Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dotkniętych zespołami otępiennymi. Formy i kierunki wsparcia społecznego, kulturalnego i zdrowotnego.

Zleceniodawca: Gmina Miasta Rzeszów

Głównym celem badania było zdiagnozowanie sytuacji osób starszych, w tym cierpiących na zespoły otępienne. Wyznaczono kierunki  działań, które pozwolą na poprawę jakości życia i poziomu integracji seniorów oraz tworzenie warunków dla aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej. Na diagnozę składają się dwie części: analiza desk research i wyniki badania kwestionariuszowego grupy mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w wieku powyżej 55 lat.

Dokument: Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zadzwoń do nas Napisz