Losy zawodowe farmaceutów

Zleceniodawca: Gedeon Richter

Wyzwania w projekcie:

  • Zidentyfikowanie opinii farmaceutów w zakresie ich aktualnego statusu zawodowego i jakości życia;
  • Poznanie ścieżki kariery farmaceutów;
  • Ustalenie poziomu zadowolenia farmaceutów z pierwszej oraz aktualnej pracy w zawodzie.

Badanie zostało zrealizowane techniką CATI. Przebadano 700 farmaceutów, w tym pracowników aptek, uczelni wyższych, firm farmaceutycznych i laboratoriów naukowych. Realizację badania poprzedziły konsultacje treści kwestionariusza. Badanie zakończyło się sporządzeniem raportu końcowego przedstawiającego wyniki w podziale na wybrane zmienne społeczno-demograficzne oraz zawodowe. Raport sporządzono na podstawie analizy statystycznej i uzupełniono o wyniki testów zależności zmiennych.

Realizacja: 40 dni.

Artykuł: Większość farmaceutów jest zadowolonych z zajmowanego stanowiska
Artykuł: Ile razy pracownik sektora farmaceutycznego zmienia miejsce pracy?
Artykuł: Rynek pracy łaskawy dla farmaceutów

Zadzwoń do nas Napisz