Riflux

RIFLUX

RIFLUX

Dobór koncepcji reklamowej
Sesja

SESJA

SESJA

Pozyskanie danych do kampanii
Farmacja

FARMACJA

FARMACJA

Losy zawodowe farmaceutów
CSR

CSR

CSR

Badania społecznej odpowiedzialności biznesu
Rządowe centrum legislacji

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej
PARP

PARP

PARP

Badanie empiryczne dotyczące uwarunkowań wdrażania w przedsiębiorstwach narzędzi pomiaru kapitału ludzkiego (NKL).
20
lat doświadczenia
30
ekspertów
40
firm farmaceutycznych
68
pracowników
1000
badań
Łódź
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
Badanie postrzegania marki
Opole
OPOLE
OPOLE
Sondaż opinii mieszkańcow
Staże
STAŻE
STAŻE
Badanie na temat oferty i możliwości odbywania staży
50+
50+
50+
Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50+ w życiu społeczno-gospodarczym
Dolina Baryczy
DOLINA BARYCZY
DOLINA BARYCZY
Badanie dotyczące rozpoznawalności marek
Polska wieś
POLSKA WIEŚ
POLSKA WIEŚ
Polska wieś i rolnictwo 2015
Geodezja
GEODEZJA
GEODEZJA
Stan i przewidywany rozwój rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii
Absowlwencji
ABSOLWENCI
ABSOLWENCI
Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów
Radom
RADOM
RADOM
Ocena skuteczności wdrażania „Strategii Marki Radom”
Kraina św. Anny
KRAINA ŚW. ANNY
KRAINA ŚW. ANNY
Współtworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju
Puszcza Białowieska
PUSZCZA BIAŁOWIESKA
PUSZCZA BIAŁOWIESKA
Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej
Inteligentne specjalizacje regionu
INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU
INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU
Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu
Wizerunek województwa
WIZERUNEK WOJEWÓDZTWA
WIZERUNEK WOJEWÓDZTWA
Badanie wizerunkowe województwa kujawsko-pomorskiego
Diagnoza potrzeb
DIAGNOZA POTRZEB
DIAGNOZA POTRZEB
Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
LGD/LGR
LGD/LGR
LGD/LGR
Ewaluacje Lokalnych Strategii Rozwoju
Ogólnopolskie badanie marketingowe
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MARKETINGOWE
OGÓLNOPOLSKIE
BADANIE MARKETINGOWE
Badanie przedsiębiorstw handlowych i usługowych dla jednej z największych instytucji finansowych w Polsce
Diagnoza zjawisk społecznych
DIAGNOZA ZJAWISK SPOŁECZNYCH
DIAGNOZA
ZJAWISK SPOŁECZNYCH
Badanie dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Zadzwoń do nas Napisz