Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu

Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu

Zleceniodawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Opis projektu:

Głównym celem badania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego było rozpoznanie oczekiwań małopolskich przedsiębiorstw działających w obrębie poszczególnych dziedzin wstępnie wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu, względem wsparcia projektowanego przez Województwo Małopolskie w ramach przyszłych funduszy strukturalnych. Za dziedziny kluczowe dla regionalnej specjalizacji Małopolski zostały uznane: life science, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia), chemia, elektrotechnika, produkcja metali oraz przemysły kreatywne o czasu wolnego. Raport został opracowany na podstawie badań jakościowych oraz analizy i interpretacji danych źródłowych.

Dokument: Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu

Zadzwoń do nas Napisz