Sięgnij
po więcej!
BioStat® to interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie.
14
lat
30
ekspertów i KOLs
40
zadowolonych firm
farmaceutycznych
60
pracowników
2000
projektów i badań

Nasi liderzy

Rafał Piszczek
Prezes Zarządu

Absolwent kierunku Informatyka (specjalność Statystyka) Uniwersytetu w Katowicach, ukończył równolegle Filologię Angielską. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowo-badawczych i referatów z zakresu zastosowania data mining/metod ilościowych w analizach ekonomicznych, marketingowych oraz branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych.

Doświadczenie naukowe zdobywał m.in. jako pracownik Katedry Ekonometrii (2002-2012) realizując w tym czasie kilkaset projektów naukowych, badawczych i biznesowych.

Od kilkunastu lat współpracuje z kluczowymi światowymi koncernami farmaceutycznymi (m.in. Amgen, Novartis, Pfizer, Mabion) w zakresie zarządzania polskimi i międzynarodowymi programami badawczymi, market research dla celów wprowadzenia nowych produktów na rynek oraz wdrażania rozwiązań IT. Pomysłodawca i twórca innowacyjnych aplikacji służących do zarządzania badaniami oraz prowadzenia rejestrów medycznych (m.in. eCrf.biz.pl™, cati-system.pl™, Medfile.pl™). W roku 2012 został uhonorowany tytułem Człowieka Roku w kategorii Biznes w Rybniku. W spółkach BioStat oraz DMSoft odpowiada za długofalową strategię rozwoju spółki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

DR INŻ. EWA TKOCZ-PISZCZEK
V-ce Prezes Zarządu

Dr inż. matematyki AGH w Krakowie (Wydział Matematyki Stosowanej), ponadto absolwentka Filologii Angielskiej. W latach 2003-2012 pracownik naukowy Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej ,uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Od ponad dekady zdobywa doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi z zakresu badań rynku i opinii, badań marketingowych, ewaluacji. Kierownik lub członek zespołu badawczego w ponad 200 projektach.

W BioStat odpowiada za zarządzanie i koordynowanie projektów oraz wspomaga działania rozwoju spółki. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze innowacji z sektora nauki do biznesu.

Prywatnie wielka propagatorka wszelkich form rozwoju osobistego. Od ponad dziesięciu lat praktykuje jogę, która jest dla niej wszechstronną formą treningu nie tylko fizycznego, ale również intelektualnego.

DR MONIKA KURPANIK
Dyrektor ds. Badań

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych i współautorem publikacji książkowych. Jej zainteresowania badawcze związane są z percepcją szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego, co chętnie przekłada na badania związane z postrzeganiem wizerunku/środowiska/produktu.

W BioStacie odpowiedzialna jest za kierowanie badaniami z zakresu analiz ekonomicznych oraz ewaluacji programów unijnych. Specjalizuje się w badaniach rynku, z naciskiem na analizy dotyczące marki, strategii marketingowych, wprowadzania nowych produktów na rynek, poziomu satysfakcji klientów. Koordynowała liczne projekty badawcze związane z tematyką gospodarczą, zajmując się całościową realizacją projektu, tj. opracowaniem koncepcji badań, analizą zebranego materiału i tworzeniem raportów.

Monika jest także doświadczonym moderatorem badań jakościowych. W dotychczasowej pracy nabyła umiejętność zarządzania projektami badawczymi o zróżnicowanej tematyce, skierowanych zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i biznesowych.

STATYSTYKA
DR MARIAN PŁASZCZYCA
Senior Project Manager

Absolwent kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin.

W BioStacie od kilku lat jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania badawczego eCRF.biz.pl™ oraz CATI-SYSTEM™. Współautor wielu raportów i opracowań z badań obserwacyjnych dla wiodących ośrodków akademickich oraz rynku firm farmaceutycznych i technologii medycznej.

Na co dzień odpowiada za obsługę badań obserwacyjnych i klinicznych prowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania eCRF.biz.pl™ oraz badań komercyjnych wykonywanych na platformie CATI-SYSTEM™. Specjalizuje się również w metodyce badań żywności z wykorzystaniem techniki opisowej analizy jakościowej.

W obszar zainteresowań zawodowych Mariana wchodzą: optymalizacja informatycznego wsparcia badań, automatyzacja zadań, wdrażanie technologii open-source stosowanych w świecie naukowym oraz w codziennej praktyce biznesowej. Pasjonat poszukiwania innowacyjnych rozwiązań informatycznych w statystyce.

IT
SZYMON BŁĄKAŁA
Project Manager / Senior Developer

Absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku Informatyka. Autor niezliczonych aplikacji internetowych w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał realizując projekty ponadprzeciętne, wymagające stosowania nowatorskich technologii, nie spotykanych wcześniej, szczególnie na polskim rynku.

Technologie w jakich się specjalizuje, to przede wszystkim PHP, różnorodne systemy bazodanowe, HTML5/Javascript oraz nodejs. W BioStat posiada status partnera w zakresie realizacji projektów eCRF.biz.pl™, CATI-SYSTEM™ oraz MedFile.pl™

ANALIZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
BARTOSZ OLCHA
Senior Project Manager

Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w ponad 150 projektach badawczych. Bartek pracuje w BioStacie od 2011 r., specjalizując się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź, Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, korporacją Shell, Vivus Finance, a także z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy.

PHARMA DIVISION
EDYTA KLEMBA
Pharma Division Director

Absolwentka biologii na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność biotechnologia drobnoustrojów). Edukację uzupełniła o studia podyplomowe z zakresu Public Relations. Swoją karierę zawodową związała z marketingiem farmaceutycznym, którym zajmuje się już od ponad 4 lat. Praktyczne doświadczenia zdobywała pracując jako samodzielny manager oraz szef działu Client Service. Realizowała kampanie wielokanałowe, projekty badawcze, edukacyjne, obserwacyjne i badania rynku na rzecz największych firm farmaceutycznych w Polsce.

Edyta jest Certyfikowanym Koordynatorem Badań Klinicznych – ukończyła szkolenie akredytowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych.

W BioStacie odpowiada za planowanie strategii marketingowej w obszarze sektora farmaceutycznego i relacje biznesowe z decydentami firm tego sektora. Na co dzień jest zaangażowana w koordynację projektów dedykowanych branży farmaceutycznej, w szczególności badania obserwacyjne, kliniczne, PMS, edukacyjne i rejestry medyczne.

Propagatorka zdrowego podejścia do świata i życia, profesjonalistka w każdym calu.

PHARMA DIVISION - DZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU
ANNA PIETRASZEK-SAWICKA
Senior Sales Manager

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Kulturoznawstwo. Pracę magisterską pisała we Włoszech na Universita degli Studi di Milano, gdzie badała wpływ kultury na rozwój przemysłu kreatywnego. Od pięciu lat związana z branżą farmaceutyczną począwszy od realizacji projektów marketingowych i badawczych, po definiowanie potrzeb i rozwiązywanie konkretnych wyzwań Klientów tego sektora. Poprzez sprzedaż doradczą i konsultingową pomaga wprowadzać nowoczesne rozwiązania dedykowane wysoko wyspecjalizowanym grupom docelowym. Klienci doceniają jej profesjonalizm, zaangażowanie, wiedzę merytoryczną, autentyczną pasję związaną ze sprzedażą. Pracowała w agencjach badawczych i omnichannelowych wspierając największe światowe koncerny farmaceutyczne (Novartis, Amgen, Pfizer, Sanofi, Teva, Novo Nordisk, Baxter, Astra Zeneca).

Prywatnie weganka i pasjonatka stylu skandynawskiego we wnętrzach. Ma na swoim koncie start w Maratonie Warszawskim i wielu innych, charytatywnych imprezach biegowych. Prezes Fundacji Pierwiastek Trzeciego Stopnia, która realizuje aktywności edukacyjne i kulturalne dla dzieci i osób starszych. Nieustannie zachwycona wszystkim co włoskie, zwłaszcza kawą i architekturą. 

Pharma Division
Agnieszka Pietraszek
Account Manager

Agnieszka Pietraszek – Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku pedagogika. Specjalistka ds. komunikacji z Klientem. Posiada 4 – letnie doświadczenie w dziedzinie marketingu farmaceutycznego (Rx, OTC). Dzięki znajomości narzędzi z zakresu zarządzania zespołami projektowymi z sukcesem realizuje kampanie 360º dla największych firm farmaceutycznych w Polsce.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na wielokanałowych projektach edukacyjnych skierowanych do lekarzy i pacjentów, przy czym relacja „lekarz – pacjent” jest jej szczególnie bliska.

W Biostat odpowiedzialna za komunikację i strategię marketingową dla sektora farmaceutycznego.

Prywatnie od lat związana ze sportem i literaturą. Fanka dobrej treści. 

Badania marketingowe
dr Małgorzata Płaszczyca

Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych.
Gosia pracę w BioStacie rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych.

Obecnie zajmuje się projektami badawczymi związanymi z zagadnieniami społecznymi i analizą rynku. Jest współautorem licznych raportów dotyczących problemów społeczno-gospodarczych oraz analiz rynku pracy. Bierze również udział w projektach marketingowych, w tym badaniach rozpoznawalności marki oraz satysfakcji i preferencji zakupowych konsumentów. Jej zakres obowiązków w BioStat koncentruje się na opracowywaniu koncepcji metodologicznych badań, analizie pozyskanego materiału, tworzeniu raportów.