Badanie empiryczne dotyczące uwarunkowań wdrażania w przedsiębiorstwach narzędzi pomiaru kapitału ludzkiego (NKL)

Zleceniodawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Badanie przeprowadzono w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”. Ten innowacyjny projekt systemowy miał na celu uświadomienie przedsiębiorcom korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstwa poprzez stworzenie narzędzia do pomiaru kapitału ludzkiego (NKL), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie.

Celem przeprowadzonego badania było poznanie dotychczasowych doświadczeń i problemów dotyczących  pomiaru kapitału ludzkiego w polskich przedsiębiorstwach różnej wielkości (mikro i małych, średnich oraz dużych), a także możliwości ich rozwiązania z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia, tj. NKL.

Badanie przeprowadzono metodą CATI (Computer Assisted Personal Interviewing).

Zadzwoń do nas Napisz