Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej

Zleceniodawca: Rządowe Centrum Legislacji

Opis projektu:

Celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego była ocena jakości, skuteczności, trafności oraz trwałości wsparcia projektowego, a w szczególności jego wpływu na podniesienie jakości stanowionego prawa oraz usprawniania mechanizmów koordynacyjnych rządowego procesu legislacyjnego. W badaniu uczestniczyli: pracownicy RCL (w tym dyrektorzy) oraz pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, których obowiązki obejmują czynności z zakresu legislacji, uczestnicy Forów Wydawców Elektronicznych Dzienników Urzędowych, aplikanci aplikacji legislacyjnych oraz kadra realizująca projekt. Techniki, które wykorzystano w badaniu to:  desk research, CAWI, IDI, FGI, TDI.

Dokument: Ewaluacja ex-post

Zadzwoń do nas Napisz