eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania reklamy

Nie jest tajemnicą, iż współcześnie najczęściej wybieraną formę promocji produktu czy usługi stanowi reklama. Ze względu na wszechobecność różnych jej odmian (m.in. reklam telewizyjnych, internetowych, radiowych czy umieszczonych na ulicznych bilbordach), swoistym wyzwaniem staje się skuteczne dotarcie z własną ofertą do grupy docelowej, zwłaszcza w warunkach intensywnych działań promocyjnych konkurencji. Jednocześnie - pomimo popularnego stwierdzenia, iż „reklama jest dźwignią handlu” - warto pamiętać, że niewłaściwie zorganizowana kampania promocyjna może przynieść przeciwne skutki do zamierzonych i to zarówno w kwestii wizerunkowej, jak i finansowej firmy. Stąd też, w celu podjęcia skutecznych konkurencyjnych działań promocyjnych, jak i zoptymalizowania wydatków z tym związanych, warto posłużyć się rzetelnie i kompleksowo zrealizowanymi badaniami w tym zakresie.

Dostępne w naszej ofercie badania reklamy pozwalają na stworzenie precyzyjnej kampanii reklamowej poprzez dostosowanie jej przekazu promocyjnego do potrzeb konsumentów, jak również - służą także do kompleksowej analizy skuteczności już stosowanych metod reklamy. Badania te, dzięki wykorzystaniu różnego typu technik pomiaru, pozwalają m.in. na:

  • identyfikację tych elementów reklam, które są najlepiej, a które najgorzej postrzegane,
  • ocenę skuteczności docierania reklam do grup docelowych oraz wpływu poszczególnych kreacji marketingowych na świadomość marki,
  • analizę skuteczności witryn i kanałów komunikacyjnych przedsiębiorstwa.

Zebrane w toku procesu badawczego wnioski stanowią podstawę ku wskazaniu tych parametrów kampanii, które należałoby zmienić, aby zwiększyć skuteczność i efektywność reklamy danej firmy.

Case study (studium przypadku) - przykład realizacji badania skuteczności reklamy.

Zadzwoń do nas Napisz