Riflux – dobór koncepcji reklamowej

Wyzwania w projekcie:

  • Wybór najlepszego spotu reklamowego dla produktu;
  • Zbadanie potencjalnego zainteresowania produktem;
  • Określenie zainteresowania nową formą produktu;
  • Przetestowanie konceptu komunikacji;
  • Określenie oczekiwań dot. produktu.

Realizacja – 10 dni.

Podjęte działania:

Biorąc pod uwagę oczekiwania wobec projektu, zaproponowaliśmy przeprowadzenie dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych z osobami wpisującymi się w grupę docelową produktu. Badanie objęło 2 grupy po 6 osób, jedna składała się wyłącznie z kobiet, druga z mężczyzn.

Przebieg poszczególnych spotkań koncentrował się na pozyskaniu informacji dotyczących doświadczeń respondentów z problemem, na który odpowiada badany produkt. Poruszono przy tym kwestie kluczowych cech przypadłości oraz optymalnego sposobu ich niwelacji. W ramach prowadzonej dyskusji dokonano płynnego przejścia do prezentacji trzech konceptów reklam  w postaci stilomaticów. Zachowano przy tym pełną narrację, tak aby koncepty wydały się jak najbardziej naturalne.

Efekt:

Dzięki przeprowadzonemu badaniu opracowano szczegółowy insight konsumencki dotyczący oczekiwań i preferencji wobec produktu.

Wybrano również najlepszy z konceptów reklamy, który ostatecznie został zrealizowany.

Zadzwoń do nas Napisz