Stan i przewidywany rozwój rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii

Stan i przewidywany rozwój rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii ze szczególnym uwzględnieniem geoinformacji

Zleceniodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Głównym celem ekspertyzy było przeprowadzenie szczegółowej analizy rynku pracy w Polsce w zakresie geodezji i kartografii ze szczególnym uwzględnieniem informacji geoprzestrzennej oraz tendencji zmian obserwowanych od 2000 roku. W zakres ekspertyzy wchodziła również wstępna prognoza trendów i kierunków rozwoju zatrudnienia geodetów w ciągu najbliższych 5-10 lat. W badaniu wykorzystano techniki: CATI, IDI, FGI oraz analizę danych zastanych. Przebadano m.in. pracodawców z branży geodezyjnej, kartograficznej i geoinformacyjnej, instytucje otoczenia biznesu oraz studentów i absolwentów geodezji i kartografii.

Artykuł: Forum na temat kształcenia zawodowego geodetów i kartografów

Zadzwoń do nas Napisz