Ocena skuteczności wdrażania „Strategii Marki Radom”

Ocena skuteczności wdrażania „Strategii Marki Radom”

Zleceniodawca: Gmina Miasta Radomia

Badanie miało na celu m.in.: identyfikację czynników wyróżniających Radom na mapie kraju, ocenę planowanych działań promocyjnych, w tym imprez miejskich, przed ich realizacją i po ich realizacji, ocenę postrzegania działań miasta pod kątem spójności z docelowym wizerunkiem Radomia określonym w "Strategii Marki Radom", ocenę stopnia utożsamiania się mieszkańców miasta i regionu z założeniami wizerunkowymi Miasta Radomia. W badaniach uczestniczyli: mieszkańcy Radomia i okolic, mieszkańcy Polski oraz przedsiębiorcy. W trakcie badania wykorzystano techniki: PAPI, CATI i CAWI.

Zadzwoń do nas Napisz