Łódź - Badanie postrzegania marki

Badanie postrzegania marki Łódź i efektów wdrażania strategii marki Łódź wśród określonej grupy docelowej

Zleceniodawca: Miasto Łódź

Ideą niniejszego projektu badawczego było dostarczenie informacji nt. efektów wdrażania Strategii Marki Łódź (od 2011 r.). Przez podlegające badaniu efekty wdrażania Strategii rozumiano stopień realizacji założonych celów strategicznych oraz zmianę postrzegania wizerunku marki Łódź w porównaniu z wynikami badań Raportu Otwarcia marki z 2010 r. Dodatkowym elementem ujętym w projekcie badawczym było dostarczenie informacji nt. prowadzonych w 2014 r. przez Biuro Promocji Miasta Łodzi działań promocyjnych, głównie w zakresie kampanii promocyjnej "Łódź Pozdrawia". Badania zrealizowano wśród mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego, mieszkańców Polski, turystów odwiedzających Łódź, łódzkich przedsiębiorców działających w obszarze tzw. przemysłów kreatywnych oraz wśród przedstawicieli środowisk społecznych, opiniotwórczych i eksperckich. W trakcie badania wykorzystano techniki PAPI, CATI, CAWI, IDI i FGI.

Artykuł: "Wizerunek Łodzi się poprawił"

Zadzwoń do nas Napisz