Dolina Baryczy - Badanie rozpoznawalności marek

Badanie dotyczące rozpoznawalności marek Doliny Baryczy, Dolina Baryczy Poleca, Dni Karpia w Dolinie Baryczy; Badanie związane z ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju (PROW) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR); Badanie związane z promocją obszaru oraz trójsektorowością na rzecz obszaru; Badanie związane z programem Edukacja dla Doliny Baryczy

Zleceniodawca: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Projekt badawczy był dużym przedsięwzięciem, a jego realizacja zajęła ponad rok. W ramach badań pozyskano dane pomocne w odpowiedzi na pytania m.in. o skuteczność wdrażania strategii rozwoju dla Doliny Baryczy, rozpoznawalność marki Doliny Baryczy jako obszaru turystycznego, Znaku „Dolina Baryczy Poleca” oraz imprez promujących obszar pt. Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Badaliśmy również wizerunek i potrzeby klientów, ich zainteresowanie produktami lokalnymi z Doliny Baryczy, w szczególności użytkowników znaku Dolina Baryczy Poleca oraz współpracę i promocję trzech sektorów (samorządów, biznesu i organizacji) w zakresie promocji, wydarzeń i aktywizacji działań Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. W badaniu zastosowano analizę danych zastanych, techniki PAPI, CATI i CAWI, wywiady IDI, FGI i badania etnograficzne oraz ankiety audytoryjne.

 

Zadzwoń do nas Napisz