Sesja – pozyskanie danych do kampanii

Wyzwania w projekcie:

Dowiedzieć się czy:

  • Po zażyciu Sesji studentom udaje się zapamiętać materiał przed egzaminem;
  • Sesja pozwala skoncentrować się na nauce;
  • Po stosowaniu Sesji studenci odczuwają senność;
  • Studenci znają inny produkt przeznaczony do wspierania nauki, który jest bardziej skuteczny niż Sesja;
  • Studenci zdali ostatni egzamin przed którym stosowali Sesję;
  • Po zastosowaniu Sesji studenci czuli się dobrze przygotowany do egzaminu;
  • Studenci poleciliby sesję swoim kolegom.

 

Realizacja – 13 dni.

Podjęte działania:

Po ustaleniu grupy docelowej produktu, przystąpiliśmy do realizacji badania w terenie. Do przeprowadzenia sondażu wykorzystaliśmy technikę CAPI, która w łatwy sposób pozwala dotrzeć do respondentów. Zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie na reprezentatywnej próbie studentów.

Efekt:

Wyniki badania przedstawiliśmy w czytelnej prezentacji, a dane pochodzące z naszego sondażu zostały wykorzystane w kampanii reklamowej prowadzonej przez Klienta.

Zadzwoń do nas Napisz