scroll down
scroll down

Podejmij współpracę z BioStat®
– skorzystaj z bonu na innowacje.

Posiadanie statusu Centrum Badawczo‑Rozwojowego to szczególnie istotny czynnik dla partnerów, zainteresowanych otrzymaniem Bonu na innowacje. Zgodnie z inicjatywą realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, przedsiębiorstwa realizujące projekty innowacyjne we współpracy z CBR mogą otrzymać na tego rodzaju działania bon o wartości 340 tys. zł.

Podejmij współpracę z Biostat
Wysokość wsparcia to nawet 85% wartości projektu.

Na jakie działania można przeznaczyć
Bon na innowacje?

Dofinansowanie w formie bonu przeznaczone jest na zakup usług Badawczo‑Rozwojowych, które opracowane zostaną przez jednostki badawczo-naukowe. Do usług tych należą działania polegające na opracowaniu nowego lub istotnie ulepszonego wyrobu, technologii, projektu wzorniczego lub usługi.
Na jakie działania można przeznaczyć bon na innowację

Kto może się ubiegać
o bon na innowacje?

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski,
  • Przedsiębiorstwa posiadające wpis do właściwego rejestru,
  • Przedsiębiorstwa współpracujące w ramach projektu z jednostką badawczo-naukową.
Bony na innowacje
Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania.

Czy o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko nowe firmy, czy może sp. z.o.o. lub sp. k. działające już na rynku od lat?
Wnioskodawca jest zobowiązane do prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dodatkowo musi potwierdzić wpis do rejestru: 
 
  • W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • W przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Z kolei, jeżeli chodzi o kontekst działania, nie ma znaczenia forma prawna prowadzonej działalności oraz długość prowadzonej działalności. 
 
 
Dlaczego firma Biostat, wyróżnia się spośród konkurencji?
Działamy na rynku od ponad 15 lat, a naszych specjalistów charakteryzuje wieloletnie doświadczenie. Pracownicy Biostatu podchodzą z pełnym profesjonalizmem do powierzonych zadań. 
 
Zapewniamy realizację badań na najwyższym poziomie. Nasze biuro usytuowane jest w samym centrum śląskiej aglomeracji. 
Czy jest określony czas, w którym po zakończeniu programu musi działać firma, aby nie był wymagany zwrot dotacji?
Zgodnie z zapisem w umowie, od rozpoczęcia okresu kwalifikowalności kosztów oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, nie można przenosić obowiązków, czy praw na inne podmioty. 
 
Reasumując — przez 3 lata od zakończenia projektu, nie powinno się wprowadzać drastycznych modyfikacji struktury firmy, ani jej zamykać. 
Zadzwoń do nas Napisz