Badanie wizerunkowe województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie wizerunkowe województwa kujawsko-pomorskiego

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Celem badania, stanowiącego element projektu opracowania tożsamości marki regionu kujawsko-pomorskiego, było określenie sposobu postrzegania regionu kujawsko-pomorskiego. Wykorzystując metody CATI i PAPI wykonano badanie ilościowe, które stanowiło podstawę syntezy tożsamości marki oraz posłużyło do opracowania programu działań marketingowych związanych z kreacją i promocją marki regionu kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Respondentami badania byli mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, mieszkańcy Polski, przedsiębiorcy oraz turyści.

 

Zadzwoń do nas Napisz