Ogólnopolskie badanie marketingowe

Ogólnopolskie badanie marketingowe przedsiębiorstw handlowych i usługowych dla największej instytucji finansowej w Polsce

Opis projektu:

Celem badania było oszacowanie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku z akceptacją różnych metod płatności.

W związku z realizacją projektu:

  • opracowano metodologię,

  • pozyskano i przeanalizowano dane zastane,

  • zrekrutowano respondentów,

  • przeprowadzono wywiady CAPI,

  • stworzono bazę danych zawierającą odpowiedzi respondentów,

  • dokonano analizy danych przy użyciu zaawansowanych metod statystycznych,

  • opracowano raport badawczy.

Badaniem objęto 1300 przedstawicieli działających w Polsce firm prowadzących obsługę klientów detalicznych. W wyborze próby uwzględniono branżę, wielkość zatrudnienia i województwo, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

W projekcie wykorzystano analizę desk research, a całe badanie ilościowe przeprowadzono przy pomocy techniki CAPI.

Zadzwoń do nas Napisz