Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów

Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce

Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Celem badania była diagnoza czynników warunkujących sytuację zawodową absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim. W ramach zrealizowanego badania dokonano diagnozy przyczyn bezrobocia absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych oraz czynników wpływających na ich sytuację zawodową. Badaniem objęto dwa rodzaje szkół: te których absolwenci rocznika 2013/2014 radzili sobie najlepiej na rynku pracy oraz te, gdzie sytuacja po zakończeniu szkoły była dla absolwentów najtrudniejsza. W badaniu uczestniczyli absolwenci, uczniowie oraz dyrektorzy szkół. Badanie zrealizowano technikami: PAPI, CATI, IDI i FGI.

Zadzwoń do nas Napisz