eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dotkniętych zespołami otępiennymi. Formy i kierunki wsparcia społecznego, kulturalnego i zdrowotnego.

Zleceniodawca: Gmina Miasta Rzeszów

Głównym celem badania było zdiagnozowanie sytuacji osób starszych, w tym cierpiących na zespoły otępienne. Wyznaczono kierunki  działań, które pozwolą na poprawę jakości życia i poziomu integracji seniorów oraz tworzenie warunków dla aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej. Na diagnozę składają się dwie części: analiza desk research i wyniki badania kwestionariuszowego grupy mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w wieku powyżej 55 lat.

Dokument: Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zadzwoń do nas Napisz