Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50+ w życiu społeczno-gospodarczym

Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50+ w życiu społeczno-gospodarczym województwa opolskiego

Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Na projekt badawczy złożyły się cztery badania, które poświęcono uczestnictwu osób w wieku 50 lat i więcej, w życiu społeczno-gospodarczym w województwie opolskim. W badaniach ilościowych wzięli udział bezrobotni, pracujący, bierni zawodowo (emeryci i renciści) oraz pracodawcy. Dla każdego badania zostały skonstruowane odpowiednie pytania badawcze. W odniesieniu do poszczególnych pytań skonstruowane zostały odrębne kwestionariusze wywiadów. W badaniach zastosowana została tradycyjna, powszechnie stosowana, technika PAPI.

Artykuł: Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50+ w życiu społeczno-gospodarczym

Zadzwoń do nas Napisz