Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny

W związku z nowym okresem programowania PROW 2014-2020 firma Biostat została wybrana do współpracy przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Krainy św. Anny

Najistotniejsze wyzwania:

  • Diagnoza obszaru LGD, w kontekście problemów i potrzeb społeczności lokalnej;
  • Zdiagnozowanie grup defaworyzowanych;
  • Określenie celów i przedsięwzięć na nowy okres programowania PROW 2014-2020;
  • Skonstruowanie planu komunikacji ze społecznością lokalną.

Podjęte działania:

  • Warsztaty konsultacyjno – partycypacyjne ze społecznością lokalną;
  • Analiza SWOT obszaru Kraina św. Anny;
  • Badania wśród przedsiębiorców i rolników (CATI);
  • Konstrukcja narzędzi do badań osób bezrobotnych oraz przedstawicieli spółdzielni socjalnych;
  • Analiza zebranych danych empirycznych.

Efekty:

W efekcie podjętych działań zgromadzony został istotny materiał, wykorzystany do skonstruowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Zadzwoń do nas Napisz