd
Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji biznesowych
Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji biznesowych
Zrozumienie badań marketingowych
Zrozumienie badań marketingowych
Czym są badania marketingowe i dlaczego są tak ważne?
Czym są badania marketingowe i dlaczego są tak ważne?
Zastosowanie ankiet i kwestionariuszy w badaniach marketingowych
Zastosowanie ankiet i kwestionariuszy w badaniach marketingowych
Big Data a badania marketingowe: potężne połączenie
Big Data a badania marketingowe: potężne połączenie
Eksploracja metod jakościowych i ilościowych w badaniach marketingowych
Eksploracja metod jakościowych i ilościowych w badaniach marketingowych
Wykorzystanie grup fokusowych w badaniach rynkowych
Wykorzystanie grup fokusowych w badaniach rynkowych
Studium przypadku: wpływ badań marketingowych na rozwój marki
Studium przypadku: wpływ badań marketingowych na rozwój marki
Jak czołowe firmy wykorzystują badania marketingowe do podejmowania skutecznych decyzji?
Jak czołowe firmy wykorzystują badania marketingowe do podejmowania skutecznych decyzji?
Przyszłość badań marketingowych
Przyszłość badań marketingowych
Wpływ technologii na badania marketingowe
Wpływ technologii na badania marketingowe
Rola AI i uczenia maszynowego w badaniach marketingowych: nowy wymiar skuteczności
Rola AI i uczenia maszynowego w badaniach marketingowych: nowy wymiar skuteczności
Jak media społecznościowe zmieniają krajobraz badań marketingowych?
Jak media społecznościowe zmieniają krajobraz badań marketingowych?
Analiza predykcyjna: przyszłość badań marketingowych
Analiza predykcyjna: przyszłość badań marketingowych
Wyzwania i etyka w badaniach marketingowych
Wyzwania i etyka w badaniach marketingowych
Jak zaradzić uprzedzeniom w badaniach marketingowych?
Jak zaradzić uprzedzeniom w badaniach marketingowych?
Zapewnienie prywatności danych w badaniach marketingowych
Zapewnienie prywatności danych w badaniach marketingowych
Wyzwania w przeprowadzaniu skutecznych badań marketingowych
Wyzwania w przeprowadzaniu skutecznych badań marketingowych
Poradnik po etycznych aspektach badań marketingowych
Poradnik po etycznych aspektach badań marketingowych
Klucz do skutecznej strategii marketingowej
Klucz do skutecznej strategii marketingowej
Wpływ VR na przyszłość badań marketingowych
Wpływ VR na przyszłość badań marketingowych
Badania konkurencji. Jakie narzędzia warto wykorzystać?
Badania konkurencji. Jakie narzędzia warto wykorzystać?
Badanie wizerunku marki, a strategia marketingowa
Badanie wizerunku marki, a strategia marketingowa
Badanie produktu jako narzędzie budowania marki. Co warto wiedzieć?
Badanie produktu jako narzędzie budowania marki
Formy przekazywania danych i treści z badania
Formy przekazywania danych i treści z badania
Badanie trendów rynkowych
Badanie trendów rynkowych
Badania trendów konsumenckich i potencjał, który należy wykorzystać
Badania trendów konsumenckich i potencjał, który należy wykorzystać
Badania skuteczności kampanii reklamowych w praktyce. Co warto wiedzieć, na czym warto się skupić?
Badania skuteczności kampanii reklamowych w praktyce. Co warto wiedzieć, na czym warto się skupić?
Korzyści z badań satysfakcji klienta dla firm
Korzyści z badań satysfakcji klienta dla firm
Ankiety: projektowanie, przeprowadzanie i analiza wyników
Ankiety: projektowanie, przeprowadzanie i analiza wyników
Opinia o Innowacyjności - CBR Biostat
Opinia o innowacyjności - CBR BioStat
Analizy marketingowe
Analizy marketingowe {star}
Market Research Poland
Market research Poland
Mystery Shopping
Mystery Shopping
CATI
CATI
Mystery Shopping - pricing
Mystery Shopping - pricing
Études Omnibus
Études Omnibus
Komunikacja marki – oczekiwania konsumenta
Komunikacja marki – oczekiwania konsumenta
Mystery Calling - Ceny
Mystery Calling - Ceny
Badania trackingowe
Badania trackingowe
Marketingforschungen – Pharmazie
Marketingforschungen – Pharmazie
News
News
Geheimkunde
Geheimkunde
Market research and opinion research
Market research and opinion research
Medical market research
Biostat® | 15 Years experience in medical research
Niemcy w ocenie firm polskich obecnych za Odrą
Niemcy w ocenie firm polskich obecnych za Odrą
Pharmaceutical Market Research
Pharmaceutical Market Research
Recommendations
Recommendations
Get to know the stories of our clients. We have been conducting customer surveys for over 15 years | Biostat®
Get to know the stories of our clients. We have been conducting customer surveys for over 15 years | Biostat®
Badania na potrzeby kampanii reklamowych
Badania na potrzeby kampanii reklamowych
Opole - Sondaż opinii mieszkańców
Opole - Sondaż opinii mieszkańców
Łódź - Badanie postrzegania marki
Łódź - Badanie postrzegania marki
Dolina Baryczy - Badanie rozpoznawalności marek
Dolina Baryczy - Badanie rozpoznawalności marek
Polska wieś i rolnictwo 2015
Polska wieś i rolnictwo 2015
Stan i przewidywany rozwój rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii
Stan i przewidywany rozwój rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii
Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów
Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów
Ocena skuteczności wdrażania „Strategii Marki Radom”
Ocena skuteczności wdrażania „Strategii Marki Radom”
CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu w województwie opolskim
CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu w województwie opolskim
Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny
Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny
Losy zawodowe farmaceutów
Losy zawodowe farmaceutów
Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej
Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej
Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej
Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej
Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu
Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu
Badanie wizerunkowe województwa kujawsko-pomorskiego
Badanie wizerunkowe województwa kujawsko-pomorskiego
Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Ewaluacje Lokalnych Strategii Rozwoju
Ewaluacje Lokalnych Strategii Rozwoju
Ogólnopolskie badanie marketingowe
Ogólnopolskie badanie marketingowe
Starogard Gdański. Diagnoza zjawisk społecznych
Starogard Gdański. Diagnoza zjawisk społecznych
Przykładowe realizacje
Przykładowe realizacje
Badania Opinii i Satysfakcji Klientów
Czy warto prowadzić badania Opinii i satysfakcji klientów?
Uszczegółowienie metodologii badania satysfakcji klienta
Badania satysfakcji klientów - metodologia | Podnieś poziom satysfakcji klientów za pomocą wskaźnika NPS!
Badania satysfakcji i lojalności klientów
Badania satysfakcji i lojalności klientów. Wskaźniki.
NPS. Badanie lojalności klientów. Sprawdź jak zwiększyć sprzedaż przy użyciu wskaźnika NPS.
NPS. Badanie lojalności klientów. Sprawdź jak zwiększyć sprzedaż przy użyciu wskaźnika NPS.
News
News
Investigator initiated studies at the Research and Development Center for universities and research units.
Investigator initiated studies at the Research and Development Center for universities and research units.
Real-World Data
Real-World Data
Badania eyetracking i clicktracking
Dowiedz się jak przeprowadzić badanie Click Tracking | Badania materiałów wizualnych, opakowań produktów i reklam
Badanie czytelności materiałów reklamowych i opakowań
Badanie czytelności materiałów reklamowych i opakowań
Badania użyteczności aplikacji i stron WWW
Badania użyteczności aplikacji i stron WWW
tajemniczy klient praca
Tajemniczy klient - praca
eCRF research system
eCRF Clinical Trial Software - BioStat®
Raporty rynkowe
Raporty i sondaże | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Polacy o pandemii COVID-19 [PAŻDZIERNIK 2020]
Polacy o pandemii COVID-19 [PAŻDZIERNIK 2020]
Pandemia negatywnie wpływa na finanse, życie towarzyskie i stan psychiczny Polaków
Pandemia negatywnie wpływa na finanse, życie towarzyskie i stan psychiczny Polaków
Zaszczepieni Polacy nie zgłaszają NOP-ów
Zaszczepieni Polacy nie zgłaszają NOP-ów. Sondaż CBR BioStat
Polacy a alkohol w trakcie pandemii. Sondaż CBR BioStat dla WP
Polacy a alkohol w trakcie pandemii. Sondaż BioStat dla WP
Zestawienie badań Polak u lekarza
Zestawienie badań Polak u lekarza
Źródła informacji o zdrowiu z podziałem na wiek
Źródła informacji o zdrowiu z podziałem na wiek
Źródła czerpania informacji na temat zdrowia
Źródła czerpania informacji na temat zdrowia
Internetowe Konto Pacjenta
Internetowe Konto Pacjenta
Badania wizerunku farmaceutów dla Naczelnej Izby Aptekarskiej i Fundacji Aflofarm
Badania wizerunku farmaceutów dla Naczelnej Izby Aptekarskiej i Fundacji Aflofarm
Badanie Click Tracking programu Medfile®
Badanie Click Tracking programu Medfile
Najbardziej przyciągający uwagę element grafiki
Click Tracking Medfile - najbardziej przyciągający uwagę element grafiki
Elementy zbędne
Medfile - elementy zbędne
Określenia przyciągające uwagę
Click Tracking Medfile - określenia przyciągające uwagę
Producent programu
Click Tracking Medfile - producent programu
IV Badanie Zjawiska Spamu w Polsce
IV Badanie Zjawiska Spamu w Polsce
Kontakt z lekarzem trudniejszy niż na początku pandemii
Kontakt z lekarzem trudniejszy niż na początku pandemii
Email marketing w Polsce przeżywa swój renesans
Email marketing w Polsce przeżywa swój renesans
Polki lubią się malować – czyli o upodobaniach i zwyczajach kosmetycznych Polek
Polki lubią się malować – czyli o upodobaniach i zwyczajach kosmetycznych Polek
Trzy czwarte Polaków nie wie, kiedy będą szczepieni.
Trzy czwarte Polaków nie wie, kiedy będą szczepieni
Telemedycyna w oczach Polaków
Telemedycyna w oczach Polaków - raport rynkowy
Wiedza z zakresu telemedycyny
Telemedycyna w oczach Polaków - raport rynkowy
Korzystanie z usług telemedycznych
Telemedycyna w oczach Polaków - raport rynkowy
Potencjał rynku telemedycyny
Telemedycyna w oczach Polaków - raport rynkowy
Alergie wśród Polaków
Alergie wśród Polaków
Opakowania leków w zmieniającym się społeczeństwie
Opakowania leków w zmieniającym się społeczeństwie
Substytucja leków wydawanych na receptę
Substytucja leków wydawanych na receptę
Polacy są zmęczeni ograniczeniami
Polacy są zmęczeni ograniczeniami [SONDAŻ]
Probiotyczne suplementy diety - znajomość i stosowanie
Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie - raport rynkowy
Przebieg suplementacji
Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie - raport rynkowy
Powody stosowania i źródła wiedzy
Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie - raport rynkowy
Spontaniczna i wspomagana znajomość probiotyków
Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie - raport rynkowy
Determinanty wyboru konkretnego probiotyku
Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie - raport rynkowy
Probiotyczne suplementy diety a pozostałe suplementy
Probiotyczne suplementy diety a pozostałe suplementy
Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety
Wiedza polaków na temat leków i suplementów diety - raport rynkowy
Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety
Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety
Znajomość marek leków RX/OTC oraz suplementów diety
Znajomość marek leków RX/OTC oraz suplementów diety
Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła
Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła
Stosowanie suplementów diety
Stosowanie suplementów diety
II badanie Polak u lekarza
II badanie Polak u lekarza
Preferowane sposoby rejestracji do lekarza specjalisty
Preferowane sposoby rejestracji do lekarza specjalisty
Sposób otrzymania przypomnienia o wizycie
Sposób otrzymania przypomnienia o wizycie
Przebieg wizyty u lekarza specjalisty
Przebieg wizyty u lekarza specjalisty
Sposób otrzymania recepty
Sposób otrzymania recepty
Sposób wystawienia zwolnienia w przypadku stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy
Sposób wystawienia zwolnienia w przypadku stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy
Które dokumenty/ułatwienia elektroniczne są dla Ciebie ważne?
Które dokumenty/ułatwienia elektroniczne są dla Ciebie ważne?
Pełna wersja raportu II badanie Polak u lekarza
Pełna wersja raportu II badanie Polak u lekarza
Zdrowie Polaków – opłaty za usługi medyczne
Co mówią Polacy o opłatach za usługi medyczne
Badanie Biostat dla WP - Polacy leczą COVID-19 na własną rękę
Badanie Biostat dla WP - Polacy leczą COVID-19 na własną rękę
Wirus niedoboru odporności HIV. Sondaż CBR Biostat® dla WP.
Wirus niedoboru odporności HIV. Sondaż CBR Biostat® dla WP
Bóle migrenowe Polaków
Bóle migrenowe Polaków
Doświadczanie bólu głowy przez respondentów
Doświadczanie bólu głowy przez respondentów
Wiedza i poglądy na temat bólów migrenowych
Wiedza i poglądy na temat bólów migrenowych
Doświadczanie bólów migrenowych
Doświadczanie bólów migrenowych
Przewidywanie i przeciwdziałanie bólom migrenowym
Przewidywanie i przeciwdziałanie bólom migrenowym
Spontaniczna znajomość marek leków na migrenę
Spontaniczna znajomość marek leków na migrenę
Sytuacja finansowa ponad połowy Polaków gorsza niż przed pandemią
Sytuacja finansowa ponad połowy Polaków gorsza niż przed pandemią
Polacy na zakupach podczas pandemii COVID-19
Polacy na zakupach podczas pandemii COVID-19
Polak u lekarza
Polak u lekarza
Polak u fizjoterapeuty
Polak u fizjoterapeuty
Z jakiego rodzaju pomocy fizjoterapeuty korzystałeś?
Z jakiego rodzaju pomocy fizjoterapeuty korzystałeś?
Jak oceniasz skuteczność zabiegów fizjoterapeuty podczas Twojej ostatniej wizyty?
Jak oceniasz skuteczność zabiegów fizjoterapeuty podczas Twojej ostatniej wizyty?
W związku z jakim schorzeniem byłeś ostatnio u fizjoterapeuty?
W związku z jakim schorzeniem byłeś ostatnio u fizjoterapeuty?
W jaki sposób znalazłeś fizjoterapeutę, do którego się umówiłeś?
W jaki sposób znalazłeś fizjoterapeutę, do którego się umówiłeś?
Co zrobiłeś w związku z opinią fizjoterapeuty o stosowaniu dodatkowych leków?
Co zrobiłeś w związku z opinią fizjoterapeuty o stosowaniu dodatkowych leków?
W jaki sposób zarejestrowałeś się do fizjoterapeuty na ostatnią wizytę?
W jaki sposób zarejestrowałeś się do fizjoterapeuty na ostatnią wizytę?
Czy otrzymałeś przypomnienie o wizycie / zabiegu?
Czy otrzymałeś przypomnienie o wizycie / zabiegu?
Czy fizjoterapeuta sporządził dokumentację medyczną podczas wizyty?
Czy fizjoterapeuta sporządził dokumentację medyczną podczas wizyty?
Mężczyzna u lekarza
Badanie mężczyzna u lekarza
Sposób rejestracji do lekarza
Sposób rejestracji do lekarza | Badanie mężczyzna u lekarza
W jaki sposób dbasz o zdrowie?
W jaki sposób dbasz o zdrowie | Badanie mężczyzna u lekarza
Najczęściej odczuwane problemy zdrowotne
Problemy zdrowotne, które mężczyźni miewają najczęściej | Badanie mężczyzna u lekarza
II badanie Telemedycyna w oczach Polaków
II badanie Telemedycyna w oczach Polaków
Czy dotychczas spotkał się Pan z pojęciem telemedycyna?
Czy dotychczas spotkał się Pan z pojęciem telemedycyna? | Telemedycyna drugie badanie
Czy korzystał Pan już z usług opieki medycznej za pośrednictwem telemedycyny?
Czy korzystał Pan już z usług opieki medycznej za pośrednictwem telemedycyny? | Telemedycyna drugie badanie
Z jakiego powodu nie korzystałeś dotąd z usług telemedycyny?
Z jakiego powodu nie korzystałeś dotąd z usług telemedycyny? | Telemedycyna drugie badanie
Czynniki skłaniające do korzystania z usług telemedycznych
Czynniki skłaniające do korzystania z usług telemedycznych | Telemedycyna drugie badanie
Formy telemedycyny, z których korzystano
Formy telemedycyny, z których korzystano | Telemedycyna drugie badanie
Specjaliści, u których badani korzystali z telemedycyny
Specjaliści, u których badani korzystali z telemedycyny | Telemedycyna drugie badanie
Ocena dotychczasowej pomocy medycznej pozyskanej przez usługę telemedycyny
Ocena dotychczasowej pomocy medycznej pozyskanej przez usługę telemedycyny | Telemedycyna drugie badanie
Forma opłacania kosztów usług telemedycznych
Forma opłacania kosztów usług telemedycznych | Telemedycyna drugie badanie
Kto pokrywa koszty za usługi telemedyczne?
Kto pokrywa koszty za usługi telemedyczne? | Telemedycyna drugie badanie
Najistotniejsze zalety telemedycyny
Najistotniejsze zalety telemedycyny | Telemedycyna drugie badanie
Najistotniejsze wady telemedycyny
Najistotniejsze wady telemedycyny | Telemedycyna drugie badanie
Zainteresowanie dalszym korzystaniem z telemedycyny
Zainteresowanie dalszym korzystaniem z telemedycyny | Telemedycyna drugie badanie
Badanie Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami
Badanie Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami
Lekarze i opieka zdrowotna w opinii pacjentów 2019
Badanie ocena opieki zdrowotnej w Polsce 2019
W SOR źle, a specjalista niedostępny
Organizacja opieki zdrowotnej
Funkcjonowanie szpitali
Funkcjonowanie szpitali
Dostęp do lekarzy POZ
Dostęp do lekarzy POZ
Nocna opieka lekarska
Nocna opieka lekarska
Lekarz powinien mieć więcej czasu na badanie
Lekarz powinien mieć więcej czasu na badanie
Telemedycyna: potencjał zdalnych porad lekarskich w Polsce. Cyfrowa opieka zdrowotna.
Telemedycyna: potencjał zdalnych porad lekarskich w Polsce. Cyfrowa opieka zdrowotna.
Badanie opinii pacjentów SOR
Badanie opinii pacjentów SOR
Portfel Medyczny Polaków
Portfel Medyczny Polaków
Polacy chcą porad lekarza online. Koronawirus.
Polacy chcą porad lekarza online. Koronawirus
Pacjenci w czasie koronawirusa.
Pacjenci w czasie koronawirusa
Bezpieczeństwo zdrowotne podczas epidemii koronawirusa NEW!
Bezpieczeństwo zdrowotne podczas epidemii koronawirusa. Badania sondazowe COVID.
e-Recepta i apteki internetowe w okresie epidemii koronawirusa - badanie opinii Polaków.
e-Recepta i apteki internetowe w okresie epidemii koronawirusa - badanie opinii Polaków.
koronavuris erecepty
koronavuris erecepty
77% Polaków popiera obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych NEW!
77% Polaków popiera obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych NEW!
Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2. (Koronawirus)
Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2. (Koronawirus) | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®
Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2 (MAJ 2020)
Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2 (MAJ 2020)
Już co ósmy Polak nie nosi maseczki
Już co ósmy Polak nie nosi maseczki | Zachowania konsumentów podczas pandemii
Co drugi Polak rezygnuje z tegorocznych wakacji
Co drugi Polak rezygnuje z tegorocznych wakacji | Zachowania konsumentów w czasie pandemii
Przybyło Polaków, których nie stać na wyjazd wakacyjny
Przybyło Polaków, których nie stać na wyjazd wakacyjny. Wakacje 2020
Luzowanie restrykcji nie poprawiło dostępności do lekarzy!
Luzowanie restrykcji nie poprawiło dostępności do lekarzy
Sytuacja finansowa Polaków wciąż gorsza niż przed wybuchem pandemii
Sytuacja finansowa Polaków wciąż gorsza niż przed pandemią
Polacy rezygnują z tegorocznych wakacji
Polacy rezygnują z tegorocznych wakacji
COVID-19 - co drugi Polak chce się zaszczepić
COVID-19 - co drugi Polak chce się zaszczepić
Pandemia nie utrudniła dostępu do leków
Pandemia nie utrudniła dostępu do leków
Rok szkolny za kilka dni, a rodzice bez informacji i z obawami o bezpieczeństwo
COVID-19: Rok szkolny za kilka dni, a rodzice bez informacji
Sytuacja finansowa Polaków podczas epidemii SARS-CoV-2 – sierpień 2020
Sytuacja finansowa Polaków podczas epidemii SARS-CoV-2 – sierpień 2020
Polacy o otwieraniu gospodarki podczas COVID-19
Polacy o otwieraniu gospodarki podczas COVID-19
Co drugi Polak sprzeciwia się wprowadzeniu paszportów covidowych
Co drugi Polak sprzeciwia się wprowadzeniu paszportów covidowych
64% Polaków obawia się pogorszenia stanu zdrowia z innego powodu niż COVID
64% Polaków obawia się pogorszenia stanu zdrowia z innego powodu niż COVID
Gdyby mogli, Polacy wybraliby szczepionki Pfizer
Gdyby mogli, Polacy wybraliby szczepionki Pfizer
W czasie pandemii Polacy częściej korzystają z prywatnej opieki zdrowotnej
W czasie pandemii Polacy częściej korzystają z prywatnej opieki zdrowotnej
Polacy coraz mniej chętni do szczepienia przeciw COVID-19. Sondaż BioStatu dla WP
Polacy coraz mniej chętni do szczepienia przeciw COVID-19. Sondaż BioStat dla WP
Prawie 1/4 Polaków nie zamierza się zaszczepić przeciw COVID-19
Prawie 1/4 Polaków nie zamierza się zaszczepić przeciw COVID-19
Polacy obawiają się wysokich kosztów wakacji
Polacy obawiają się wysokich kosztów wakacji
Polacy obawiają się kolejnej fali zachorowań na COVID-19
Polacy obawiają się kolejnej fali zachorowań na COVID-19
Polaków nie stać na wakacje
Polaków nie stać na wakacje 2021 – sondaż CBR BioStat
Prawie 45% Polaków chce ograniczeń dla nieszczepionych
Prawie 45% Polaków chce ograniczeń dla nieszczepionych
56% Polaków chce zaszczepić się trzecią dawką
56% Polaków chce zaszczepić się trzecią dawką
Droższe wakacje i zaciskanie pasa jesienią
Droższe wakacje i zaciskanie pasa jesienią
Polacy szykują się na nadchodzącą drożyznę
Polacy szykują się na nadchodzącą drożyznę
Aż 80% Polaków skorzystało w 2021 roku z usług telemedycznych
Aż 80% Polaków skorzystało w 2021 r. z usług telemedycznych
Prawie 63% Polaków szuka sposobu leczenia w Internecie
Prawie 63% Polaków szuka sposobu leczenia w Internecie
Pacjenci coraz chętniej korzystają z lekarskiej e-wizyty
Pacjenci coraz chętniej korzystają z e-Wizyty
Alergie w świadomości Polaków
Aż 62,1% uczestników sondażu, stwierdziło, że miało w swoim życiu co najmniej raz objawy alergii
Znaczenie magnezu dla zdrowia
Zdrowie Polaków - świadomość dotycząca znaczenie magnezu dla zdrowia
Zdrowie Polaków - świadomość dotycząca funkcjonowania mózgu
Zdrowie Polaków - świadomość dotycząca funkcjonowania mózgu
Polki – uznawane wartości i kobiecość
Polki – uznawane wartości i kobiecość
Co Polacy sądzą o pomyśle zwolnienia chorobowego z wyłączeniem lekarza, tzw. „L4 na żądanie"?
Co Polacy sądzą o pomyśle zwolnienia chorobowego z wyłączeniem lekarza
Polki – zdrowe spojrzenie
Polki – zdrowe spojrzenie
Zaangażowanie społeczne młodych Polaków
Zaangażowanie społeczne młodych Polaków
Ryzyko upadłości spółek rośnie. Badanie dla Grant Thornton i kancelarii Filipiak Babicz Legal
Biostat® zrealizowało badanie polskich firm pod kątem ryzyka upadłości.
Co Polacy myślą o stanie gospodarki w okresie kampanii wyborczej?
Polacy o stanie gospodarki w okresie kampanii wyborczej
Zdrowie Polaków – alergie dzieci na białka mleka krowiego
Zdrowie Polaków – alergie dzieci na białka mleka krowiego
Co Polacy myślą o przyszłości energetyki w Polsce?
Co Polacy myślą o przyszłości energetyki w Polsce?
Jaki jest stosunek Polaków do tabletki „dzień po”, aborcji i niedziel handlowych?
Sondaż:Stosunek Polaków do tabletki „dzień po”, aborcji i niedziel handlowych?
Analizy rynku medycznego
Analizy rynku medycznego
Medsupply
Dystrybucja leków w programach lekowych.
Analizy rynku
Analizy rynku
E-umowy
Zawieranie umów online
Aplikacja do badania satysfakcji klientów
SurvGo – aplikacja do badania satysfakcji klientów. Podnieść wskaźnik NPS swoich klientów!
Analiza konkurencji
Analiza konkurencji
Badania opinii klienta
Badania opinii klienta | Ankiety online | Ankiety SMS
CAWI
CAWI - badania online - ankietyzacja online. Badania Ankietowe.
Oferta
Biostat® | Agencja badawcza | Badania rynku | Pharma Consulting | Software House | Analizy | Oprogramowanie badawcze
Oferta badania marketingowe
Biostat® | Oferta Badań Marketingowych – Kompleksowe badania marketingowe przed wprowadzeniem produktu na rynek
Oferta statystyka
Oferta statystyczna
Metody badań satysfakcji
Metody badań satysfakcji
Oferta badania rynkowe
Oferta badania rynkowe - Biostat
Oferta - badania satysfakcji
Oferta - badania satysfakcji - Biostat
Platformy medyczne, strony www, aplikacje
Platformy medyczne, strony www, aplikacje
Market Research
Badania Market Research | Sprawdź rynek i bądź o krok przed konkurencją!
Multichannel w farmacji
Multichannel w farmacji
Badania kliniczne i obserwacyjne
Badania kliniczne | CRO | Data Management | eCRF | badania obserwacyjne
Oferta Badania Satysfakcji Pracownika
Oferta Badania Satysfakcji Pracownika
Analizy statystyczne
Analizy statystyczne{exclamation} Profesjonalne Opracowania z Gwarancją.
BioStat Medical
Biostatystyka | Badania kliniczne i obserwacyjne | Analizy, rejestry dla branży medycznej i farmaceutycznej
Badania rynku farmaceutycznego
Badania rynku farmaceutycznego - Biostat® - Statystyka dla medycyny i farmacji -
Rodzaje badań statystycznych
Rodzaje badań statystycznych
Medfile | Program dla gabinetu lekarskiego i fizjoterapeutycznego
Medfile | Program dla gabinetu lekarskiego i fizjoterapeutycznego
eCRF.biz™ - wielofunkcyjny system badawczy | Zgodny z FDA
Program eCRF.biz.pl Badania kliniczne, Obserwacyjne, Rejestry medyczne
Cyfryzacja procesu gromadzenia danych.
Cyfryzacja procesu gromadzenia danych | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Automatycznie generowane w systemie eCRF raporty statystyczne
Automatycznie generowane w systemie eCRF raporty statystyczne | Zgodny z FDA
Notyfikacje i powiadomienia w systemie eCRF.
Notyfikacje i powiadomienia w systemie eCRF | system zgodny z FDA
Mechanizm zapytań do wpisów w eCRF - data queries.
Mechanizm zapytań do wpisów w eCRF - data queries.
Słownik MedDRA w systemie eCRF | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Słownik MedDRA w systemie eCRF | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Moduł śledzenia zmian w eCRF - audit trail | Zgodny z FDA
Moduł śledzenia zmian w eCRF - audit trail | Zgodny z FDA
Automatyzacja raportowania odchyleń od protokołu w eCRF
Automatyzacja raportowania odchyleń od protokołu w eCRF
eCRF, statystyka, data management w badaniach klinicznych
Badania kliniczne: eCRF, statystyka, data management
Oferta - Badania kliniczne
Oferta - Badania kliniczne
Badania obserwacyjne
Badania obserwacyjne
Randomizacja i zarządzanie lekami
Randomizacja i zarządzanie lekami
Umowy online, rozliczenia online
Umowy online, rozliczenia online
Funkcja komentarze | eCRF zgodny z FDA
Funkcja komentarze | eCRF zgodny z FDA
eCRF - Funkcje
Elektroniczny eCRF: Clinical trial software. Badania kliniczne | Obserwacyjne | Biostatystyka
Badania Kliniczne COVID
Badania Kliniczne COVID - Koronawirus. BioStat Centrum Badawcze
ePRO Elektroniczny dzienniczek pacjenta
ePRO Elektroniczny dzienniczek pacjenta
Badania substytucji recept w aptekach
Badania substytucji recept w aptekach - Biostat
CRO - profesjonalne usługi
Profesjonalne CRO - Monitorowanie badań klinicznych BioStat
Oferta - Badania kliniczne
Oferta - Badania kliniczne
Rejestry Medyczne | eCRF | Statystyka | CRO
Rejestry medyczne oraz kliniczne | eCRF | Statystyka | CRO
Projektowanie eCRF | Skuteczne monitorowanie | CRO | Statystyka
Projektowanie eCRF | Skuteczne monitorowanie | CRO | Statystyka
Zarządzanie danymi w badaniach klinicznych i obserwacyjnych.
Zarządzanie danymi w badaniach klinicznych i obserwacyjnych.
Oferta - Badania kliniczne
Oferta - Badania kliniczne
Niekomercyjne badania kliniczne | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Niekomercyjne badania kliniczne | Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat
Statystyka i Analizy Danych - centrum Analiz BioStat®
Statystyka i Analizy Danych - centrum Analiz BioStat®. Profesjonalne analizy statystyczne z Gwarancją.
Szkolenia - Statystyka, kursy online. Analizy danych, badania kliniczne.
Szkolenia Statystyka i analizy danych. Kursy online. Statystyka w badaniach klinicznych
Metody statystyczne w badaniach klinicznych
Metody statystyczne stosowane w badaniach klinicznych, obserwacyjnych i postmarketingowych
Statystyka w badaniach klinicznych dla specjalistów - szkolenie
Statystyka w badaniach klinicznych dla specjalistów - szkolenie
Statystyka w badaniach klinicznych dla osób rozpoczynających karierę - szkolenie
Statystyka w badaniach klinicznych dla osób rozpoczynających karierę
Statystyka w badaniach klinicznych dla ekspertów - szkolenie
Statystyka w badaniach klinicznych dla ekspertów - szkolenie
Tworzenie baz danych dla potrzeb data mining
Tworzenie baz danych dla potrzeb data mining
Prognozowanie sprzedaży
Prognozowanie sprzedaży - Biostat
Modelowanie danych
Modelowanie danych - Biostat
Projekty naukowe i badawcze | Centrum Badawczo-Rozwojowe
Badania i analizy | projekty naukowe - Biostat B+R
Oprogramowanie analityczne
Indywidualne oprogramowania analityczne - Biostat
Kalkulator wielkości próby
Kalkulator Wielkości Próby dla Populacji - Za darmo!
Case studies
Case studies - Biostat
Analiza danych - cennik. Profesjonalne analizy do prac naukowych.
Analiza danych cennik - Sprawdź. Analizy Statystyczne, Statystyka do prac naukowych.
Statystyka medyczna
Statystyka medyczna
Pomoc statystyczna
Pomoc statystyczna
Badania naukowe
Badania naukowe | Analizy | Statystyka do projektów badawczych i grantów.
Analiza danych
Analiza danych | Big Data | Profesjonalne rozwiązania
Statystyka do doktoratu
Statystyka do doktoratu
Opracowania statystyczne
Opracowania statystyczne
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile
Obliczenia do prac naukowych
Obliczenia do prac naukowych
Przykładowe raporty Statystyczne
Przykładowe raporty Statystyczne
Rekomendacje
Rekomendacje dla BioStat | Referencje naszych Klientów | Analizy | Statystyka
Medsign
Medsign - gromadź dane osobowe w bezpieczny sposób.
Labsites
Platforma LabSites
Badania rynkowe
Badania ankietowe pacjentów
Biostat patronem merytorycznym programu dla najlepszych marek „The Best & More” 2019
Biostat patronem merytorycznym programu dla najlepszych marek „The Best & More” 2019
Case study
Case studies: badania rynku, marki, produktu, satysfakcji
Badanie satysfakcji klientów NFZ za pomocą kiosków ankietowych
Badanie satysfakcji klientów za pomocą kiosków ankietowych – NFZ
Jakość mięsa i wędlin w ocenie polskich konsumentów
Jakość mięsa i wędlin w ocenie polskich konsumentów
Komunikacja marki – oczekiwania konsumenta
Komunikacja marki – Oczekiwania konsumenta
Badanie zawartości opakowania
Badanie zawartości opakowania
Badanie strategii marketingowej
Badanie strategii marketingowej
Badanie Wizerunku Marki
Badanie Wizerunku Marki
Badanie rynku piwa w Polsce
Badanie Rynku piwa w Polsce | Biostat® Profesjonalna realizacja badań rynku
Badania skuteczności reklamy
Badania skuteczności reklamy
Badanie prototypu
Badanie prototypu
Dwustopniowa analiza - lek OTC dla dzieci na infekcje
Dwustopniowa analiza - lek OTC dla dzieci na infekcje
Klienci Zagraniczni
Klienci Zagraniczni
Modele prognozy zużycia globalnego
Modele prognozy zużycia globalnego
Message recall - Apteki
Message recall - Apteki
Badanie rynku psychiatrycznego
Badanie rynku psychiatrycznego
Badanie Click Tracking, czyli jak konsumenci postrzegają reklamy
Badanie Click Tracking - zobacz jak konsumenci postrzegają reklamę | BioStat®
Badanie trackingowe promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
Badanie trackingowe promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
Badanie zaangażowania pracowników
Badanie zaangażowania pracowników
Badanie konsumenckie dotyczące postrzegania informacji o państwie pochodzenia w oznakowaniu produktów
Badanie konsumenckie dotyczące postrzegania informacji o państwie pochodzenia w oznakowaniu produktów
Badanie rynku mieszkań assisted living dla seniorów
Badanie rynku mieszkań assisted living dla seniorów
Badanie Tajemniczego Klienta infolinii sprzedażowej
Badanie Tajemniczego Klienta infolinii sprzedażowej
Koncepcje terapeutyczne stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych
Badanie koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych
Badanie opinii Klienta za pomocą kiosków ankietowych – Apteka
Badanie opinii Klienta za pomocą kiosków ankietowych – Apteka
Badanie metodą tajemniczego klient rynku pożyczek
Badanie metodą tajemniczego klient rynku pożyczek
Badania ruchu turystycznego – Barometr Turystyczny Lublina i Lubelskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne
Badania ruchu turystycznego – Barometr Turystyczny Lublina i Lubelskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne
Badanie stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Badanie cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Badanie świadomości marki – odkurzacze
Badanie świadomości marki – odkurzacze
Observational Studies
Observational Studies
eCRF design
eCRF design
Digital Data Collection
Digital Data Collection
Full-service Clinical Research Organization. CRO Poland, CEE.
Full-service Clinical Research Organization. CRO Poland, CEE.
Dane rzeczywiste
Dane rzeczywiste
Tourism Market Research
Tourism Market Research | We provide a full picture of tourist traffic and analysis of the results
Price Flexibility Research
Price Flexibility Research | Conduct a research that will bring you measurable business benefitstitle
User Experience Research
User Experience Research | Get information about projects and functioning products
BioStat Research Panel
Survey Research Panel - over 200 thousand panelists
Marketing Research
Marketing Research Biostat | comprehensively and professionally | 18 years of experience
Marketing Research Offer
Marketing Research Offer
Market Research, Market Analysis - Pharmaceuticals.
Market Research, Market Analysis - Pharmaceuticals.
Marketing Research for Marketing Strategies
Marketing Research for Marketing Strategies
Pharmaceutical Marketing Research - Price List
Pharmaceutical Marketing Research - Price List
Marketing Research price list
Marketing Research price list
Analysis of existing data (Desk Research)
Analysis of existing data (Desk Research)
Public Opinion Survey
Public Opinion Survey | Check out the BioStat® offer
CRO. Non-commercial clinical trials
CRO. Non-commercial clinical trials
Pharmaceutical market research.
Pharmaceutical market research. Statistics | Data analysis | Data Management | Statistical analysis
Medical Registers
Medical registers. Statistics | Data analysis | Data Management | Statistical analysis
Panel konsumencki
Samodzielna realizacja badań ankietowych w panelu konsumenckim | Skorzystaj z intuicyjnego kreatora ankiet i wyników w czasie rzeczywistym!
Adminstrator Systemów Serwerowych
Adminstrator Systemów Serwerowych
Statistical Analysis
Statistical Analysis
Statistics Biostat® | Clinical Research | eCRF | Biostatistics
Biostatistics: Biostat® | Clinical Trials | Medical Statistics | eCRF | 15 Years
Biostatistics, medical statistics and data management.
Biostatistics, medical statistics and data management.
Offer
Offer
Clinical Trials Offer
Clinical Trials Offer
Statistical consulting
Data Analysis | Statistics | Clinical Research for Academic and Business
Creating databases for data mining
Creating databases for data mining
Scientific and research projects
Scientific and research projects
Sales Forecasting
Sales Forecasting
Trainings and consulting
Trainings and consulting. Statistics | Data analysis | Data Management | Statistical analysis
Statistical Assistance
Statistical Assistance
Data analysis
Data analysis
Research Studies
Research Studies
Calculations for Scientific Work
Calculations for Scientific Work
Sample Statistical Reports
Sample Statistical Reports
Statistics for a Ph.D. Dissertation.
Statistics for a Ph.D. Dissertation.
Medical Statistics
Medical Statistics
Data Analysis - Price List
Data Analysis - Price List
Praca Badania Kliniczne
Badania Kliniczne - Praca
Marzysz o pracy w badaniach klinicznych? Szkolenia ze statystyki pomogą ci spełnić ten cel
Marzysz o pracy w badaniach klinicznych? Szkolenia ze statystyki pomogą ci spełnić ten cel
Praca w badaniach klinicznych. Tych specjalistów rekruterzy szukają najczęściej
Praca w badaniach klinicznych cieszy się dużym zainteresowaniem
7 kierunków studiów, po których możesz pracować w branży CRO
Kierunki studiów które predestynują do pracy w CRO
Stanowiska w Badaniach Klinicznych
Stanowiska w Badaniach Klinicznych
Praca w Badaniach Klinicznych
Praca w Badaniach Klinicznych
O Badaniach Klinicznych
O Badaniach Klinicznych
Statystyk
Statystyk
Ze świata nauki do biznesu. Jak wygląda praca naukowca w Biostacie?
Ze świata nauki do biznesu. Praca naukowca w Biostacie.
Studenci PK w Biostacie: uczymy się, czym jest analiza danych w praktyce
Studenci Politechniki Krakowskiej w Biostacie trafili do Działu Statystyki.
Praca w badaniach klinicznych. Te pojęcia powinieneś znać
Praca w badaniach klinicznych. Te pojęcia powinieneś znać.
Rafał Piszczek w wywiadzie o przewagach konkurencyjnych Biostatu
Rafał Piszczek w wywiadzie o przewagach konkurencyjnych Biostatu
Słownik w badaniach klinicznych. Te pojęcia powinieneś znać – część 2
Słownik w badaniach klinicznych. Te pojęcia powinieneś znać – część 2
Project Manager w Badaniach Klinicznych. Dla kogo to zajęcie?
Project Manager w Badaniach Klinicznych. Praca w CRO.
Praca w badaniach klinicznych. Te kursy mogą ci się przydać
Praca w badaniach klinicznych. Te kursy mogą ci się przydać
Monitor badań klinicznych. Narzędzia codziennej pracy
Narzędzia w codziennej pracy monitora badań klinicznych
Dzień z życia monitora badań klinicznych
CRA na rutynę nie narzeka - dzień z życia monitora badań klinicznych
Praktyki i staże
Praktyki i staże
Praca badania kliniczne - wszystkie artykuły
Praca badania kliniczne - wszystkie artykuły
Systems
Systems
Customer Satisfaction Survey
Customer Satisfaction Survey
CAWI
CAWI
Employee Surveys
Employee Surveys
Statistische Analysen
Statistische Analysen.
Datenanalyse/Statistik
Datenanalyse/Statistik
Forschungstätigkeiten im Forschungs
Forschungstätigkeiten im Forschungs
Berechnungen für wissenschaftliche Arbeiten
Berechnungen für wissenschaftliche Arbeiten
Beispielhafte statistische Berichte
Beispielhafte statistische Berichte
Statistik für eine Doktorarbeit
Statistik für eine Doktorarbeit
Statistische Auswertungen
Statistische Auswertungen
Medizinische Statistik
Medizinische Statistik
Biostatistik
Biostatistik
Datenanalyse - Preisliste
Datenanalyse - Preisliste
Statistische Unterstützung
Statistische Unterstützung
Statistiken
Statistiken
Statistikschulungen
Statistikschulungen
Zadzwoń do nas Napisz