Polska wieś i rolnictwo 2015

Polska wieś i rolnictwo 2015

Zleceniodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego

Z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy okazji badania „Polska wieś i rolnictwo” współpracowaliśmy już po raz piąty. Badanie dotyczy oceny postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich oraz opinii na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym opinii o instytucjach pracujących na ich rzecz. Badanie zrealizowano techniką wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1500 osób.

Artykuł: Rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich ocenili pracę ARIMR

Zadzwoń do nas Napisz