eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej

Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej

Zleceniodawca: Instytut Badawczy Leśnictwa

 

Opis projektu:

Zlecenie Instytutu Badawczego Leśnictwa obejmowało merytoryczne opracowanie poszczególnych badań ankietowych, które zaplanowane są w ramach projektu, a także przeprowadzenie pierwszego z nich. Badanie dotyczyło zidentyfikowania  poziomu wiedzy o stanie Puszczy Białowieskiej. W projekcie wzięło udział 900 przedstawicieli społeczności lokalnej (w tym: pracownicy administracji leśnej, związanej z ochroną przyrody i samorządowej, pracownicy firm, organizacji i lokalni działacze na rzecz ochrony przyrody oraz mieszkańcy gmin: Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Białowieża, Narewka, Czyże) oraz 100 turystów odwiedzających Puszczę Białowieską. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich. W 2020 roku nastąpi ponowna weryfikacja wskaźników, w czym pomoże ten sam kwestionariusz ankiety, który przygotowano na potrzeby I edycji badania.

Dokument: Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej

Zadzwoń do nas Napisz