scroll down
scroll down

Podejmij współpracę z BioStat®
– skorzystaj z bonu na innowacje.

Posiadanie statusu Centrum Badawczo‑Rozwojowego to szczególnie istotny czynnik dla partnerów, zainteresowanych otrzymaniem Bonu na innowacje. Zgodnie z inicjatywą realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, przedsiębiorstwa realizujące projekty innowacyjne we współpracy z CBR mogą otrzymać na tego rodzaju działania bon o wartości 340 tys. zł.

Podejmij współpracę z Biostat
Wysokość wsparcia to nawet 85% wartości projektu.

Na jakie działania można przeznaczyć
Bon na innowacje?

Dofinansowanie w formie bonu przeznaczone jest na zakup usług Badawczo‑Rozwojowych, które opracowane zostaną przez jednostki badawczo-naukowe. Do usług tych należą działania polegające na opracowaniu nowego lub istotnie ulepszonego wyrobu, technologii, projektu wzorniczego lub usługi.
Na jakie działania można przeznaczyć bon na innowację

Kto może się ubiegać
o bon na innowacje?

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski,
  • Przedsiębiorstwa posiadające wpis do właściwego rejestru,
  • Przedsiębiorstwa współpracujące w ramach projektu z jednostką badawczo-naukową.
Bony na innowacje
Dowiedz się więcej
Zadzwoń do nas Napisz