Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej

Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej

Zleceniodawca: Instytut Badawczy Leśnictwa

Opis projektu:

Zlecenie Instytutu Badawczego Leśnictwa obejmowało merytoryczne opracowanie poszczególnych badań ankietowych, które zaplanowane są w ramach projektu, a także przeprowadzenie pierwszego z nich. Badanie dotyczyło zidentyfikowania  poziomu wiedzy o stanie Puszczy Białowieskiej. W projekcie wzięło udział 900 przedstawicieli społeczności lokalnej (w tym: pracownicy administracji leśnej, związanej z ochroną przyrody i samorządowej, pracownicy firm, organizacji i lokalni działacze na rzecz ochrony przyrody oraz mieszkańcy gmin: Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Białowieża, Narewka, Czyże) oraz 100 turystów odwiedzających Puszczę Białowieską. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich. W 2020 roku nastąpi ponowna weryfikacja wskaźników, w czym pomoże ten sam kwestionariusz ankiety, który przygotowano na potrzeby I edycji badania.

Dokument: Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej

Zadzwoń do nas Napisz