Badania trackingowe

Skuteczność działań w zmiennym otoczeniu rynkowym warunkowana jest znajomością bieżących preferencji, postaw i opinii konsumentów, a także wiedzą, jak aspekty te kształtują się w czasie. Długofalowy monitoring rynkowych procesów i zjawisk sprzyja ocenie działań już podejmowanych, jak i opracowaniu strategii działań przyszłych. Nie bez znaczenia z punktu widzenia skuteczności projektowanych rozwiązań jest tu również fakt śledzenia tego, jak zmieniają się interesujące nas zjawiska i czym zmiany te są warunkowane.

Jedną z form pomiaru zachowań konsumentów w dłuższej perspektywie czasowej stanowią między innymi badania trackingowe (tracking analysis). Ten typ badań rynku sprowadza się do cyklicznych, równomiernie rozłożonych w czasie, pomiarów - każdy z nich realizowany jest w oparciu o tę samą metodologię i narzędzie badawcze oraz obejmuje reprezentatywne odrębnie dobierane do każdego etapu próby badawcze. Rozwiązanie takie pozwala na porównywalność wskazań, a jednocześnie zapobiega skutkom seryjnego zadawania tych samych pytań każdemu z badanych - znużeniu/irytacji respondentów czy oddziaływania na brzmienie ich przyszłych odpowiedzi.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie trackingowego badania rynku!

 

Z wykorzystaniem metody trackingowej zrealizujemy dla Państwa między innymi:

  • pomiar skuteczności aktualnie wdrażanej kampanii reklamowej i komunikacji marketingowej;
  • analizę kondycji marek w ujęciu długofalowym - ich świadomości i rozpoznawalności;
  • monitoring stopnia wykorzystywania mediów - oglądalności telewizji, słuchalności radia, czytelności prasy;
  • analizę zmienności preferencji konsumenckich, opinii na temat produktu, satysfakcji z zakupu i skłonności do stosowania danego produktu.

 

Nasza oferta badawcza zapewnia:

  • cykliczne monitorowanie zmian w czasie zadanych zjawisk/procesów rynkowych - pomiar w cyklu tygodniowym/miesięcznym/kwartalnym;
  • zastosowanie sprawdzonej ilościowej metodologii badawczej (CATI, CAWI, PAPI);
  • cykliczny pomiar przy użyciu jednego narzędzia - na życzenia istnieje możliwość modyfikacji pytań;
  • reprezentatywność próby w każdym cyklu badania (przy osobnym doborze każdej z prób);
  • karencyjność w doborze próby (karencje kwartalne lub półroczne);
  • opracowanie zbiorczego raportu końcowego oraz raportów cząstkowych/międzyokresowych.
Zadzwoń do nas Napisz