CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu w województwie opolskim

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu w województwie opolskim

Celem projektu badawczego „Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim” była ocena stanu wdrożenia standardów i strategii społecznej odpowiedzialności oraz wypracowanie propozycji narzędzi na rzecz ich wdrożenia w województwie opolskim.

Najistotniejsze obszary badawcze:

 • Społeczna odpowiedzialność w literaturze i dokumentach strategicznych;
 • Społeczna odpowiedzialność z perspektywy:
  • podmiotów gospodarki narodowej;
  • środowisk naukowych i szkoleniowych;
  • mediów;
  • mieszkańców województwa opolskiego;
 • Dobre praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności i propozycje wdrożeniowe;
 • Źródła finansowania projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności;
 • Współpraca między organizacjami w ramach społecznej odpowiedzialności.

Podjęte działania:

 • Analiza desk research;
 • Badania ilościowe (CAWI) wśród przedstawicieli podmiotów gospodarki narodowej;
 • Badania ilościowe (CATI) wśród mieszkańców województwa opolskiego;
 • Badania jakościowe (IDI i FGI) wśród przedstawicieli sektorów zainteresowanych CSR;
 • Studia przypadku;
 • Analiza SWOT w zakresie przygotowania, wdrażania i upowszechniania standardów CSR.

Efekty:

Ponad 250-stronnicowy raport zawierający:

 • Opis zastosowanej metodologii;
 • Prezentację wyników badań;
 • Autorskie rekomendacje w obszarze społecznej odpowiedzialności;
 • Propozycje innowacyjnych z zakresu społecznej odpowiedzialności.
Zadzwoń do nas Napisz